Search

Showing 41-60 of 6253 results.

Sort by: Published Relevance

 • High North Dialogue

  03/04/2019 Speech/statement Office of the Prime Minister

  Speech by Prime Minister Erna Solberg at the High North Dialogue-conference in Bodø, 3 April 2019.

  By Prime Minister Erna Solberg

 • States that have endorsed the Safe Schools Declaration

  02/04/2019 Article Ministry of Foreign Affairs

  The Oslo Conference on Safe Schools: Protecting Education from Attack, was organised in Oslo 28-29 May 2015. The main objective of the Conference was for states to endorse the Safe Schools Declaration.

 • European cooperation on combating work-related crime financed by the EEA and Norway Grants

  02/04/2019 News story Ministry of Labour and Social Affairs

  - Work-related crime can only be combated by means of cooperation - both national and international, says Minister of Labour Anniken Hauglie (Conservative Party). Last week European authorities and social partners met in Oslo.

 • Statped

  02.04.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  190402Høringsutkast Autisme-Tourette_Statped

 • PPT for Fitjar, Tysnes og Stord

  02.04.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Med ståstad i PPT og medansvar for den pedagogiske tilrettelegginga for barn og elevar med autisme kjem følgjande innspel: Det er stor trong for avklaring av roller og mandat til dei ulike tenestene. Særleg gjeld dette: Kva skal vere opplæring/

 • Samlet innspill fra unge voksne med Tourettes syndrom og pårørende/ledsagere

  02.04.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

  Innspill-til-autisme-og-touretteutvalget-fra-oss-på-Frambu.pdf

 • Fellesorganisasjonen FO

  02.04.2019 Separate website Autisme- og touretteutvalget

      Autisme- og Touretteutvalget Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 18/00015-31 28.03.2019 FOs innspill til Autisme- og Touretteutvalget Fellesorganisasjonen (FO) organiserer 29 000

 • Norway supports UN operation in Mali for two new years

  01/04/2019 News story Ministry of Defence

  Norway will extend its contribution to the UN peacekeeping operation MINUSMA in Mali for two new years, until 2022.

 • Sustainability indicators for Nordic towns

  01/04/2019 Report Ministry of Local Government and Modernisation

  Sweco have made a report suggesting a selection of 30 different sustainability indicators for Nordic towns. The report is a part of the project "attractive towns" under the Nordic Council of Ministers.

 • Family Business Forum, 29. mars 2019, Oslo: Challenges of tomorrow

  29/03/2019 Speech/statement Ministry of Finance

  "We must meet the challenge from international tensions and from less support for free and open markets by an even stronger commitment to liberal core values", said Finance Minister Siv Jensen (Progress Party) in her speech today.

  By Minister of Finance Siv Jensen Speech at Family Business Forum, 29. mars 2019

 • Changes among the state secretaries

  29/03/2019 Press release Office of the Prime Minister

  In today’s session of the Council of State, the King has made changes in the list of state secretaries.

 • Web TV

  Changes in the Government

  29/03/2019 Press release Office of the Prime Minister

  In the session of the Council of State today, the King has made changes in the Government.

 • The IA Agreement 2019–2022

  29/03/2019 Article Inkluderende arbeidsliv (IA)

  Letter of Intent regarding a more inclusive working life. A working life with room for everyone.

 • Norges fjerde OGP handlingsplan

  29.03.2019 Separate website Åpenhet i forvaltningen

  Handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom departementene og det sivile samfunn. Den inneholder i alt åtte forpliktelser under de tre hovedområdene «Åpenhet i forvaltningen», «Antikorrupsjon» og «Viderebruk av data». Planen trer i kraft

 • Fourth Norwegian Action Plan - Open Government Partnership (OGP)

  29/03/2019 Plans/strategy Ministry of Local Government and Modernisation

  This is the Fourth Norwegian Open Government Partnership Action Plan.

 • Norwegian initiative will strengthen global prevention and treatment of hepatitis C

  28/03/2019 News story Ministry of Health and Care Services, Ministry of Foreign Affairs

  The UN Commission on Narcotic Drugs has adopted a Norwegian resolution calling for strengthened measures to treat and prevent hepatitis C among people who use drugs.

 • Norway increases funding for humanitarian efforts in the wake of Cyclone Idai

  28/03/2019 Press release Ministry of Foreign Affairs

  The UN has asked for a substantial increase in funding for the humanitarian response to Cyclone Idai. ‘The needs are huge. Norway is therefore increasing its support for humanitarian efforts in the wake of the cyclone to a total of NOK 47 million,’

 • Vil du samarbeide med sosiale entreprenører, men er usikker på hva anskaffelsesregelverket sier?

  28.03.2019 Separate website Innovasjon i offentlig sektor

  Nå lanseres en veileder som viser hvordan offentlige oppdragsgivere aktivt kan bruke handlingsrommet i anskaffelsesregelverket ved kjøp av tjenester fra sosiale entreprenører. De sosiale entreprenørene representerer en innovasjonskraft som kan

 • Frokostseminar 1. april : Lær av Varner

  28.03.2019 Separate website Ansvarlig Næringsliv

  Initiativ for etisk handel inviterer sammen med Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv til en frokost-økt hvor vi med hjelp av den ferske innføringen i OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger, vil gi deltakerne en praktisk innføring i hvordan

 • – Alle som berøres skal høres

  28.03.2019 Separate website Ansvarlig Næringsliv

  Dette er en artikkel hentet fra Kontaktpunktets årsrapport for 2018. Tekst: Silje Berggrav. – Samfunnsansvar handler om å være krystallklare på hvilke krav vi ønsker å etterleve når det kommer til miljø, menneskerettigheter og antikorrupsjon. Alle i

Go to the top