Reindriftsavtale 1. juli 2021- 30. juni 2022

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2021/2022, gjeldende fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022.