Forurensningsseksjonen

Forurensningsseksjonen har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor forurensningfeltet. Dette gjelder blant annet forurensende utslipp fra industri, gruvevirksomhet, landbruk, akvakultur og avløp, håndtering og deponering av farlig avfall, samt miljøvirkninger av radioaktiv stråling i Norge og langtransportert luftforurensning. Seksjonen har et spesielt ansvar for forurensningsloven.