Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Uganda - reiseinformasjon

De aller fleste reiser til Uganda er problemfrie. Generelt er kriminaliteten moderat, men reisende bør utvise forsiktighet og årvåkenhet, spesielt etter mørkets frembrudd. Det er økende kriminalitet i særlig urbane strøk. Den største sikkerhetsrisikoen gjelder trafikken og begrensede helsetjenester, særlig utenfor Kampala. Situasjonen i grenseområdene mot DR Kongo er tidvis spent. Det pågående ebola-utbruddet i DR Kongo og tilfeller av kidnapping på grensen bidrar til en utfordrende sikkerhetssituasjon i dette området.

Snarveier:

Sikkerhet

De aller fleste reiser til Uganda er problemfrie. Generelt er kriminaliteten moderat, men reisende bør utvise forsiktighet og årvåkenhet, spesielt etter mørkets frembrudd. Det er økende kriminalitet i særlig urbane strøk. Den største sikkerhetsrisikoen gjelder trafikken og begrensede helsetjenester, særlig utenfor Kampala. Situasjonen i grenseområdene mot DR Kongo er tidvis spent. Det pågående ebola-utbruddet i DR Kongo og tilfeller av kidnapping på grensen bidrar til en utfordrende sikkerhetssituasjon i dette området.

Det pågår en disputt mellom Uganda og Rwanda. Rwanda anbefaler egne borgere å ikke reise til Uganda. Denne anbefalingen gjelder ikke andre lands borgere, men kan få praktiske konsekvenser for grensepasseringer med bil, e.l. Ambassaden oppfordrer også reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i grenseområdene mot DR Kongo.

Besøkende til Uganda anbefales å holde seg orientert om sikkerhetssituasjonen gjennom nyhetsmedia og andre tilgjengelige kanaler, myndighetene og eventuelle lokale kontakter. Fastboende og reisende bes utvise forsiktighet og unngå demonstrasjoner og ansamlinger av store folkemengder. Ambassadens hjemmeside bør sjekkes for eventuelle oppdateringer på sikkerhetssituasjonen. Vi viser også til UDs generelle råd til reisende.

Arrestasjonen av en rekke opposisjonspolitikere og voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politi/sikkerhetsstyrker har ført til økt, politisk spenning. Reisende bes utvise forsiktighet og unngå demonstrasjoner og større folkesamlinger. Reisende oppfordres til å holde seg oppdaterte om den aktuelle sikkerhetssituasjonen og følge med i lokale medier. Følg lokale myndigheters anbefalinger.  

Ved reiser utenfor Kampala anbefales det at man søker oppdatert informasjon. Det forekommer fortsatt sammenstøt mellom forskjellige stammer, ofte bevæpnete, i områder i nordøst, men situasjonen har de siste årene vært mer stabil. I grenseområdene mot Sør-Sudan og DR Kongo kan situasjonen raskt endre seg som følge av trefninger mellom myndigheter og opprørsgrupper.

Det er en generell og vedvarende trussel om terrorangrep i Uganda fra den somaliske terrorgruppen al-Shabaab, som følge av Ugandas militære bidrag til den internasjonale styrken (Amisom) i Somalia. Terrortrusler fra andre grupper forekommer også. Kampala ble i juli 2010 utsatt for et terrorangrep, men siden da har ingen angrep funnet sted. Nordmenn som oppholder seg i landet bør av denne grunn vise årvåkenhet, ta fornuftige forholdsregler og unngå store folkeansamlinger.

Kriminaliteten i Kampala er økende, men det er stort sett trygt på dagtid. Man bør likevel utvise forsiktighet og passe godt på verdisaker som penger, pass, smykker og fotoutstyr. Det anbefales ikke å fremvise smykker, fotoutstyr eller andre verdisaker, heller ikke å la dette ligge synlig i bilen. Etter mørkets frembrudd er dette spesielt viktig, man bør helst ikke gå alene, veskenapping fra motorsykkel forekommer ofte i visse strøk av Kampala.

Det er venstrekjøring i Uganda. Trafikkbildet, særlig i Kampala, kan beskrives som meget uoversiktlig og er i liten grad preget av respekt for trafikkregler. Ulykker er hyppige og ofte alvorlige; disse kan også medføre farlige sammenstøt med andre trafikanter. Ferdsel på uopplyste veier etter mørkets frembrudd bør unngås. Veiene er generelt dårlige, mangler fortau og er fulle av fotgjengere, motorsyklister og husdyr. Mange bilister og andre veifarende kjører uten lys og i høy fart og det stoppes ikke nødvendigvis for fotgjengere eller andre myke trafikanter. Utenfor hovedstaden bør man prøve å unngå bilkjøring i mørket. Bildører bør alltid holdes låst og vinduer lukket. Bruk av motorsykkeltaxi (boda boda) bør unngås.

