Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 41-50 av 70834 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

  11.12.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

 • Del I-anskaffelser

  11.12.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny veiledningstekst om gjennomføring av del I-anskaffelser er inntatt i den samlede veilederen som finnes her. 1 Ny nasjonal terskelverdi I det nye anskaffelsesforskriften har den nasjonale terskelverdien blitt hevet fra 500.000 kroner

 • Høring - Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset – forskrift om tros- og livssynstjeneste

  11.12.2017 Høring Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret med hjemmel i lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) og forskrift 16. juni 2016 om

  Høringsfrist: 01.02.2018 Status: På høring

 • Samordnede innkjøp

  11.12.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny veiledningstekst om samordnede innkjøp er inntatt i den samlede veilederen som finnes her. 1 Innledning Oppdragsgivere kan ha interesse av å foreta innkjøp i fellesskap eller fra eller gjennom en innkjøpssentral fordi de kan oppnå

 • Vilkår for bruk av konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog

  11.12.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny veiledningstekst om vilkår for bruk av konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog er inntatt i den samlede veilederen som finnes her. 1 Hva er konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog? Konkurranse med

 • Ettersendings- og avklaringsadgangen i § 23-5

  11.12.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny veiledningstekst om ettersendings- og avklaringsadgangen i § 23-5 er inntatt i den samlede veilederen som finnes her. 1 Innledning Anskaffelsesforskriften § 23-5 regulerer ettersendings- og avklaringsadgangen for anskaffelser etter

 • Endring i kontrakt

  11.12.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny veiledningstekst om endring i kontrakt er inntatt i den samlede veilederen som finnes her. 1 Innledning I løpet av kontraktsperioden kan det oppstå flere situasjoner hvor det kan være aktuelt for oppdragsgiveren å gjøre endringer i

 • Dokumentasjonsplikten og anskaffelsesprotokoll

  11.12.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny veiledningstekst om dokumentasjonsplikt og anskaffelsesprotokoll er inntatt i den samlede veilederen som finnes her. 1 Innledning Det er et generelt krav at vurderinger og dokumentasjon av betydning for gjennomføringen av

 • Samarbeid i offentlig sektor

  11.12.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

 • Reserverte kontrakter

  11.12.2017 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Reserverte kontakter for virksomheter med funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer.