Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 72419 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

  • Ett år med Istanbulkonvensjonen

    01.11.2018 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

    1. november 2017 trådte Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, Istanbulkonvensjonen, i kraft i Norge.

    Tidspunkt: 01.11.2018, kl 10:00

  • Statsråden deltar på slottsmiddag

    25.10.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

    Tidspunkt: 25.10.2018, kl 18:30

  • Bufdir enhetslederkonferanse

    25.10.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

    Statsråden åpner Bufdir sin konferanse for enhetsledere.

    Tidspunkt: 25.10.2018, kl 10:00

  • NRK FBI

    24.10.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

    Statsråden deltar i NRK FBIs (Forbrukerinspektørene) siste sending.

    Tidspunkt: 24.10.2018, kl 21:00

  • Askerkonferansen 2018

    24.10.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

    Statsråden deltar på Askerkonferansen. Tema er FNs bærekraftsmål.

    Tidspunkt: 24.10.2018, kl 11:05

  • Nasjonal konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme

    24.10.2018 Kalenderhendelse Justis- og beredskapsdepartementet

    Statssekretær Knut Morten Johansen åpner konferansen, som i år arrangeres av Vest Politidistrikt, i samarbeid med Politidirektoratet og Bergen kommune, på vegne av Justis-og beredskapsdepartementet

    Tidspunkt: 24.10.2018, kl 09:00

  • Overrekkelse av CERD-rapport

    24.10.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

    Statsråden mottar Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) supplerende CERD-rapport (om myndighetenes overholdelse av FNs konvensjon mot rasediskriminering).

    Tidspunkt: 24.10.2018, kl 09:00

  • Seminar om barnevern

    22.10.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

    Seminar om norsk barnevern i et internasjonalt perspektiv.

    Tidspunkt: 22.10.2018, kl 15:00

  • Møte med rekrutteringsbransjen om likestilling i arbeidslivet

    22.10.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

    Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) inviterer rekrutteringsbransjen til møte om kjønnsbalanse i toppen av norsk næringsliv.

    Tidspunkt: 22.10.2018, kl 13:30

  • Møte med adopsjonsorganisasjoner

    22.10.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

    Tidspunkt: 22.10.2018, kl 10:00

Til toppen