Ohcan

Čájeha 1-20 oktiibuot 1885 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Vuoruhit ođđa oahpaheddjiid, dutkama ja sámegiela Davvi-Norggas

  12.07.2017 Preassadieđáhus Máhttodepartemeanta

  Ráđđehus evttoha reviderejuvvon našunálabušeahtas eanet ruđaid oahppoloana geahpideapmái oahpaheddjiide Finnmárkkus, Romssas ja Nordlánddas. Ráđđehus áigu lasihit doaibmalobiid sámegielat mánáidgárddiide, dutkamii Bådåddjos ja luomusvuođa

 • Lasihan oahppodoarjaga guokte jagi maŋŋálagaid

  11.07.2017 Artihkal Máhttodepartemeanta

  Norgga fágabargiid mávssolaš givrodat lea ahte sii nagodit ovttastahttit teoriija ja geavada, plánema ja árvvoštallama, ja nagodit hutkat buriid čovdosiid.

 • SAR 2016 – Derfor øker de amerikanske F-35-kostnadene

  08.07.2017 Sierra neahttabáiki Kampfly

  U.S. Air Force har besluttet å bestille færre fly per år, og utvidet anskaffelsesperioden med seks år. Det får selvfølgelig betydning for deres anskaffelses- og levetidskostnader for F-35. Det amerikanske Forsvarsdepartementet

 • Slik fungerer en bremseskjerm

  07.07.2017 Sierra neahttabáiki Kampfly

  Her kan du lese tidligere saker om bremseskjerm: Norge tester bremseskjermen til F-35 Tre tester av bremseskjerm «Timingen kunne ikke vært dårligere»   Interessant? Del innlegget med andre her! Twitter Google+ LinkedIn Facebook Email

 • Iežas ealiheami máksomearit

  29.06.2017 Artihkal Mánáid- ja dásseárvodepartemeanta

  Nye livsoppholdssatser fra 1. juli 2014.

 • Nannejuvvon áŋgiruššan sámegielaide

  27.06.2017 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  - Ráđđehus áigu nannet sámegielaid. Mun lean mearridan NOU 2016:18 Váibmogiella čuovvoleami álggahit liige miljovnna juolludemiin Sámediggái, dadjá gielda- ja ođasmahttinministtar Jan Tore Sanner. Ruđaid galgá Sámediggi geavahit

 • 15 ođđa rekrutereneari guolástusealáhussii

  26.06.2017 Preassadieđáhus Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  - Boahtteáiggi mearrabiepmoealáhus dárbbaša nuorra gelbbolaš guolásteddjiid. Danin lean mearridan ahte galget almmuhuvvot gitta 15 ođđa rekrutereneari, mii lea 50 proseantta lassáneapmi ovddit jagiin. Dát nanne vel eanet dan trenda ahte nuorat

 • Meld. St. 42 (2016–2017) - Sámedikki doaimma birra 2016

  21.06.2017 Dieđáhus Stuorradiggái Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Sámedikki dievasčoahkkin mearridii Sámedikki jahkedieđáhusa njukčamánu 9. beaivvi 2016. Dán stuoradiggedieđáhusas leat muhtin áššit Sámedikki jahkedieđáhusas váldojuvvon ovdan ja kommenterejuvvon. Sámedikki bušeahttajuolludemiid geavaheapmi 2016:s

 • Gjenopptar F-35-flyvningene

  21.06.2017 Sierra neahttabáiki Kampfly

  F-35-flyvningene på Luke Air Force Base gjenopptas onsdag 21. juni etter en 11-dagers pause. I to nylige blogginnlegg har vi skrevet om at F-35-treningsflyvninger på Luke Air Force Base (Luke AFB) ble kansellert 9. juni fordi piloter hadde

 • Geassá ruovttoluotta feastonuohttegeatnegasvuođaid dieđáhusa

  19.06.2017 Ođas Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  - Dát ášši lea digaštallojuvvon guhká ja Stuoradiggi ii leat nákcen gávdnat buori čovdosa dasa. Guolástusealáhus dárbbaša einnostit ovddasguvlui ja danne lea ráđđehus gávnnahan ahte lea rievttamus geassit ruovttoluotta dieđáhusa, lohká

 • Álkit boahtit giddagasas servodahkii

  18.06.2017 Preassadieđáhus Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta, Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta, Bargo- ja sosiáladepartemeanta, Máhttodepartemeanta, Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Go fáŋggat besset giddagasas fertejit sii čuovvoluvvot. Ráđđehus áigu sidjiide láhčit dili nu ahte šaddá álkit oažžut barggu, oahpahusfálaldaga, viesu ja divššu jus lea mirkkuide darvánan ja leat psyhkalaš váttisvuođat.

