Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 41-50 av 75577 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rekordmange mennesker på flukt

  19.03.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Flyktninger er mennesker som er tvunget til å forlate sine egne land på grunn av krig, vold eller forfølgelse. Disse menneskene har krav på beskyttelse etter FNs flyktningkonvensjon. Økonomiske migranter, ofte kalt «økonomiske flyktninger», er ikke

 • Fiskeriministeren til Chile og Brasil

  19.03.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik ledsager Kongeparet på statsbesøket til Chile 26. til 31. mars. I tillegg til statsbesøket i Chile skal Nesvik besøke Brasil 2. til 4. april.

 • Ny Nordisk Mat lyser ut prosjektmidler

  19.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nordisk Ministerråd har siden 2005 arbeidet med å utvikle og spre kunnskapen om Ny Nordisk Mat. I år er det avsatt 1,5 millioner danske kroner til prosjekter som bidrar til videreutvikle det nordiske kjøkkenet på et bærekraftig vis.

 • Sydvaranger Eiendom AS får tillatelse til gjenopptagelse av gruvedrift

  19.03.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet gir Sydvaranger Eiendom AS driftskonsesjon for utvinning av jernmalm i Sydvaranger. Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder med dette Direktoratet for mineralforvaltnings vedtak om driftskonsesjon, men med

 • Frode Elgesem ny leder for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv

  19.03.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er glad for at Frode Elgesem, som har lang erfaring fra arbeid med ansvarlig næringsliv, vil lede Kontaktpunktet inn i en ny og spennende periode. Kontaktpunktet er en unik ekspertinstans og det har en viktig oppgave med å ivareta vår

 • Ny liste over forsvarsrelaterte produkter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 19.03.2019
  Celexnr.: 32017L0433 Basis rettsaktnr.: 2009/43/EF

  Direktiv 2017/433 (EU) av 7. mars 2017 om endring av direktiv 2009/43 mht. listen over forsvarsrelaterte produkter

 • Høring av forslag til endring av forskrift om tilskudd til visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

  19.03.2019 Høring Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om tilskudd til visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. Forskriften skal bidra

  Høringsfrist: 21.05.2019 Status: På høring

 • GOL for sertifiserte foretak

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 19.03.2019
  Celexnr.: 32016H2124 Basis rettsaktnr.: 2009/43EF

  Harmonisert generell overføringslisens (GOL) for sertifiserte foretak

 • GOL for væpnede styrker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 19.03.2019
  Celexnr.: 32016H2123 Basis rettsaktnr.: 2009/43/EF

  Harmonisert generell overføringslisens (GOL) for væpnede styrker og deres kontraktører

 • Årsregnskap for Kulturdepartementet

  19.03.2019 Artikkel Kulturdepartementet

  Årsregnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Til toppen