Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. juni 2010 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen. Endringer: Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 596, 30 mai 2013 nr. 626, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 731, 12 juni 2014 nr. 774, 1 juli 2015 nr. 831, 21 juni 2016 nr. 753.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. juni 2010 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no