Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 81285 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utanriksministeren deltek på eit nordisk-baltisk telefonmøte

  08.04.2020 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit nordisk-baltisk utanriksministermøte. Møtet vert arrangert som ein videokonferanse og har kampen mot koronapandemien som tema.

  Tidspunkt: 08.04.2020, kl 12:30

 • Spania - reiseinformasjon

  07.04.2020 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Det er påvist et stort antall tilfeller av koronavirus i Spania. Spanske myndigheter har innført unntakstilstand for å stanse spredningen av viruset. Dette innebærer blant annet stenging av grensene inn til Spania, forbud mot å ferdes på offentlige

 • Vi vil fortsette med å bygge et trygt, grønt og åpent regjeringskvartal

  07.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oslo tingrett avholdt 26. og 27. mars 2020 rettsmøte om begjæringen om midlertidig stans av rivingen av Y-blokken. Tingretten har nå kommet med sin kjennelse, og har gjort det klart at det er overveiende sannsynlig at reguleringsplanen for det nye

 • Landbruks- og matministeren på Stortinget

  07.04.2020 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er settestatsråd for arbeids- og sosialminister Torbjørn Røed Isaksen under behanlingen av Prop. 72 L (2019 - 2020) Innst. 234 L - Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (

  Tidspunkt: 07.04.2020, kl 12:00

 • Forsvarsdepartementet foreslår endringer i forskriften om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

  07.04.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender forsvarsundersøkelsesforskriften ut på høring. I endringene som nå foreslås vil Statens havarikommisjon for Forsvaret overføres til Statens havarikommisjon for transport. Det nye navnet blir Statens havarikommisjon (SHK).

 • Høring til endringer i forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

  07.04.2020 Høring Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret.

  Høringsfrist: 29.05.2020 Status: På høring

 • Norges største bredbåndssatsing

  07.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi tildeler nå over 400 millioner kroner til bredbånd, og distriktene vil få et rekordstort bredbåndsløft. Bevilgningen kan gi nytt eller forbedret bredbånd til tusenvis av husstander og bedrifter. Krisen vi nå er inne i viser hvor avhengig

 • Slovakia - reiseinformasjon

  07.04.2020 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Kun personer med permanent eller midlertidig oppholdstillatelse får nå lov til å reise inn i landet. For øvrig informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

 • Vi vil fortsette med å bygge et trygt, grønt og åpent regjeringskvartal

  07.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oslo tingrett avholdt 26. og 27. mars 2020 rettsmøte om begjæringen om midlertidig stans av rivingen av Y-blokken. Tingretten har nå kommet med sin kjennelse, og har gjort det klart at det er overveiende sannsynlig at reguleringsplanen for det nye

 • EØS-saker settes på vent på grunn av koronapandemien

  07.04.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Akutt behov for saksbehandlere i NAV som følge av virusutbruddet gjør at gjennomgang av EØS-saker blir satt på vent.

Til toppen