Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 31-40 av 74859 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 10 år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

  15.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges kulturlandskap viser fram vår kulturhistorie, har et stort biologisk mangfold og tilbyr både nordmenn og tilreisende unike naturopplevelser. Norges særegne landskap kan bidra til at flere får øynene opp for Norge som en attraktivt

 • Samferdselsdepartementet har mottatt utredning om ny organisering av Statens vegvesen

  15.01.2019 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselssektoren har gjennomgått en rekke reformer de siste årene, og omfattende prosesser som berører Statens vegvesen, er i gang. I dag har Statens vegvesen levert en utredning om fremtidig organisering. Etaten anbefaler å gå fra dagens

 • Utfyllende regler til CRR og EMIR om overgangsperiode - kapitalkrav til eksponering mot CCPer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2019
  Celexnr.: 32018R1889

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1889 av 4. desember 2018 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

 • Forordning om oppdatering av oversikten over korrelerte valutaer etter CRR art. 354

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2019
  Celexnr.: 32018R1580

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1580 av 19. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer som er nært korrelert, i samsvar med europaparlaments-

 • Benin - reiseinformasjon

  15.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Sikkerhetsutfordringene i Benin er relativt begrenset. Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis pengemotivert i form av tyverier. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og spesielt vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man

 • Endring av teknisk standard gjeldende foretakenes Solvens II-rapport om solvens og finansiell stilling, gjeldende offentligjøring av premier, erstatninger og kostnader

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2019
  Celexnr.: 32018R1843 Basis rettsaktnr.: 2009/138/EC

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1843 av 23. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til virkeområdet for malen for offentliggjøring av premier, erstatninger og kostnader etter stat

 • TFO 2018 – Ny rekordhøy tildeling for videre utforskning av norsk sokkel

  15.01.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet tilbyr 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2018 (TFO 2018).

 • Rapportering av opplysninger til krisetiltaksplaner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2019
  Celexnr.: 32018R1624

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 av 23. oktober 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter, standardskjemaer og -maler for framlegging av opplysninger i forbindelse med omstruktureringsplaner for

 • Kommisjonsforordning om minstekrav til likviditetsreserve (LCR) - endringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2019
  Celexnr.: 32018R1620

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1620 av 13. juli 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/61 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner

 • Ny samarbeidsstrategi for barn i lavinntektsfamilier

  15.01.2019 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  - Vi må tenke nytt, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Hun vil ha større samarbeid mellom sosiale entreprenører, frivillige, næringslivet og det offentlige.

Til toppen