Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2021 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no