Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2016 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no