EØS- og handelsseksjonen

Seksjonen har hovedansvar for departementets oppfølging av EØS-avtalen, EFTA og Nordisk ministerråd, samt EØS-midlene og nordisk finansieringsinstitusjon NEFCO. Seksjonen har også ansvar for miljøaspekter i handelsavtaler, miljøinformasjonsloven, Århuskonvensjonen og statsstøtte.