Seksjon for bærekraftige produkter

Produktseksjonen har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling for mer bærekraftige produkter og verdikjeder i en mer sirkulær økonomi. Dette inkluderer blant annet kjemikaliepolitikken, utvikling av et nytt og bredere regelverk for bærekraftig design av produkter (økodesign) gjennom EØS-samarbeidet og miljøspørsmål knyttet til enkelte sentrale verdikjeder som plast og batterier. Seksjonen har et særlig ansvar for produktkontrolloven og arbeidet med en ny lov for mer bærekraftige produkter og verdikjeder. Seksjonen har ansvar for flere kjemikaliekonvensjoner og arbeidet med å få på plass en ny global avtale for å stanse plastforurensningen.