Reindriftsavtale 1. juli 2009 - 30. juni 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

med sluttprotokoll

avtaler og protokoller