Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2011 med hjemmel i Stortingets vedtak om reindriftsoppgjør for 2011–2012.

Se forskriften på lovdata.no