Avdelingssekretariatet

Avdelingssekretariatet har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, statsregnskap og internregnskap. Sekretariatet bidrar i etatsstyring av Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, gir lederstøtte i personalforvaltning og samordner/håndterer administrative saker for avdelingen.