Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 31-40 av 83714 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Brexit og Norge - aktivitetskalender 2020

  02.07.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følger en oversikt over brexit-relaterte politiske møter og besøk samt seminarer, konferanser og andre viktige begivenheter.

 • Why demolish the Y-Block?

  02.07.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  When the government decided on the main concept for the new Government Building Complex in 2014, they also decided that the High-Rise Block would be preserved, but that the Y-Block would be demolished. The decision that the Y-Block must be

 • 38 millioner kroner til tre nye hydrogenprosjekter

  02.07.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen tildeler gjennom Forskningsrådet til sammen 38 millioner kroner til tre prosjekter som skal gi nye løsninger for bruk og produksjon av hydrogen i Norge. I tillegg bevilges det til sammen 44 millioner kroner til fem prosjekter innen

 • Hva staten eier

  02.07.2020 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 selskaper.

 • 610 millioner kroner til forskning og innovasjon i norske bedrifter

  02.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Bærekraftig omstilling, grønt skifte og digitalisering er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte.

 • Høring -Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

  02.07.2020 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven som åpner for å oppheve boligstiftelser etablert av norske kommuner. Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  Høringsfrist: 02.10.2020 Status: På høring

 • Oppdragsbrev til fylkeskommunene vedrørende kommunale næringsfond

  02.07.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til krisepakke - fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S (2019-2020). Departementet følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 19. juni. Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020.

 • Bahrain - reiseinformasjon

  02.07.2020 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Flytrafikken inn/ut fra Manama i Bahrain er redusert til et minimum. Det er i første rekke Gulf Air som flyr noen få ruter til Europa hver uke. Sjekk med ditt flyselskap hvilke fly som går. Det utstedes ikke lenger visum ved ankomst til Manama. Man

 • Brasil - reiseinformasjon

  02.07.2020 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Brasil har innført midlertidig innreiseforbud for utenlandske borgere fra land med pågående smitte, deriblant Norge. Vedtaket er forlenget i ytterligere 30 dager fra 30. Juni, og er gjeldende til 30. juli. For mer om koronavirus og innreise/utreise,

 • Innovasjon i offentlig sektor

  02.07.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Offentlig forvaltning skal utvikles videre - med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke innovasjonsevnen, -takten og -omfanget. Derfor forsterker regjeringen

Til toppen