Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 41-50 av 81234 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forbyr utleie av lokaler til grov utnyttelse av arbeidskraft

  03.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I kampen mot sosial dumping foreslår regjeringen et nytt straffebud om utleie av lokaler til grov utnyttelse av arbeidskraft.

 • Russland - reiseinformasjon

  03.04.2020 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  All internasjonal flytrafikk er stanset fra og med 27. mars. iht. Russlands regjerings tiltak for å begrense spredning av covid-19-viruset. Transitt via Russland er derfor ikke lenger mulig. Eneste flyvninger til Europa nå er eventuelle

 • Avvergingsplikt for flere lovbrudd

  03.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår at terrorhandlinger og terrorforbund, alvorlig miljøkriminalitet, tvangsekteskap, grov menneskehandel og grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år skal omfattes av avvergingsplikten.

 • Strengere straff for å skyte mot politiet

  03.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Strafferammen for å skyte mot politiet foreslås utvidet fra tre til ti år, med en minstestraff på ett år.

 • Ny risikoavlastning for grøntprodusentene

  03.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gir grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare

 • COVID-19 utbruddet og anskaffelsesregelverket

  03.04.2020 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Offentlige myndigheter kan ha behov for å kjøpe smittevernutstyr, medisinsk utstyr eller andre varer eller tjenester i forbindelse med COVID-19 pandemien. Som konsekvens av pandemien kan det også oppstå behov for å forlenge tilbudsfrister, eller å

 • 1 milliard til barnehager og SFO for å dekke tapt foreldrebetaling

  03.04.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil gi 1 milliard kroner til barnehager og SFO, for å kompensere for at foreldre slipper å betale for tilbudet mens det er koronastengt.

 • Terminutbetalinger

  03.04.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Tabellene publisert i Excel- og Open document-format. Forklaringene er i pdf-format. Oversikt over beregning av inntektsutjevningen. Departementet har avklart hvordan inntektsutjevnende tilskudd for nye sammenslåtte kommuner og

 • Løpende inntektsutjevning

  03.04.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  2020 Inntektsutjevning fylkeskommunene 2020 – oppdatert 03.04.2020 [ Excel ] [ ODS] Inntektsutjevning kommunene 2020 – oppdatert 03.04.2020 [ Excel] [ ODS] 2019 Inntektsutjevning fylkeskommunene 2019 –

 • Endringer i regelverk for investering og bedriftsutvikling i landbruket

  03.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt midlertidige endringer i forskrift av 19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-forskriften). Bakgrunnen for endringen er at det som følge av

Til toppen