Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 21-30 av 71918 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring om ny forskrift om godskriving og fritak

  13.07.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om ny forskrift om godskriving og fritak etter universitets- og høyskoleloven § 3-5 (godskrivingsforskriften) på høring.

  Høringsfrist: 13.10.2018 Status: På høring

 • Fastsettelse av planprogram for deponi i Brevik

  13.07.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har 13. juli 2018 fastsatt planprogram for konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik. Planprogrammet som er utarbeidet av NOAH, var på høring i vinter. NOAH

 • Vil redusere mengden farlig avfall

  13.07.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen ber Miljødirektoratet om å lage en plan for å redusere mengden og øke gjenvinningen av farlig avfall i Norge.

 • Samiske veivisere er et viktig prosjekt!

  13.07.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Tale fra Riddu Riđđu-festivalen 2018 i Manndalen i Kåfjord kommune.

  Av: Statssekretær Anne Karin Olli

 • Nye samiske veivisere utnevnt for 2018–2019

  13.07.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Takk for at dere vil påta dere dette viktige vervet. Dere har både et spennende og et lærerikt år foran dere, sa statssekretær Anne Karin Olli, da hun presenterte de nye samiske veivisere på Riddu Riđđu-festivalen i Manndalen i Kåfjord i dag.

 • Mandatet for mulighetsstudie om tilknytningsformer

  13.07.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Mandatet for arbeidet med en mulighetsstudie om ulike tilknytningsformer for universiteter og høyskoler er nå klart.

 • Skjemaer og blanketter fra Justis- og beredskapsdepartementet

  13.07.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Her kan du laste ned skjemaer og blanketter for utfylling og utskrift.

 • Invitasjon til høringsmøte – forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

  13.07.2018 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til høringsmøte 23. august 2018 om forslag til endringer i avhendingslova. På bakgrunn av høringene av NOU 2009: 6 Tilstandsrapporter ved salg av bolig er det utarbeidet forslag til endringer i

  Høringsfrist: 07.08.2018 Status: På høring

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (4/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen - Sommerekstra

  13.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I sommerekstra-utgaven av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (nr. 4. 2018) kan du blant annet lese om hva de nye programforslagene betyr for norsk kommunesektor, Østerrikes prioriteringer for presidentskapet i EU og, ikke

 • Kampen mot atomvåpen tar tid

  13.07.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Mari Seilskjær i Leger mot atomvåpen og Ican spør i Aftenposten 7. juli hvorfor Norge ikke støtter et forbud mot atomvåpen. Seilskjærs innlegg inneholder dessverre flere feilaktige påstander.

  Av: Statssekretær Audun Halvorsen innlegg i Aftenposten, 13. juli