Ealáhussekšuvdna

Sekšuvnna ovddasvástádussii gullet riikkaidgaskasaš áššit, EO/EES-áššiid ja dat galgá maid ovddidit nationála politihka surggiid siskkobealde nugo dearvvašvuođa- ja birasváralaš kemikálat ja guhkesgaskkaid fievrriduvvon áibmonuoskkideamit. Sekšuvdna galgá erenoamážit ovddasvástidit nuoskkidanlága ja buvttadárkkistanlága ja dasa guoski láhkaásahusaid. Sekšuvdna ovddasvástida maid vahátlaš luoitimiid, ovdamearkka dihte industriijas, akvakultuvrras ja duolvačáhcerusttegiin ja rádioaktiivva suonjardeami guoskevaš birasváikkuhusaid Norggas.