Uganda - reiseinformasjon

Risikoen for terroranslag i Uganda har økt. Reisende bør vise aktsomhet når man oppsøker steder hvor mange folk samles, eksempelvis kjøpesentre, markeder, utesteder og kulturarrangementer. Les mer under avsnittet «Sikkerhet».

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Innreise. Vaksinesertifikat: Vaksine mot gulfeber er påkrevet, og det gule vaksinekortet må fremvises ved ankomst.

Husk pass. For innreise i Uganda kreves norsk pass (nødpass aksepteres også). Passet må være gyldig i minst seks måneder etter at reisen avsluttes.

Mistet pass. Hvis du mister passet, må du melde tapet til ugandisk politi og kontakte ambassaden i Kampala. Søknad om nytt pass krever personlig oppmøte og prosessen kan ta flere dager.

Visum. Norske borgere trenger visum for opphold i Uganda og det er obligatorisk å søke om e-visum i forkant. Søknaden må legges inn i portalen «Uganda Electronic Visa/Permit Application System» på internett minst fem arbeidsdager før innreise. Etter å ha fylt ut og sendt inn skjema på portalen får søker en betalingslink. Etter betaling vil søker få tilsendt en bekreftelse per e-post. Denne bekreftelsen må skrives ut og tas med ved innreise til Uganda. Bekreftelsen er ikke et visum, men en autorisasjon for å få visum ved ankomst til Uganda. Mottatt bekreftelse betyr ikke at man er sikret visum ved ankomst i Uganda. Nevnte portal må også benyttes ved søknad om andre visum og oppholdstillatelser. For mer informasjon, vennligst se portalen: Uganda Electronic Visa/Permit Application System.

Erfaringsmessig kan det oppstå problemer ved betaling av visum via linken. Lykkes du ikke første gang, prøv igjen ved et senere tidspunkt. Merk at det ikke er mulig å betale ved ankomst i Uganda.

Visum koster USD 50. Det er også mulig å søke om East African Visa, som kan benyttes i Kenya og Rwanda i tillegg til Uganda. Dette visumet koster USD 100. Forlengelse av visum kan gjøres hos lokale immigrasjonsmyndigheter.

Det er økt terrorfare i Uganda. Reisende bes om å vise aktsomhet og følge anvisninger fra lokale myndigheter og reisebyrå. Videre anbefales norske statsborgere som oppholder seg i landet om å holde seg oppdatert gjennom lokale medier, samt følge med på norske myndigheters reiseinformasjon om Uganda. Det minnes om at norske statsborgere som enten er på reise eller som er fast bosatt i Uganda bør registrere seg på reiseregistrering.no eller på UDs app Reiseklar.  

Terrorisme: Trusselnivået er høynet, inkludert i hovedstaden Kampala og i Jinja. Populære oppholdssteder for vestlige borgere kan være spesielt utsatt. I lys av økt den økte terrorfaren, bør reisende og fastboende vise aktsomhet når man oppsøker steder hvor mange folk samles, eksempelvis kjøpesentre, markeder, utesteder og kulturarrangementer. Norske borgere bør gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet og lytte til råd fra lokale myndigheter.

Flere terrorangrep har funnet sted de siste årene. Det siste angrepet 19. desember 2023 hvor 10 mennesker ble drept, fant sted i Kyabandara, Kamwenge district, i Kibale Forest i det vestlige Uganda. Den 17. oktober 2023 fant det sted et annet angrep i nasjonalparken Queen Elisabeth også i det vestlige Uganda. Tre personer ble drept i hendelsen, inkludert to utenlandske turister. I november 2021 ble det detonert to selvmordsbomber i sentrum av Kampala, den ene utenfor politihovedkvarteret og den andre i nærheten av parlamentet. Seks mennesker mistet livet, og 36 ble skadet. Angrepene antas å være utført av den IS-tilknyttede gruppen Allied Democratic Forces (ADF), som hovedsakelig opererer i de østlige provinsene av DR Kongo.

Grenseområdene: Ved reiser utenfor Kampala anbefales at man søker oppdatert informasjon fra lokale myndigheter både før og under reisen. Det kan forekomme sammenstøt mellom forskjellige folkegrupper i nordøst. I grenseområdene mot Sør-Sudan og DR Kongo kan situasjonen tidvis være spent, og det kan forekomme kamper mellom myndigheter og opprørsgrupper, samt terrorangrep.

Det har i den senere tid funnet sted flere alvorlige sikkerhetshendelser i Kasese-distriktet i det vestlige Uganda, i første rekke i nærheten av grenseovergangen Mpondwe. Om du befinner deg i områder og nasjonalparker i det vestlige Uganda på grensen mot DR Kongo, bør du være ekstra forsiktig og nøye følge anvisninger fra lokale myndigheter. Bruk anerkjente reisearrangører og guider med lokal kunnskap ved turer i de aktuelle områdene.

Ugandiske styrker gikk i november 2021 til angrep på opprørsgruppen ADF sine baser i provinsen Nord-Kivu i det østlige DR Kongo, både gjennom flyangrep og med soldater på bakken. Den militære operasjonen skjer i samarbeid med den kongolesiske hæren og pågår fortsatt.

