Havseksjonen

Seksjonen har det overordnede ansvaret for de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder, beskyttelse av marint naturmangfold, og for forurensning og annen påvirkning på det marine miljø. I tillegg har seksjonen ansvaret for internasjonalt havmiljøsamarbeid og for oppfølgingen av en rekke internasjonale konvensjoner på området. Seksjonen har også ansvar for arbeidet med grønn skipsfart nasjonalt og internasjonalt.