Uganda - reiseinformasjon

Ebolautbrudd i Uganda: Myndighetene innførte i oktober reiseforbud og lockdown i det som er episenteret for utbruddet, distriktene Mubende og Kassanda i det sentrale Uganda. Totalt er det påvist smitte i ni av landets distrikter, inkludert Kampala. Mer informasjon om ebolautbruddet finnes under avsnittet Helse.

innreisebestemmelser, som kan endres på kort varsel. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien. Hva gjelder det pågående ebolautbruddet, må følgende skjema fylles ut elektronisk innen 24 timer før innreise: Travel health declaration.

Utreise. Passasjerer som reiser ut av Uganda må fremvise dokumentasjon på at de er fullvaksinert mot covid-19 (minst to doser). Barn under fem år er unntatt. De som ikke er fullvaksinert må ha med seg en negativ covid-19-test (PCR) utstedt senest innen 72 timer før avreise. De som tester positivt må vente minimum syv dager før neste test. Ta kontakt med flyselskapet ditt for nøyaktige krav, inkludert krav til dokumentasjon og tester som gjelder ved mellomlandinger, samt reise-, helse- og covid-19-relaterte krav i destinasjonslandet. Det finnes en rekke offentlige og private covid-19-testsentre i Uganda. For ytterligere informasjon, vennligst se ugandiske myndigheters nettside Covid-19 respons. Hva gjelder det pågående ebolautbruddet, må følgende skjema fylles ut elektronisk innen 24 timer før utreise: https://poe-screening.health.go.ug. Passasjerer anbefales å ankomme flyplassen tre-fire timer før avreise.

Vaksinesertifikat. Alle reisende som ankommer Uganda må fremvise dokumentasjon på at de er fullvaksinert mot covid (minst to doser). Barn under fem år er unntatt. De som ikke er fullvaksinert må ha med seg en negativ covid-19-test (PCR) utstedt senest innen 72 timer før avreise.

Helsekontroll. Ved ankomst på flyplassen må man levere et utfylt helseskjema, se https://caa.go.ug/wp-content/uploads/2020/12/Health-Declaration-Form-2.pdf

Ankommende passasjerer kan bli underlagt temperaturkontroll og tilfeldig covid-testing. Vaksine mot gulfeber er påkrevet, og vaksinekortet må fremvises ved ankomst. 

Husk pass. For innreise i Uganda kreves norsk pass (nødpass aksepteres også). Passet må være gyldig i minst seks måneder etter at reisen avsluttes.

Mistet pass. Hvis du mister passet må du melde tapet til ugandisk politi og kontakte ambassaden i Kampala. Søknad om nytt pass krever personlig oppmøte og prosessen kan ta flere dager.

Visum. Norske borgere trenger visum for opphold i Uganda og det er obligatorisk å søke om e-visum i forkant. Søknaden må legges inn i portalen «Uganda Electronic Visa/Permit Application System» på internett minst fem arbeidsdager før innreise. Etter å ha fylt ut og sendt inn skjema på portalen får søker en bekreftelse på portalen og tilsendt per e-post. Denne bekreftelsen må skrives ut og tas med ved innreise til Uganda. Bekreftelsen er ikke et visum, men en autorisasjon for å få visum enten ved nærmeste ugandiske ambassade/High Commission eller ved ankomst til Uganda. Mottatt bekreftelse betyr ikke at man er sikret visum ved ankomst i Uganda. Nevnte portal må også benyttes ved søknad om andre visum og oppholdstillatelser. For mer informasjon, vennligst se portalen: Uganda Electronic Visa/Permit Application System

Visum blir gitt for én måned og koster USD 50. Det er også mulig å søke om East African Visa, som kan benyttes i Kenya og Rwanda i tillegg til Uganda. Dette visumet koster USD 100. Merk at ugandiske myndigheter kun aksepterer USD-sedler som er i god stand og som er fra 2006 eller nyere. Forlengelse av visum kan gjøres hos lokale immigrasjonsmyndigheter.

Utreise. Passasjerer som reiser ut av Uganda må fremvise dokumentasjon på at de er fullvaksinert mot covid (minst to doser). Barn under fem år er unntatt. De som ikke er fullvaksinert må ha med seg en negativ covid-19-test (PCR) utstedt senest innen 72 timer før avreise. De som tester positivt må vente minimum syv dager før neste test. Ta kontakt med flyselskapet ditt for nøyaktige krav, inkludert krav til dokumentasjon og tester som gjelder ved mellomlandinger, samt reise-, helse- og covid-19-relaterte krav i destinasjonslandet. Det finnes en rekke offentlige og private covid-19-testsentre i Uganda. For ytterligere informasjon, vennligst se ugandiske myndigheters nettside Covid-19 respons. Passasjerer anbefales å ankomme flyplassen 3-4 timer før avreise.

