Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 11-20 av 70983 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utanriksministeren deltek på eit utanriksministermøte i Barentsrådet

  18.10.2017 Kalenderhending Utanriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende deltek på eit utanriksministermøte i Barentsrådet.

  Tidspunkt: 18.10.2017

 • Opning av havvindparken Hywind i Skottland

  18.10.2017 Kalenderhending Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Søviknes reiser til Skottland for å delta ved opninga av Hywind, verdas første flytande havvindpark.

  Tidspunkt: 18.10.2017 Hele dagen

 • Taler på Prosperas pro bono bankett

  17.10.2017 Kalenderhendelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner taler på Prosperas pro bono bankett og deler ut årets diplomer.

  Tidspunkt: 17.10.2017, kl 19:00

 • Søviknes til Fjernvarmedagene

  17.10.2017 Kalenderhending Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Terje Søviknes opnar Fjernvarmedagene på Scandic Fornebu.

  Tidspunkt: 17.10.2017, kl 12:30

 • Statssekretær Bokhari deltek på lanseringa av UNFPA sin State of World Population Report

  17.10.2017 Kalenderhending Utanriksdepartementet

  Statssekretær Laila Bokhari deltek på lanseringa av UNFPA sin State of World Population Report (SWOP).

  Tidspunkt: 17.10.2017, kl 12:30

 • Møte med NHOs Eierforum

  17.10.2017 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (FrP) møter NHOs Eierforum. Pressekontakt for finansministeren: Politisk rådgiver Julia Brännström Nordtug. Tlf. 464 28 102 / E-post: jbn@fin.dep.no.

  Tidspunkt: 17.10.2017, kl 12:00

 • Tynn spikersuppe i Nordlys

  16.10.2017 Tale/innlegg Forsvarsdepartementet

  Alliert øving og trening er en viktig og forutsigbar delav de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, og ikke istrid med baseerklæringen.

  Av: Statssekretær Øystein Bø

 • Straffesakskjeden

  16.10.2017 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Straffesakskjeden inkluderer blant annet forebygging, etterforsking, påtale, domstolsbehandling, straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet.

 • Ansvarsområder og oppgaver i JD

  16.10.2017 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

 • Mål for justis- og beredskapssektoren

  16.10.2017 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringens mål for justis- og beredskapssektoren ble endret med virkning fra 2015. Det ble etablert en ny struktur med færre og tydeligere mål, og klarere prioriteringer.