Forskrift om tilskudd ved frakt av reinslakt

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen. Endringer: Endret ved forskrifter 14 juni 2010 nr. 890, 19 juni 2012 nr. 597, 30 mai 2013 nr. 623, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 734, 12 juni 2014 nr. 774, 21 juni 2016 nr. 756

Se forskriften på lovdata.no