Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. juni 2012 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen. Endringer: Endret ved forskrifter 11 jan 2013 nr. 39, 30 mai 2013 nr. 629, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 732, 12 juni 2014 nr. 774, 26 feb 2015 nr. 167, 1 juli 2015 nr. 830, 13 aug 2015 nr. 957, 23 okt 2015 nr. 1214, 14 jan 2016 nr. 21, 24 feb 2016 nr. 187, 21 juni 2016 nr. 754, 1 juli 2016 nr. 859.

Se forskriften på lovdata.no