Oza dokumeantta

Dieđáhusat Stuorradiggái

Dieđáhusat Stuoradiggái geavahuvvojit go Stuoradiggi áigu ovddidit áššiid Stuoradiggái almmá dan haga ahte dat gusket mearrádusárvalusaide. Dieđáhusat Stuoradiggái geavahuvvojit maid go ráđđehus háliida geassit láhkaárvalusa ruovttoluotta.

Sešuvnna 1993/94 maŋŋá gávdnojit muhtun dokumeanttat dievasčállojuvvon. Sešuvnna 1997/98 rájes sáhtát geahččat buot dokumeanttaid dievasčállojuvvon.Du ohcamii ledje 0 gávdnosa.

Evttohusat

  • Dárkkis ahte buot sánit leat riekta čállon
  • Geahččal eará ohcansániid
  • Geahččal eanet dábálaš ohcansániid

Boarráset sisdoallu

Jus leat ohcame sisdoalu mii guoská ovdalaš ráđđehusaide ja eará boares sisdoalu, geahččal ohcat historjjálaš arkiivvas.