Avdelingssekretariatet

Avdelingssekretariatet har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, statsregnskap og internregnskap, bidrar i etatsstyring av Miljødirektoratet, MARFO Senter for marin forsøpling, Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, gir lederstøtte i personalforvaltning og samordner/håndterer administrative saker for avdelingen.