 • Innovasjonspartnerskap – spennende mulighet for modige og ambisiøse offentlige virksomheter!

  15.06.2017 Sierra neahttabáiki Bedre styring og ledelse i staten

  Innovasjon Norge, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Leverandørutviklingsprogrammet (NHO, KS og Difi) inviterer til skissekonkurranse for offentlig-private innovasjonsprosjekter. De søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som

 • Fortsatt pause i flyvningene på Luke

  13.06.2017 Sierra neahttabáiki Kampfly

  F-35-flyvningene på Luke Air Force Base tar ytterligere noen dager pause for å finne årsaken til pilotenes meldinger om oksygenmangel. Meldingene tas på alvor. I blogginnlegget søndag skrev jeg om at vi hadde fått meldinger om at treningsflyvninger

 • Digitalisering: Det skumleste er å ikke gjøre noe

  11.06.2017 Sierra neahttabáiki Bedre styring og ledelse i staten

  For å utvikle brukerrettede og effektive tjenester til innbyggerne, trenger virksomhetene en langsiktig strategi og en god rolle- og ansvarsdeling mellom departement og direktorat. Men hvordan få det til i praksis? Departementenes rolle i fag- og

 • Kansellering av treningsflyvning

  11.06.2017 Sierra neahttabáiki Kampfly

  En bakketreningsdag fredag vil så langt ikke få noen konsekvenser for treningen av våre piloter frem mot at vi får våre første fly til Norge i november i år. Sent fredag 9. juni fikk vi meldingen om at treningsflyvninger på Luke Air Force Base (Luke

 • Styrking av digitalt førstevalg- hva betyr det for din virksomhet?

  07.06.2017 Sierra neahttabáiki Bedre styring og ledelse i staten

  Regjeringen har høye ambisjoner for offentlige digitale tjenester. Offentlige tjenester skal fremstå som sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Sektorene må derfor samarbeide.

 • Tre tester av bremseskjerm

  07.06.2017 Sierra neahttabáiki Kampfly

  Fra og med leveringen av de første flyene på Ørland, vil alle norske F-35A ha mulighet for å benytte bremseskjermsystemet. FOTO: 461 FTS/JPO I løpet av den siste uken er det gjennomført tre tester av den spesialutviklede bremseskjermen for kampflyet

 • F-35 og luft-til-luft rollen

  02.06.2017 Sierra neahttabáiki Kampfly

  Norges femte F-35 landet på Luke Air Force Base i Arozina 25. mai 2017 11.13 lokalt tid. FOTO: Luke Air Force Base I februar fikk jeg lov til å snakke om F-35 under det årlige luftmaktseminaret på Luftkrigsskolen i Trondheim. Bestillingen var F-35

 • Besøk fra det danske F-35-programmet

  30.05.2017 Sierra neahttabáiki Kampfly

  Formålet med møtet er å utveksle erfaringer. Mens den norske anskaffelsen av nye kampfly til Forsvaret har pågått i snart ti år, besluttet danskene å kjøpe nye kampfly i mai i fjor. Norge og Danmark har lagt til grunn helt forskjellig ambisjonsnivå

 • Dette kommer media til å skrive om F-35A høsten 2017

  23.05.2017 Sierra neahttabáiki Kampfly

  I dette innlegget vil jeg dele seks saker om innføringen av F-35, som jeg tipper vil stå i media før, under eller etter at de første norske F-35A lander i Norge. FOTO: SSgt Kyle van der Wagen/USAF I november lander de første norske F-35A i Norge. I