EES- ja gávpesekšuvdna

Sekšuvnna váldoovddasvástádus lea departemeantta bealis čuovvulit EES-šiehtadusa, EFTA ja Davviriikkaid ministtarráđi, ja EES-ruđaid ja davviriikalaš ruhtadanásahusa NEFCO. Sekšuvnna ovddasvástádus lea maid gozihit ahte birasáššit čuovvuluvvojit gávpešiehtadusain, birasdiehtolágas, Århus-konvenšuvnnas ja stáhtadoarjagiin.