Sex mellom likekjønnede er forbudt ved lov i Uganda, selv om loven sjelden håndheves. Homofobiske holdninger er utbredt, og seksuelle minoriteter holder ofte sin orientering skjult av frykt for egen sikkerhet.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Uganda oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

I krise og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden:

Plot 18B Akii-Bua Road, Nakasero
Postadresse:
P.O.Box. 22770, Kampala, Uganda
Telefon: +256 (0) 312 246 000 / +47 23 95 30 00
E-post: emb.kampala@mfa.no
Åpningstider: Mandag – torsdag 07.30 – 15.30 / fredag 07.30 – 13.00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for opphold i Uganda. Fra og med 1. juli 2016 er det obligatorisk for alle nordmenn som besøker Uganda å søke om e-visum i forkant av innreise. Søknaden må legges inn i portalen Uganda Electronic Visa/Permit Application System på internett minst fem arbeidsdager før innreise til Uganda.

Etter å ha fylt ut og sendt inn skjema på portalen får søker en bekreftelse på portalen og tilsendt per e-post. Denne bekreftelsen må skrives ut og tas med ved innreise til Uganda. Bekreftelsen er ikke et visum, men en autorisasjon for å få visum enten ved nærmeste ugandiske ambassade/High Commission eller ved ankomst til Uganda. Mottatt bekreftelse betyr ikke at man er sikret visum ved ankomst i Uganda. Nevnte portal må også benyttes ved søknad om andre visum og oppholdstillatelser. For mer informasjon, vennligst se portalen: Uganda Electronic Visa/Permit Application System.

Visum blir gitt for én måned og koster USD 50. Det er også mulig å søke om East African Visa, som kan benyttes i Kenya og Rwanda i tillegg til Uganda. Dette visumet koster USD 100.

Merk at ugandiske myndigheter kun aksepterer dollar som er i god stand og som er fra 2006 eller nyere. Forlengelse av visum kan gjøres hos lokale immigrasjonsmyndigheter. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter at reisen er avsluttet. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige.

Myndighetene krever at man framviser gyldig attest på gulfebervaksine ved innreise til Uganda.


Helse

Ebola-utbruddet i DR Kongo gjør at ugandiske myndigheter har igangsatt en rekke tiltak for å hindre smittespredning over grensen. Reisende oppfordres til å ta anbefalte forholdsregler og å følge opp smittehindrende tiltak. Se også Folkehelseinstituttets råd for reiser til områder med ebolautbrudd. 

Ugandiske myndigheter har i perioden 11.-13. juni 2019 bekreftet enkelttilfeller av ebola i Kasese-distriktet i den vestlige delen av landet mot grensen til DR Kongo. Situasjonen har vært håndtert av ugandiske helsemyndigheter i samarbeid med bl.a. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Siden 14. juni 2019 er det ikke bekreftede tilfeller av ebola i Uganda. For oppdateringer henvises det til WHO.

Ugandiske myndigheter har også bekreftet utbrudd av fugleinfluensa på to steder i Uganda; ved Victoriasjøen (Kalangala, i nærheten av Entebbe) og noe lenger sør i landet, Masaka. Det er påvist fugleinfluensa både blant migrerende fugler, som terner, og blant ender og kyllinger i husholdninger. 

Folkehelseinstituttet anser risikoen for smitte av fugleinfluensa fra fugl til mennesker som lav. Reisende til Uganda oppfordres til å følge Folkehelseinstituttets generelle reiseråd for fugleinfluensa.

Uganda er preget av relativt høy forekomst av smittsomme sykdommer og lav forventet levealder. Tilgang på helsetjenester, særlig utenfor Kampala, er dårlig. Utbrudd av gulfeber  har forekommet i nordlige Uganda, og gulfeber- vaksinen er obligatorisk ved reiser til Uganda.

Det henvises til Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.

Malaria forekommer over hele landet, også i Kampala om enn i noe mindre grad. For spørsmål og råd vedrørende profylakse under oppholdet bør dette tas opp med lokalt helsekontor eller lege før avreise fra Norge.

Av obligatoriske vaksiner er nå gulfeber det eneste som kreves, men det anbefales å kontakte norske helsemyndigheter for å høre hvilke andre vaksiner som kan være aktuelle.

Marburg-virussykdom: Det frarådes å besøke huler som ofte kan være oppholdssteder for flaggermus, som igjen er reservoar for viruset. Det har forekommet tilfeller hvor personer er blitt smittet.

