Søk

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 31-40 av 70193 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring - forslag til endring i byggesaksforskriften

  28.04.2017 Høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringdepartementet sender med dette forslag til endringer i byggesaksforskriften på høring. Høringen foreslår forenkling av saksbehandlingsregler der bygg er skadet etter brann, naturskade eller ulykke. Det foreslås også

  Høringsfrist: 09.06.2017 Status: På høring

 • Samfersdelsministeren - innlegg på Norskogs årsmøte

  28.04.2017 Kalenderhendelse Samferdselsdepartementet

  Samfersdelsministeren - innlegg på Norskogs årsmøte, Oslo.

  Tidspunkt: 28.04.2017, kl 16:00

 • Norske deltakere i EU-samarbeidet om kreft

  28.04.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet ber om tilbakemelding innen 5. mai 2017 hvis det er norske fagmiljøer som har interesse av å delta i dette samarbeidet.

 • Regulering av HICC, atranol og kloratranol

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 28.04.2017
  Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) nr. XX/XX av xxx om endring i vedlegg II og III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 28.04.2017
  Basis rettsaktnr.: 2002/46, 1925/2006

  Kommisjonsforordning (EU) xx/xx om organisk silisium (monomethylsilanetriol) og kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) tilsatt næringsmidler og brukt i produksjon av kosttilskudd

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 28.04.2017
  Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) xx/xx av xx om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 28.04.2017
  Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) xx/xx av xx om avslag på bruk av helsepåstnader på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 28.04.2017
  Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforodning (EU) xx/xx av xx om avslag på bruk av helsepåstander om næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

 • Frivilligheten var avgjørende under flyktningestrømmen i 2015

  28.04.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  - De frivillige var avgjørende i innsatsen under de store ankomstene av flyktninger og asylsøkere i 2015, og spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet fremover, sa statssekretær Himanshu Gulati da studien Frivillighetens ressurser langs

 • Regulering av sinkoksid som fargestoff

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 28.04.2017
  Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) xxxx av xxxxx om endring i vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter