Ohcan

Čájeha 61-80 oktiibuot 1807 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Ođđa boazodoallostivra nammaduvvon

  21.06.2019 Ođas Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta ja Sámediggi leat nammadan ođđa Boazodoallostivrra suoidnemánu 1. b. 2019 rájes juovlamánu 31. b. 2022 rádjái.

 • Sámi Giellagáldu – Davviriikkalaš sámegielaid fága- ja resursaguovddáža organisašuvdnahámi árvvoštallan

  19.06.2019 Raporta Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Raporta bargojoavkkus mii galggai čielggadit mo lea vejolaš hábmet bistevaš organisašuvdnamodealla Sámi Giellagáldu várás.

 • Informasjon fra OGPs toppmøte i Ottawa

  19.06.2019 Sierra neahttabáiki Åpenhet i forvaltningen

  Viktige hovedtema for dette toppmøtet var tillit, antikorrupsjon, åpenhet om reelle rettighetshavere, f.eks. aksjeeiere, åpenhet om store kontrakter og offentlige anskaffelser, likestilling, inkludering av ungdom og forsvar av sivile rettigheter som

 • Aarborten tjïelte – suohkana namma sámegillii

  14.06.2019 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Stáhtaráđđi lea geassemánu 14.b. mearridan ahte Aarborte suohkana almmolaš namma sámegillii galgá leat Aarborten tjïelte.

 • Nytt OGP-råd

  13.06.2019 Sierra neahttabáiki Åpenhet i forvaltningen

  Rådet vil også ha som oppgave å bidra til at Norge er ledende på arbeid med åpenhet i forvaltningen. Rådet har seks deltakere: Tor Dølvik er tilknyttet Transparency International (TI). Han har arbeidet i KRD, Oslo kommune og i prosjektlederarbeid

 • Hvordan kan offentlig sektor utvikle seg fram mot 2040?

  12.06.2019 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  Tretti ledere og ansatte fra ulike deler av offentlig sektor har, i tre samlinger, analysert drivkrefter, beskrevet hendelser og bygget scenariofortellinger for 2040. Nå er den strategiske framsynsprosessen avsluttet, og arbeidet er samlet i en

 • 1. juli trer den fjerde OGP handlingsplan i kraft

  11.06.2019 Sierra neahttabáiki Åpenhet i forvaltningen

  Første møtet i interessentforumet er 17. juni kl. 10.00. Møtet avholdes i Regjeringskvartalet, Akersgata 59. Husk å melde ifra innen 13. juni! Se vedlagte brev for nærmere informasjon (PDF)

 • Norsk tilslutning til OECD-erklæring om innovasjon i offentlig sektor

  07.06.2019 Sierra neahttabáiki Innovasjon i offentlig sektor

  OECDs nettverk OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) har utviklet en erklæring som tilkjennegir behovet for å arbeide systematisk med innovasjon som en del av kjernevirksomheten i offentlig sektor. Begrunnelsen er knyttet til utfordringer

 • Veileder for interessentdialog i utvinningssektoren på samisk og norsk

  04.06.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Oversettelsene av veilederen lanseres 5. juni på et to-dagers seminar i Karasjok om urfolksrettigheter og næringsutvikling med fokus på samiske interesser, som Kontaktpunktet arrangerer i samarbeid med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM

 • Intenšuvdnašiehtadus eanet fátmmasteaddji bargoeallima birra (IA-šiehtadus) 2019–2022

  03.06.2019 Artihkal Inkluderende arbeidsliv (IA)

  Intenšuvdnašiehtadus eanet fátmmasteaddji bargoeallima birra (IA-šiehtadus). Bargoeallin mas lea sadji buohkaide. Ođđajagimánu 1. b. 2019 - juovlamánu 31. b. 2022

 • Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag

  03.06.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Visjonen til AiN er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn. Vi håper utvalget styrker grunnlaget for dette for fremtidige genereasjoner. Fiona Druett for AiN, Sør-Trøndelag fylkeslag AiN-Trøndelag-innspill-til-Autismeutvalget.pdf

 • Foreningen Spekteret

  03.06.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Det følgende er Foreningen Spekterets innspill til Autisme- og Tourettesutvalget 2019. Innholdet består av viktige ønskemål og grunnleggende betraktninger som bør legge føringer for utforming av tjenester. Våre medlemmer ønsker å bidra i samfunnet

 • SPISS

  03.06.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

    SPISS er en privat spesialpedagogisk virksomhet som har spesialisert seg på autismespektertilstander. For tiden er vi fire veiledere i SPISS. Vi veileder og gir opplæring til pårørende, fagfolk og ikke minst til barn, unge og voksne med egne

 • Fønix AS, autismeteamet

  31.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Fønix AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Vestfold som tilbyr arbeidsrettede tiltak på oppdrag fra NAV. NAV Vestfold har satt av 10 tiltaksplasser til personer med diagnoser innenfor autismespekteret. Dessuten har enkelte kommunale NAV

 • Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag

  31.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag ble etablert 21.04.2007 som fylkeslag i den landsdekkende interesseorganisasjonen Norsk Tourette Forening. Vi arrangerer jevnlig arrangementer for våre 207 (01.01.19) medlemmer, og arbeider med generell

 • Agder Fylkeslag , Norsk Tourette Forening

  31.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Samfunnet/Familie : Vi ønsker at det skal være mere informasjon/forståelse om TS i bl.a skole og i familier slik at man klarer å se mennesket bak diagnosen. Noen opplever liten forståelse fra familie i forbindelse med utfordringer som avlastning,

 • Stiftelsen Nordre Aasen ved Kapellveien habiliteringssenter

  31.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Vedlagt er innspill fra Kapellveien habiliteringssenter. Lykke til med arbeidet! Mvh Trine Brunvand Assisterende daglig leder Innspill-til-autisme-og-tourette-utvalget.pdf

 • Mat & atferd

  28.05.2019 Sierra neahttabáiki Autisme- og touretteutvalget

  Vedlagt følger innspill til Autisme- og tourettutvalget i deres arbeid med å forbedre tjenestene til disse gruppene gjennom hele livet. Vennlig hilsen Ingunn Notøy daglig leder i Mat & atferd Innspill til Autismeutvalget fra Mat og atferd

 • Nordisk-baltiske OECD-kontaktpunkt trapper opp innsats for ansvarlig næringsliv

  27.05.2019 Sierra neahttabáiki Ansvarlig Næringsliv

  Norge vertskap for nordiske-baltiske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv Norges Kontaktpunkt var vertskap for seminaret 20.-21. mai i Oslo, som fokuserte på fagfelle-opplæring og deling av beste praksis for kontaktpunktenes arbeid med å fremme

 • Evttohusat stuorradiggedieđáhussii

  27.05.2019 Artihkal Kulturdepartemeanta

  Kulturdepartemeanta háliida evttohusaid dieđáhusbargui.

Bajás