Bilharzia-sneglen finnes i de fleste innsjøer, også Lake Victoria. Det advares derfor mot bading.

Vær oppmerksom på at det spesielt i nord jevnlig forekommer epidemier, som for eksempel hepatitt.

Kvaliteten på helsetilbud er dårlig utenfor Kampala. I Kampala finnes det et par private klinikker som vurderes å være av relativt god standard:

Nakasero Hospital Limited
Plot 14A Akii-Bua Road, Nakasero
Kampala, Uganda
Tlf: +256 414 346150/2
E-post: info@nhl.co.ug
Nettside

International Hospital Kampala (IHK)
Plot 4686 Kisugu-Namuwongo
P.O.Box 8177
Kampala, Uganda
Tel: +256 41 200444 eller +256 31 2200400
E-post: ihk@img.co.ug

International Hospital Kampala - Kololo Clinic
Plot No. 7, Wampewo Avenue
P.O. Box 8177 Kampala, Uganda
Tel: +256 313 200 401/2/3
+256 414 344 072
Fax: +256 414 345 768
E-post: ihkkololoclinic@img.co.ug

The Surgery har døgnvakt og ambulansetjeneste.
42 Naggulu Drive, Naguru.
Tlf. +256 (0)414 256003 (24h)
+256 (0)752756003/ +256 (0) 772756003 (nødtelefon)
+256 (0) 752 756004 (ambulansetjeneste)
Nettside

Tilgang til medisiner for alminnelige lidelser på apoteker i Kampala og andre store byer er relativt god.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Uganda er +256. Telefonnettet er til tider ustabilt. Tidsforskjell mellom Uganda (UTC +3) og Norge (UTC +1/2) er to timer på vinterhalvåret og én time på sommerhalvåret (Norge er 1/2 time tidligere). Strømmen er 240v/50Hz. Strømtilførselen varierer og det er store spenningsvariasjoner. Skal man bruke pc eller andre mer ømfintlige elektriske artikler, anbefales det å koble til en stabilisator. Stikkontakter er britisk trepunkt, så adapter er nødvendig for bruk av norsk elektrisk utstyr. Det er ofte brudd i strømtilførselen.

Den lokale valutaen er ugandisk shilling (UGX). 100 kr = 42.920 ugandiske shilling (mai 2019).

Kredittkort kan brukes på de større hotellene og i flere av reisebyråene. De fleste minibanker aksepterer norske bankkort (Visa/Mastercard). Det anbefales å ha kontanter da det er kun noen få restauranter og butikker som tar kreditkort, og i de tilfeller det aksepteres legges det på et gebyr på opptil fem prosent. Utenfor Kampala kan det være problematisk å få tatt ut kontanter og mange turisthotell utenom byene («safari lodges») tar ikke kredittkort.

Offentlig kontorer er åpne mellom 0800-1300 og 1400-1700, mandag til fredag, 0900-1200 lørdag. Banker er åpne mandag til fredag kl  0830-1600. Det finnes fem store kjøpesentre i Kampala: Lugogo Mall (Shoprite), Garden City, Oasis Mall, Acacia Mall og Village Mall. Butikkene åpner ca. kl 0900, og Garden City stenger ved midnatt mens dagligvarekjeden Nakumatts butikker i hovedsak er åpne 24/7.

Når man møter en ugander, er det vanlig å håndhilse, og så følger et lite hilserituale ”Hvordan går det med deg, din familie” osv. Det er ikke vanlig å introdusere seg selv før etter man har utvekslet hilsefrasene. Folk som er eldre enn en selv blir tiltalt som madam (nyabo på luganda) og mister (ssebo på luganda). Det er viktig å takke for tjenester.

Ugandere kler seg stort sett relativt konservativt. I Kampala er klesveien blitt mer utfordrende, så topper, korte skjørt og bukser er vanlige. Likevel forekommer det også her at kvinner blir trakassert av menn som anser dem som for «lettkledde». På arbeid er klesstilen formell. Menn går gjerne i dress og slips, eventuelt skjorte og slips, kvinner i formelle skjørt/buksedrakter. For å unngå for mye oppmerksomhet anbefales det å utvise forsiktighet i hvordan man kler seg.

Det offisielle språket i Uganda er engelsk. Det er rundt 40 lokale språk i landet og luganda er språket som snakkes i området rundt hovedstaden.

Besittelse av enhver form for narkotika er strengt forbudt og straffes hardt. Det er forbudt å fotografere militære anlegg og dets omgivelse. Dette gjelder også Owen Falls dam ved Nilens kilde nær Jinja.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).

Til toppen