Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 31-40 av 80016 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fiskeri- og sjømatministeren til Lofoten

  19.02.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Skrei, tang, kval og tørrfisk står på menyen når fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen besøker Leknes torsdag og Svolvær fredag.

 • Praktikantopphold ved Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg

  19.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Det er ledig to praktikantplasser ved den norske delegasjonen til Europarådet i Strasbourg høsten 2020.

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Bratislava

  19.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Ambassaden i Bratislava søker studentpraktikant for høsten 2020.

 • Møte med Boliden

  19.02.2020 Kalenderhending Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møter konsernsjef Mikael Staffas i Boliden AB og administrerande direktør Helene Seim ved Boliden Odda AS.

  Tidspunkt: 19.02.2020, kl 10:00

 • Statistikk for barnebortføringar 2005–2019

  19.02.2020 Nyheit Barnebortføring

  I 2019 er 75 barn (47 saker) registrert bortført frå Noreg til utlandet, og 11 barn (11 saker) registrert bortført frå utlandet til Noreg.

 • Statistikk for internasjonal barnebortføring

  19.02.2020 Artikkel Barnebortføring

  I 2019 er 75 barn (47 saker) registrert bortført frå Noreg til utlandet, og 11 barn (11 saker) registrert bortført frå utlandet til Noreg.

 • EU vil ha innspill til mulige reformer på hvitvaskingsområdet

  19.02.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Europakommisjonen publiserte 12. februar 2020 et såkalt «Roadmap» (veikart) for en handlingsplan for antihvitvasking og –terrorfinansiering. I korte trekk angir Europakommisjonen i veikartet hvilke mangler som er identifisert på EU-nivå hva gjelder

 • RoHS2/vedlegg III/DEHP/43

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 19.02.2020
  Celexnr.: 32019L1845 KOM-nr.: KOM(2019)5780 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/1845 av 8.august 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bis(2-etylheksyl) ftalat (DEHP) i visse

 • Skjema og blankettar frå Justis- og beredskapsdepartementet

  19.02.2020 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Her kan du laste ned skjema og blankettar for utfylling og utskrift.

 • Statistikk for barnebortføringar 2005–2019

  19.02.2020 Artikkel Barnebortføring

  I 2019 er 75 barn (47 saker) registrert bortført frå Noreg til utlandet, og 11 barn (11 saker) registrert bortført frå utlandet til Noreg.

Til toppen