Forskrift om rapportering av slaktet rein

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no