Trafikk: Det er venstrekjøring i Uganda. Trafikken er uoversiktlig og kaotisk, særlig i Kampala. Ulykker er hyppige og ofte alvorlige. Ferdsel på uopplyste veier etter mørkets frembrudd bør unngås. Veiene er generelt dårlige, mangler fortau og er fulle av fotgjengere, motorsyklister og husdyr. Mange bilister kjører uten lys og i høy fart. Utenfor Kampala bør man unngå bilkjøring i mørket. Bildører bør alltid holdes låst og vinduer lukket. Bruk av motorsykkeltaxi (boda boda) medfører høy risiko for ulykker og bør derfor unngås. Du må ha gyldig internasjonalt førerkort for å kjøre bil i Uganda.

Politisk uro: Politiske markeringer og demonstrasjoner kan bli voldelige og føre til sammenstøt med politiet og sikkerhetsstyrkene. Som turist bør man unngå demonstrasjoner og store folkeansamlinger. Reisende oppfordres til å holde seg oppdaterte om den aktuelle sikkerhetssituasjonen og følge med i lokale medier.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Vaksiner. Råd om vaksinasjoner innhentes fra norske helsemyndigheter. Vaksine mot gulfeber er påkrevet, og det gule vaksinekortet må fremvises ved ankomst. 

Sykdommer. De vanligste helseproblemer for utlendinger er magebesvær og luftveisinfeksjoner. Tarminfeksjoner kan best forebygges ved påpasselighet med mat- og vannhygiene. Alt drikkevann må kokes og filtreres eller kjøpes på flasker.

Malariamygg finnes over hele landet. Profylakse bør avklares med lege. 

Bilharzia-sneglen finnes i de fleste innsjøer i Uganda. Det advares derfor mot bading.

Hiv/aids er fortsatt et alvorlig problem med en smitterate på 6,2 prosent i aldersgruppen 15-64 år, som tilsvarer om lag 1,2 millioner hiv-positive i landet.

Sykehusene i Uganda er ikke av adekvat medisinsk standard. Ved behov for sykehusinnleggelse anbefales evakuering til Kenya eller Sør-Afrika etter forhåndsgodkjennelse fra Nav Internasjonal.

Av klinikker og legesentre i Kampala benytter de fleste The Surgery, The Clinic at the Mall, Nakasero Hospital eller The International Hospital. 

Tannleger. Det er flere relativt gode tannleger og velutstyrte tannlegeklinikker i Kampala, f.eks. Pan Dental. Hygienen kan imidlertid variere. For mer kompliserte inngrep anbefales derfor andre land.

Kriminalitetsnivået er moderat, men reisende bør allikevel være årvåkne og forsiktige.

Lommetyveri og veskenapping er vanlig, spesielt i Kampala. Overfallene blir ofte utført av gjenger på motorsykler og kan være voldelige. Man bør derfor være varsom med å ferdes til fots, spesielt med vesker, ryggsekker og synlige verdisaker som smykker, mobiltelefoner og fotoutstyr. Det anbefales heller ikke å la verdisaker ligge synlig i bilen. Det er mer utrygt etter mørkets frembrudd, men overfall skjer også på dagtid.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt. 

Bruk av droner og fotografering: Det er forbudt å fotografere militære anlegg og dets omgivelser. Dette gjelder også Karuma Falls på veien fra Kampala til Gulu og vannkraftverket Owen Falls nær Jinja. 

Det er i prinsippet tillatt for utenlandske statsborgere å bruke droner ifm. besøk til landet, men det må i god tid før ankomst søkes om tillatelse til å importere og benytte slikt utstyr. Det kan ta relativt lang tid å få svar på søknaden. Se mer informasjon om søknadsprosessen på nettsiden Drone Importation and Operations in Uganda

Flom og jordskred forekommer ofte flere steder i landet i forbindelse med regntiden.

Uganda ligger i en aktiv seismisk sone og milde jordskjelv kan forekomme.

Kampala har de siste årene vært plaget av høy luftforurensing. Årsaken er økende biltrafikk med store kødannelser, særlig i rushtiden, mye tungtransport gjennom de fleste deler av byen, samt brenning av trekull og ved til matlaging og av søppel.

Det offisielle språket i Uganda er engelsk. Luganda er språket som snakkes i området rundt hovedstaden. 

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).

Sex mellom likekjønnede er forbudt i henhold til straffeloven i Uganda og kan gi fengsel inntil livstid. Selv om loven sjelden praktiseres, opplever ofte LHBT-personer vold, trakassering og diskriminering. Av frykt for sin egen sikkerhet velger derfor mange å holde en lav profil. 

En ny lov som ytterligere innskrenker rettighetsrommet til LHBT-personer ble vedtatt i 2023. Loven går lengre enn straffeloven ved bl.a. å innføre dødsstraff for seksuell omgang med sårbare individer av samme kjønn og fengselsstraff for personer og organisasjoner som arbeider for å fremme seksuelle minoriteters rettigheter. Den nye loven kan føre til økt risiko også for LHBT-personer som besøker landet. Ser følgende lenke for mer informasjon om loven.

 

Nødtelefon (politi, ambulanse, sykehus, brann):  999 og 112.

Nakasero sykehus: 0312531400

Politi: 0791999023

Brann: 0800121222

Ambassaden: Plot 18 B, Akii-Bua Road, Nakasero, Kampala. Tel: (+256) 31 224 6000

Ambassadens hjemmeside

For generelle henvendelser, vennligst send e-post til emb.kampala@mfa.no

Hvis en ønsker avtale for konsulær bistand, vennligst send e-post til consular.kampala@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: (+47) 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Uganda oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

 

Uganda. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Uganda.