Terrorisme. I november 2021 ble det detonert to selvmordsbomber i sentrum av Kampala, den ene utenfor politihovedkvarteret og den andre i nærheten av parlamentet. Seks mennesker mistet livet, og 36 ble skadet. Angrepene antas å være utført av den væpnede islamistiske gruppen Allied Democratic Forces (ADF), som hovedsakelig opererer i de østlige provinsene av DR Kongo.

Ambassaden oppfordrer alle reisende til å følge med på myndighetenes informasjon og unngå store folkemengder, offentlig transport, lokale markeder, politistasjoner, offentlige bygninger og det sentrale forretningsstrøket i Kampala. Ved besøk til kjøpesentre og restauranter bør man være ekstra årvåken, sjekke nødutganger og unngå den travleste tiden på døgnet. 

Trafikk. Det er venstrekjøring i Uganda. Trafikken er uoversiktlig og kaotisk, særlig i Kampala. Ulykker er hyppige og ofte alvorlige. Ferdsel på uopplyste veier etter mørkets frembrudd bør unngås. Veiene er generelt dårlige, mangler fortau og er fulle av fotgjengere, motorsyklister og husdyr. Mange bilister kjører uten lys og i høy fart. Utenfor Kampala bør man unngå bilkjøring i mørket. Bildører bør alltid holdes låst og vinduer lukket. Bruk av motorsykkeltaxi (boda boda) medfører høy risiko for ulykker og bør derfor unngås. Du må ha gyldig internasjonalt førerkort for å kjøre bil i Uganda.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner kan bli voldelige og føre til sammenstøt med politiet og sikkerhetsstyrkene. Som turist bør man unngå demonstrasjoner og store folkeansamlinger. Reisende oppfordres til å holde seg oppdaterte om den aktuelle sikkerhetssituasjonen og følge med i lokale medier. I forbindelse med covid-19-pandemien er alle store folkeansamlinger og arrangementer forbudt. 

Grenseområdene. Ved reiser utenfor Kampala anbefales at man søker oppdatert informasjon. Det kan forekomme sammenstøt mellom forskjellige stammer i nordøst. I grenseområdene mot Sør-Sudan og DR Kongo kan situasjonen tidvis være spent og det kan forekomme kamper mellom myndigheter og opprørsgrupper. Ebola-utbrudd i DR Kongo og tilfeller av kidnapping på grensen bidrar til en utfordrende sikkerhetssituasjon i dette området. Ugandiske styrker gikk i november 2021 til angrep på ADFs baser i provinsen Nord-Kivu i det østlige DR Kongo, både gjennom flyangrep og med soldater på bakken. Den militære operasjonen skjer i samarbeid med den kongolesiske hæren og pågår fortsatt.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Ebola. Ugandiske myndigheter opplyste 20. september at en person i Mubende-distriktet, ca. 140 km fra hovedstaden Kampala, døde etter å ha blitt smittet av ebolaviruset. Ifølge siste oppdatering fra WHO og helsemyndighetene (15. november) er 55 bekreftet omkommet som følge av viruset. Totalt har 141 personer blitt smittet av viruset, og det er så langt påvist smitte i ni distrikter, inkludert Kampala. To av disse distriktene, Bunyangabu and Kagadi, er nå tatt av listen over aktive smittedistrikter da det har gått over 42 dager siden siste tilfelle av ebola ble oppdaget.  

Det er innført reiseforbud og lockdown i det som er episenteret for ebolautbruddet, distriktene Mubende og Kassanda i det sentrale Uganda.

Merk at hvis man er kontaktperson til en ebolasmittet person, så har helsemyndighetene bestemt at vedkommende skal i 21-dagers karantene. Som kontaktperson kan man ikke reise ut av landet før karanteneperioden er over. Informasjon om alle kontaktpersoner sendes til landets flyplasser og grenseoverganger.

Innen 24 timer før inn- eller utreise, må alle reisende fylle ut skjemaet Travel health declaration elektronisk.

Reisende oppfordres til å ta anbefalte forholdsregler og lese Folkehelseinstituttets råd for reiser til områder med ebolautbrudd. Se også informasjon om ebola på nettsidene til Helsenorge. Ytterligere oppdateringer om ebolautbruddet kan finnes på nettsiden til Verdens helseorganisasjon WHO og på twittersidene til WHO-kontoret i Uganda (@WHOUganda) og Ugandas helsedepartement (@MinofHealthUG).

Som følge av erfaring fra tidligere ebolautbrudd i Uganda og nabolandet DR Kongo har ugandiske myndigheter allerede iverksatt en rekke tiltak for å hindre smittespredning over grensen.

