Forskrift om endring i forskrift om tidligpensjon i reindriften

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. februar 2010 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen