Uganda - reiseinformasjon

Ved ankomst til Entebbe internasjonale lufthavn og ved grenseoverganger, må reisende fremlegge en negativ covid-19-test (PCR) utstedt ikke mer enn 72 timer før de går ombord på flyet. For mer informasjon om koronavirus, se under punktene Innreise og Helse.

Innreise. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser, som kan endres på kort varsel. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Koronatest. Alle reisende som ankommer Uganda må fremvise dokumentasjon på negativ covid-19-test (PCR), som er tatt senest 72 timer før avreise. Barn under tre år er unntatt.

Helsekontroll. Ved ankomst på flyplassen må man levere et utfylt helseskjema, se Uganda Ministry of Health sine nettsider.

Ankommende passasjerer vil bli underlagt temperaturkontroll og undersøkt for smittsomme sykdommer. Vaksine mot gulfeber er påkrevet, og det gule vaksinekortet må fremvises ved ankomst. 

Innreiserestriksjoner og karantene. Det er innført restriksjoner og karantene for reisende fra land med alvorlig og utbredt smitte. Listen oppdateres kontinuerlig av ugandiske myndigheter.

Alle passasjerer må gjennomføre en covid-19-test ved ankomst til Uganda. PCR-testen koster 30 USD og blir belastet den enkelte reisende. Test kan forhåndsbestilles og betales online via helsedepartementets nettsider. Reisende vil da få tilsendt en QR-kode, som skal fremvises ved ankomst. Barn under seks år og fullvaksinert kabinpersonale er unntatt. Reisende skal oppholde seg i egen bolig eller på hotell til gyldig testresultat foreligger. Ved positivt testresultat vil reisende måtte isoleres til de blir erklært friske. Kostnadene  ved oppholdet vil måtte dekkes av den reisende selv.   .

Husk pass. For innreise i Uganda kreves norsk pass (nødpass aksepteres også). Passet må være gyldig i minst seks måneder etter at reisen avsluttes.

Mistet pass. Hvis du mister passet, må du melde tapet til ugandisk politi og kontakte ambassaden i Kampala. Søknad om nytt pass krever personlig oppmøte og prosessen kan ta flere dager.

Visum. Norske borgere trenger visum for opphold i Uganda og det er obligatorisk å søke om e-visum i forkant. Søknaden må legges inn i portalen «Uganda Electronic Visa/Permit Application System» på internett minst fem arbeidsdager før innreise. Etter å ha fylt ut og sendt inn skjema på portalen får søker en bekreftelse på portalen og tilsendt per e-post. Denne bekreftelsen må skrives ut og tas med ved innreise til Uganda. Bekreftelsen er ikke et visum, men en autorisasjon for å få visum enten ved nærmeste ugandiske ambassade/High Commission eller ved ankomst til Uganda. Mottatt bekreftelse betyr ikke at man er sikret visum ved ankomst i Uganda. Nevnte portal må også benyttes ved søknad om andre visum og oppholdstillatelser. For mer informasjon, vennligst se portalen: Uganda Electronic Visa/Permit Application System.

Visum blir gitt for én måned og koster USD 50. Det er også mulig å søke om East African Visa, som kan benyttes i Kenya og Rwanda i tillegg til Uganda. Dette visumet koster USD 100. Merk at ugandiske myndigheter kun aksepterer USD-sedler som er i god stand og som er fra 2006 eller nyere. Forlengelse av visum kan gjøres hos lokale immigrasjonsmyndigheter.

Utreise. Passasjerer som reiser ut av Uganda må ha med seg en negativ covid-19-test (PCR) utstedt senest innen 72 timer før avreise. Ta kontakt med flyselskapet ditt for nøyaktige krav, inkludert krav til dokumentasjon og tester som gjelder ved mellomlandinger, samt reise-, helse- og covid-19-relaterte krav i destinasjonslandet. Det finnes en rekke offentlige og private covid-19-testsentre i Uganda. For ytterligere informasjon, vennligst se ugandiske myndigheters nettside Covid-19 respons

Passasjerer anbefales å ankomme flyplassen minst fire timer før avreise. Passasjerer som reiser med fly med avgang under portforbudet (kl. 19.00 til 05.30) får lov til å reise til flyplassen mot fremvisning av gyldig billett. Det er da kun tillatt med to personer i hver bil i tillegg til sjåføren.

Innreise i Norge. For innreise i Norge er det krav om negativ covid-19-test (PCR) tatt mindre enn 24 timer før offisiell flyavgang til Norge. Du må registrere din innreise til Norge tidligst tre dager før reisen starter. Dette sjekkes av flyselskapet ved innsjekking i Kampala. Vennligst se Registrering av innreise til Norge.

Terrorisme. Den 16. november ble det detonert to bomber i sentrum av Kampala, som kostet seks mennesker livet og skadet ytterligere 36. Det har vært flere mindre eksplosjoner i Uganda i oktober og november. Angrepene antas å være knyttet til den væpnede gruppen Allied Democratic Forces (ADF), som hovedsakelig opererer i de østlige provinsene av DR Kongo. IS har påtatt seg ansvaret for enkelte av angrepene. Ambassaden oppfordrer alle reisende til å følge med på myndighetenes informasjon og unngå folkemengder, offentlig transport og andre steder der mange mennesker ferdes. Det kan forventes et økt sikkerhetsnærvær i sentrale områder og strengere sikkerhetstiltak, som gjennomsøking av biler og bagasje.

Trafikk. Den 16. november 2021 ble det detonert to selvmordsbomber i sentrum av Kampala, den ene utenfor politihovedkvarteret og den andre i nærheten av parlamentet. Seks mennesker mistet livet og 36 ble skadet. Det var også to mindre eksplosjoner i oktober, den ene på en restaurant og den andre på en buss. Angrepene antas å være knyttet til den væpnede islamistiske gruppen Allied Democratic Forces (ADF), som hovedsakelig opererer i de østlige provinsene av DR Kongo. IS har påtatt seg ansvaret for noen av angrepene, og det antas å være nære forbindelser mellom de to gruppene.

Ambassaden oppfordrer alle reisende til å følge med på myndighetenes informasjon og unngå store folkemengder, offentlig transport, lokale markeder, politistasjoner, offentlige bygninger og det sentrale forretningsstrøket i Kampala. Ved besøk til kjøpesentre og restauranter bør man være ekstra årvåken, sjekke nødutganger og unngå den travleste tiden på døgnet. Det kan forventes et økt sikkerhetsnærvær, spesielt utenfor offentlige bygninger og i sentrale strøk av Kampala. Det kan også forventes strengere sikkerhetstiltak, som gjennomsøkning av biler og bagasje, spesielt ved ankomst til offentlige bygninger, kjøpesentre etc.  

Trafikk. Det er venstrekjøring i Uganda. Trafikken er uoversiktlig og kaotisk, særlig i Kampala. Ulykker er hyppige og ofte alvorlige. Ferdsel på uopplyste veier etter mørkets frembrudd bør unngås. Veiene er generelt dårlige, mangler fortau og er fulle av fotgjengere, motorsyklister og husdyr. Mange bilister kjører uten lys og i høy fart. Utenfor Kampala bør man unngå bilkjøring i mørket. Det er dessuten portforbud i tiden 19.00 – 05.30. Bildører bør alltid holdes låst og vinduer lukket. Bruk av motorsykkeltaxi (boda boda) medfører høy risiko for ulykker og bør derfor unngås. Du må ha gyldig internasjonalt førerkort for å kjøre bil i Uganda.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner kan bli voldelige og føre til sammenstøt med politiet og sikkerhetsstyrkene. Som turist bør man unngå demonstrasjoner og store folkeansamlinger. Reisende oppfordres til å holde seg oppdaterte om den aktuelle sikkerhetssituasjonen og følge med i lokale medier. I forbindelse med covid-19-pandemien er alle store folkeansamlinger og arrangementer forbudt. 

Grenseområdene. Ved reiser utenfor Kampala anbefales at man søker oppdatert informasjon. Det kan forekomme sammenstøt mellom forskjellige stammer i nordøst. I grenseområdene mot Sør-Sudan og DR Kongo kan situasjonen tidvis være spent og det kan forekomme kamper mellom myndigheter og opprørsgrupper. Ebola-utbrudd i DR Kongo og tilfeller av kidnapping på grensen bidrar til en utfordrende sikkerhetssituasjon i dette området. Den ugandiske hæren UPDF gikk den 30. november 2021 til angrep på ADFs baser i Nord-Kivu provinsen i det østlige DR Kongo, både gjennom flyangrep og med soldater på bakken. Reisende bes derfor om å unngå reiser til grenseområdene mot DR Kongo.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Koronavirus (covid-19). Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge ugandiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. For generelle oppdateringer henvises til ugandiske myndigheters nettside for Covid-19 respons  og WHO.  Du kan også finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Som en del av covid-19-tiltakene er det portforbud i Uganda mellom kl. 19.00 og 05.30.

Vaksiner. Råd om vaksinasjoner innhentes fra norske helsemyndigheter. Vaksine mot gulfeber er påkrevet, og det gule vaksinekortet må fremvises ved ankomst. 

Sykdommer. De vanligste helseproblemer for utlendinger er magebesvær og luftveisinfeksjoner. Tarminfeksjoner kan best forebygges ved påpasselighet med mat- og vannhygiene. Alt drikkevann må kokes og filtreres eller kjøpes på flasker.

Malariamygg finnes over hele landet. Profylakse bør avklares med lege. 

Sykehusene i Uganda har ikke adekvat medisinsk standard. Ved behov for sykehusinnleggelse ved alvorlig sykdom og operative inngrep, anbefales evakuering til Kenya eller Sør-Afrika etter forhåndsgodkjennelse fra Nav Internasjonal.

Av klinikker og legesentre i Kampala benytter de fleste The Surgery, The Clinic at the Mall, Nakasero Hospital eller The International Hospital. 

Bilharzia-sneglen finnes i de fleste innsjøer i Uganda. Det advares derfor mot bading.

Hiv/aids er fortsatt et alvorlig problem med en smitterate på 6,2 prosent i aldersgruppen 15-64 år, som tilsvarer om lag 1,2 millioner hiv-positive i landet.

Ebola. Som følge av tidligere ebola-utbrudd i DR Kongo har ugandiske myndigheter iverksatt en rekke tiltak for å hindre smittespredning over grensen. Reisende oppfordres til å ta anbefalte forholdsregler og lese Folkehelseinstituttets råd for reiser til områder med ebola-utbrudd.

Sykehusene i Uganda er ikke av adekvat medisinsk standard. Ved behov for sykehusinnleggelse anbefales evakuering til Kenya eller Sør-Afrika etter forhåndsgodkjennelse fra NAV Internasjonal.
Av klinikker og legesentre i Kampala benytter de fleste The Surgery, The Clinic at the Mall, Nakasero Hospital eller The International Hospital. 

Tannleger. Det er flere relativt gode tannleger og velutstyrte tannlegeklinikker i Kampala, f.eks. PAN Dental. Hygienen kan imidlertid variere. For mer kompliserte inngrep anbefales derfor andre land.

Kriminalitetsnivået er moderat etter afrikansk målestokk. Du bør allikevel være årvåken og forsiktig. Du bør passe ekstra godt på verdisaker som penger, pass, smykker og fotoutstyr. Det anbefales ikke å fremvise smykker, fotoutstyr eller andre verdisaker, heller ikke å la dette ligge synlig i bilen. Det er stort sett tryggere på dagtid. Etter mørkets frembrudd er det mer utrygt, og man bør helst ikke gå alene. Veskenapping, ofte utført av motorsyklister, er utbredt i Kampala.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt. Det er forbudt å fotografere militære anlegg og dets omgivelser. Dette gjelder også Owen Falls dam ved Nilens kilde nær Jinja.

Flom og jordskred forekommer ofte flere steder i landet i forbindelse med regntiden.

Uganda ligger i en aktiv seismisk sone og milde jordskjelv kan forekomme.

Kampala har de siste årene vært plaget av høy luftforurensing. Årsaken er økende biltrafikk med store kødannelser, særlig i rushtiden, mye tungtransport gjennom de fleste deler av byen, samt brenning av trekull og ved til matlaging.

Det offisielle språket i Uganda er engelsk. Luganda er språket som snakkes i området rundt hovedstaden. Om lag 84 prosent av befolkningen er kristne og 14 prosent muslimer.

Ugandere kler seg stort sett relativt konservativt. I Kampala er klesveien blitt mer moderne. Likevel forekommer det også her at kvinner blir trakassert av menn som anser dem for «lettkledde». For å unngå for mye oppmerksomhet anbefales det å utvise forsiktighet i hvordan man kler seg.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).

Sex mellom likekjønnede er forbudt ved lov i Uganda, selv om loven sjelden håndheves. Homofobiske holdninger er utbredt og seksuelle minoriteter holder ofte sin orientering skjult av frykt for egen sikkerhet

Nødtelefon (politi, ambulanse, sykehus, brann):  999 og 112.

Nakasero sykehus: 0312531400

Politi: 0791999023

Brann: 0800121222

Ambassaden: Plot 18 B, Akii-Bua Road, Nakasero, Kampala. Tel: (+256) 31 224 6000

Ambassadens hjemmeside

For generelle henvendelser, vennligst send e-post til emb.kampala@mfa.no

Hvis en ønsker avtale for konsulær bistand, vennligst send e-post til consular.kampala@mfa.no

Grunnet koronasituasjonen er ambassaden inntil videre stengt for publikum.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: (+47) 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Uganda oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

 

Uganda. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Uganda.