Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 41-50 av 79566 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Løyver

  28.01.2020 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet i en eller annen form.

 • Spørsmål og svar om nytt drosjeregelverk

  28.01.2020 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Her finner du en oversikt over aktuelle spørsmål og svar i forbindelse med nytt drosjeregelverk som trer i kraft 1. juli 2020.

 • Spørsmål og svar om prikkbelastning

  28.01.2020 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Utvalgte spørsmål og svar om prikkbelastningsordningen.

 • Finansministeren holder foredrag på Valutaseminaret

  28.01.2020 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner holder foredrag på Samfunnsøkonomenes valutaseminar 2020

  Tidspunkt: 28.01.2020, kl 13:30

 • Ny verden, gamle regler – hvordan møter vi utfordringer som skattetilpasning og økt markedskonsentrasjon?

  28.01.2020 Tale/innlegg Finansdepartementet

  - Sikrer vi at de multinasjonale selskapene betaler skatt, vil det både øke de offentlige inntektene og styrke konkurranseevnen til tradisjonelle norske selskaper som ikke kan drive skattetilpasning på samme måte.

  Av: Finansminister Jan Tore Sanner Innlegg på Valutaseminaret, 28. januar 2020

 • Videreutvikling av politiet

  28.01.2020 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. I videreutviklingen av politiet arbeides det med implementering av kvalitetstiltakene i nærpolitireformen og fortsatt kompetanseheving av de ansatte.

 • Innspill til revisjon av gjeldsordningsloven

  28.01.2020 Artikkel Barne- og familiedepartementet

  Innspill til revisjon av gjeldsordningsloven som er sendt inn gjennom innspillsportalen. Frist for innspill var 15. januar 2020. Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum Skatteetaten I Skatteetaten II

 • Act for Heritage

  28.01.2020 Artikkel Kulturdepartementet

  Europarådets konvensjon om kulturkriminalitet - Convention on Offences relating to Cultural Property (Nicosia, 2017) - er et nytt viktig instrument for internasjonalt samarbeid når det gjelder å hindre kulturkriminalitet.

 • Barnereformen

  28.01.2020 Artikkel Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen er opptatt av å gi alle barn like muligheter.

 • Forbruker-, likestillings- og familiepolitikk - hva skjer i Brussel? Halvårsrapport januar 2020

  28.01.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en halvårsrapport som tar sikte på å vise de viktigste utviklingstrekkene på fagfeltene likestillings-, familie- og forbrukerpolitikk i EU per januar 2020.

Til toppen