Koronavirus (covid-19).  Ved ankomst på Entebbe internasjonale lufthavn og ved grenseoverganger må reisende fremlegge bevis på at de er fullvaksinert mot covid-19 (minst to doser). Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge ugandiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. For generelle oppdateringer henvises til ugandiske myndigheters nettside for Covid-19 respons  og WHO.  Du kan også finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Vaksiner. Råd om vaksinasjoner innhentes fra norske helsemyndigheter. Vaksine mot gulfeber er påkrevet, og det gule vaksinekortet må fremvises ved ankomst. 

Sykdommer. De vanligste helseproblemer for utlendinger er magebesvær og luftveisinfeksjoner. Tarminfeksjoner kan best forebygges ved påpasselighet med mat- og vannhygiene. Alt drikkevann må kokes og filtreres eller kjøpes på flasker.

Malariamygg finnes over hele landet. Profylakse bør avklares med lege. 

Bilharzia-sneglen finnes i de fleste innsjøer i Uganda. Det advares derfor mot bading.

Hiv/aids er fortsatt et alvorlig problem med en smitterate på 6,2 prosent i aldersgruppen 15-64 år, som tilsvarer om lag 1,2 millioner hiv-positive i landet.

Sykehusene i Uganda er ikke av adekvat medisinsk standard. Ved behov for sykehusinnleggelse anbefales evakuering til Kenya eller Sør-Afrika etter forhåndsgodkjennelse fra Nav Internasjonal.
Av klinikker og legesentre i Kampala benytter de fleste The Surgery, The Clinic at the Mall, Nakasero Hospital eller The International Hospital. 

Tannleger. Det er flere relativt gode tannleger og velutstyrte tannlegeklinikker i Kampala, f.eks. Pan Dental. Hygienen kan imidlertid variere. For mer kompliserte inngrep anbefales derfor andre land.

Kriminalitetsnivået er moderat etter afrikansk målestokk. Reisende bør allikevel være årvåkne og forsiktige. Lommetyveri og veskenapping er vanlig, spesielt i Kampala. Overfallene blir ofte utført av gjenger på motorsykler og kan være voldelige. Man bør derfor være varsom med å ferdes til fots, spesielt med vesker, ryggsekker og synlige verdisaker som smykker, mobiltelefoner og fotoutstyr. Det anbefales heller ikke å la verdisaker ligge synlig i bilen. Det er mer utrygt etter mørkets frembrudd, men overfall skjer også på dagtid.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt. Det er forbudt å fotografere militære anlegg og dets omgivelser. Dette gjelder også Owen Falls dam ved Nilens kilde nær Jinja. 

Flom og jordskred forekommer ofte flere steder i landet i forbindelse med regntiden.

Uganda ligger i en aktiv seismisk sone og milde jordskjelv kan forekomme.

Kampala har de siste årene vært plaget av høy luftforurensing. Årsaken er økende biltrafikk med store kødannelser, særlig i rushtiden, mye tungtransport gjennom de fleste deler av byen, samt brenning av trekull og ved til matlaging.

Det offisielle språket i Uganda er engelsk. Luganda er språket som snakkes i området rundt hovedstaden. Om lag 84 prosent av befolkningen er kristne og 14 prosent muslimer.

Ugandere kler seg stort sett relativt konservativt. I Kampala er klesveien blitt mer moderne. Likevel forekommer det også her at kvinner blir trakassert av menn som anser dem for «lettkledde». For å unngå for mye oppmerksomhet anbefales det å utvise forsiktighet i hvordan man kler seg.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).

Sex mellom likekjønnede er forbudt i henhold til straffeloven i Uganda og kan gi fengsel inntil livstid. Selv om loven sjelden praktiseres, opplever ofte LHBT+-personer vold, trakassering og diskriminering. Av frykt for sin egen sikkerhet velger derfor mange å holde en lav profil. Det er ikke forbudt å ytre seg om LHBT+-personers rettigheter eller organisere fredelige forsamlinger til støtte for slike rettigheter, men politiet reagerer ofte med å blokkere og hindre slike møter.

Nødtelefon (politi, ambulanse, sykehus, brann):  999 og 112.

Nakasero sykehus: 0312531400

Politi: 0791999023

Brann: 0800121222

Ambassaden: Plot 18 B, Akii-Bua Road, Nakasero, Kampala. Tel: (+256) 31 224 6000

Ambassadens hjemmeside

For generelle henvendelser, vennligst send e-post til emb.kampala@mfa.no

Hvis en ønsker avtale for konsulær bistand, vennligst send e-post til consular.kampala@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: (+47) 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Uganda oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

 

Uganda. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Uganda.