Ekspedišuvdnahoavda Ida Margrethe Juell

Ekspedišuvdnahoavda Ida Margrethe Juell

Leder for Hav- og forurensningsavdelingen

E-poasta: ida-margrethe.juell@kld.dep.no
Telefovdna: 22 24 58 37
Mátketelefovdna: 905 50 585