Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 41-50 av 69058 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • The government proposes to allocate 100 million NOK to upgrade the Svalbard Global Seed Vault

  23.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  After ten years of operation, it is time for technical improvements at the Svalbard Global Seed Vault. The measures are part of a long-term plan to enhance the performance and extend the viability of the seed vault. The government is now proposing a

 • Ny leder for beredskapshjemmelutvalget

  23.02.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Professor Kjetil Larsen, som i statsråd ble oppnevnt til leder av utvalget som skal vurdere endringer i beredskapslovgivningen, har trukket seg. Ny leder av utvalget blir professor Benedikte Moltumyr Høgberg.

 • Statsministerens program veke 9

  23.02.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer denne veka mellom anna til toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet.

 • Energimerking, revisjon av husholdnings kjøl-frys 1060/2010

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 23.02.2018
  Basis rettsaktnr.: 2010/30/EF, 2017/1369 og 1060/2010

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) …/...av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av kjøleapparat til hushaldsbruk og støysvake kjøleapparat som opphever forordning (EU) nr. 1060/2010 med

 • Etiopia - reiseinformasjon

  23.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Etiopia innførte fredag 16. februar unntakstilstand for seks måneder, med umiddelbar virkning. Detaljene rundt unntakstilstanden er fortsatt ikke klare. Reisende oppfordres til å utvise forsiktighet og unngå folkeansamlinger. Se for øvrig kapittelet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner til utbedring av Svalbard Globale frøhvelv

  23.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter ti års drift skal det nå utføres tekniske utbedringer i Svalbard Globale frøhvelv. Tiltakene er et ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet ytterligere og for fremtiden. Regjeringen foreslår nå en oppstartartsbevilgning på 100

 • Norske borgere med opprinnelse fra Gaza eller Vestbredden

  23.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norske borgere som har eller har hatt palestinsk ID, ble født på Vestbredden eller Gaza, har foreldre eller besteforeldre som ble født eller har bodd på Vestbredden eller Gaza, vil av israelske myndigheter bli ansett som palestinske borgere.

 • Energimerking, revisjon av 1059/2010 husholdningsoppvaskmaskiner

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 23.02.2018
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1059/2010

  Delegert Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner og oppheving av forordning (EU) nr. 1059/2010 med omsyn til

 • Økologisk matproduksjon

  23.02.2018 Artikkel Landbruks- og matdepartementet

  Økologisk landbruk bidreg til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkt dei etterspør.

 • Presseinvitasjon: Ti-års jubileum for Svalbard Globale frøhvelv

  23.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer i samarbeid med Crop Trust og NordGen til en markering av ti-års jubileet for Svalbard Globale frøhvelv. Fra 25.−27. februar er depositører og partnere fra hele verden samlet i Longyearbyen for å