Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 69959 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.07.2017
  Celexnr.: 32017R1006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1006 av 15. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2012 angående endring av produksjonsstammen for preparatet av 1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 10287)

 • Fôrmiddelkatalogen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.07.2017
  Celexnr.: 32017R1017

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1017 av 15. juni 2017 om endring av forordning (EU) nr. 68/2013 om fôrmiddelkatalogen

 • Plantevernmiddelrester fo. 2017/1135

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.07.2017
  Celexnr.: 32017R1135 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1135 av 23. juni 2017 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for dimetoat og ometoat i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo.2017/1016

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.07.2017
  Celexnr.: 32017R1016 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1016 av 14. juni 2017 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for benzovindiflupyr, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat,

 • Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2017/978

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.07.2017
  Celexnr.: 32017R0978 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/978 av 9. juni 2017 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EC) nr. 396/2005 av det Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for fluopyram; heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer;

 • Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2017/983

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.07.2017
  Celexnr.: 32017R0983 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/983 av. 9. juni 2017 som endrer vedlegg III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for tricyclazol i eller på visse produkter.

 • Endr. av forordning 669/2009 - 2. halvår 2017

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 25.07.2017
  Celexnr.: 32017R1142 Basis rettsaktnr.: 669/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1142 av 27. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av

 • Statsråd Søviknes på synfaring i Utvik

  25.07.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Søviknes vitjar Utvik i Stryn kommune onsdag 26. juli.

 • Regional plan legger til rette for utvikling i Dovrefjellområdet

  25.07.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå ferdigbehandlet innvendingene til regional plan for Dovrefjellområdet. - Jeg mener vi har kommet fram til gode løsninger. Vi legger til rette for lokal verdiskaping og utvikling samtidig som vi

 • Frankrike - reiseinformasjon

  25.07.2017 Artikkel Utenriksdepartementet

  Frankrike er et populært reisemål og et svært velorganisert land som er lett å ferdes i, selv for dem som ikke snakker fransk. Det er imidlertid innført særskilte tiltak etter terroranslagene i Paris og Nice, og disse tiltakene kan endres etter