Prop. 77 S (2015–2016)

Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 16. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2016 – 30.06.2017. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 114,5 mill. kroner. Dette er en økning på 1,5 mill. kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale. Hovedmålet med reindriftsavtalen for 2016/2017 er å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget