Thailand - reiseinformasjon

Thailand anses som et trygt reisemål. Man bør imidlertid være oppmerksom på risikoen for trafikkulykker og småtyveri. Reisende bør følge anvisninger fra lokale myndigheter, og utvise generell forsiktighet. Se mer om sikkerhetssituasjonen under «sikkerhet».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Thailand - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i provinsene Pattani, Yala, Narathiwat og Songkhla i Thailand.

 

Pass: Må være gyldig i minst seks måneder ved innreise til Thailand. Etter thailandsk lov skal utenlandske borgere alltid bære passet sitt på seg eller en kopi. Overlat aldri passet til andre! Det er ditt eget ansvar å ha gyldige reisedokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Visum: Innehavere av ordinære norske pass og nødpass som reiser til Thailand på turistbesøk, kan oppholde seg uten visum i Thailand i inntil 30 dager. Det er thailandske immigrasjonsmyndigheter som avgjør lovlig opphold i Thailand. Ved innreise kan thailandske immigrasjonsmyndigheter be om bekreftelse på videre reise ut av landet. Innreisebestemmelser til Thailand kan endres på kort varsel og regler bør alltid sjekkes før avreise.

Dersom man ønsker å foreta flere innreiser eller oppholde seg i Thailand lengere enn 30 dager, må det søkes om visum på Thailands nettside for elektronisk visum. Se også informasjon på Thailands ambassade i Oslo sine nettsider.

Innehavere av norsk diplomat- og tjenestepass samt utlendingspass for flyktninger og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag må søke om visum før innreise til Thailand: https://oslo.thaiembassy.org/en

Overskridelse av tillatt opphold («overstay»): «Overstay» er ulovlig i Thailand. Overskridelse straffes med bøter og opphold i «detention centre» i påvente av deportasjon ut av landet.  I tillegg vil man bli nektet adgang til Thailand i lengre tid.

Det advares mot å benytte reisebyråer eller andre former for agenter til å forlenge sitt opphold i Thailand.

Oppdatert informasjon om thailandske innreisebestemmelser bes rettes thailandske myndigheter ved blant annet Thailands ambassade i Oslo.

Ambassaden anbefaler nordmenn som befinner seg i Thailand til å følge med i lokale media, følge myndighetenes anvisninger og utvise årvåkenhet.

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i thailandsk trafikk er én av de høyeste i verden. Særlig på landeveiene forekommer det et høyt antall trafikkulykker. Motorsyklister er en stor risikogruppe. Reiser med båt og ferjer medfører også en ulykkesrisiko. Det er venstrekjøring i Thailand.

Terror: Terrorhandlinger og voldsbruk forekommer i de fire sørligste provinsene Songkhla, Pattani, Yala og Narathiwat, hvor Utenriksdepartementet helt siden 2004 har frarådet reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendige.

Selv om konflikten i hovedsak har utspilt seg i disse provinsene, mener flere eksperter at ulike terroranslag mot turistdestinasjoner i perioden 2005-2019 også kan ha hatt forbindelse til konflikten i sør.

Ytterligere angrep kan ikke utelukkes i fremtiden.

Demonstrasjoner: I Thailand er det tidvis sivil uro med store demonstrasjoner, hovedsakelig i Bangkok. Av sikkerhetshensyn bør man generelt holde seg unna store folkeansamlinger og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, både på dagtid og etter mørkets frembrudd.

Grensen til Kambodsja: Det har tidligere funnet sted sporadiske trefninger mellom thailandske og kambodsjanske militære styrker både i Sisaket-provinsen og i nærheten av Khao Phra Viharn-tempelet (Preah Vihear), ca. 600 km øst for Bangkok og i Surin-provinsen rundt Ta Kwai-tempelet ca. 450 km øst for Bangkok.

Vær ekstra forsiktig i grenseområdene mellom Thailand og Kambodsja, og følg anvisningene fra lokale myndigheter. Det finnes ueksploderte landminer i grenseområdet. Hold deg på merkede stier, spesielt rundt Ta Krabey.

Grensen til Myanmar: Vær oppmerksom på egen sikkerhet langs grensen inkludert ved grenseområdet mellom Thailand og Myanmar nær den thailandske grensebyen Mae Sot (Tak-provinsen) og ved «Three Pagoda Pass» nær Kanchanaburi-provinsen. Det kan forekomme voldelige sammenstøt mellom thailandske sikkerhetsmyndigheter, kriminelle grupper og narkotikasmuglere.

På myanmarsk side av grensen har det tidligere forekommet trefninger mellom regjeringssoldater og væpnede opposisjonsgrupper. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Myanmar.

Sikkerhetssituasjonen i Myanmar er uforutsigbar og kan endre seg uten varsel. Les mer her: Myanmar - reiseinformasjon.

Helsevesen: Det finnes mange gode private sykehus i Thailand. Blant de offentlige sykehusene kan standarden variere, men også her finnes det sykehus med god kvalitet. Tilgang til vanlige medisiner er generelt god.

Sanitærforhold og drikkevann: Sanitærforholdene på de aller fleste hoteller og restauranter i Thailand er tilfredsstillende, men man bør ikke drikke vann fra springen.

Sykdommer: I Thailand forekommer malaria, rabies, denguefeber og zikafeber.  Vaksinebehov vil avhenge av hvilken type reise man skal gjennomføre og hvor i landet man skal oppholde seg. Det anbefales alltid å være nøye med myggmiddel. Det henvises til Folkehelseinstituttet for utfyllende informasjon angående offisielle smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reiser til Thailand.

Lokale korona-restriksjoner: Fra 1. juli 2022 er det frivillig bruk av munnbind utendørs og på restauranter/barer og myndighetene anbefaler munnbind blant annet på kollektivtrafikk (BTS Skytrain m.m.), i taxi, på butikker og kjøpesentre. Private bedrifter, som kafeer og butikker, har rett til å kreve at besøkende bruker munnbind i sine lokaler.

Luftforurensing: Luftforurensing kan være en utfordring i Thailand, særlig i større byer som Bangkok og Chiang Mai. Reisende anbefales å følge lokale myndigheters råd. Informasjon om luftkvalitetene finnes her: Air Quality and Noise Management Bureau.

UV-stråling: Thailand har jevnt over et varmt klima med meget sterk sol. Bruk solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden. Drikk rikelig med vann for å unngå dehydrering.

Forsikring: Norske borgere på reise i utlandet må selv sørge for ha gyldig reiseforsikring og tilstrekkelig midler til å dekke uforutsette hendelser. En god reiseforsikring bør dekke utgifter i forbindelse med bl.a. skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Kriminalitet rettet mot utenlandske turister i Thailand er ikke veldig utbredt, men man bør være årvåken og passe godt på verdisaker. Veskenapping og tyveri av mobiltelefoner på åpen gate forekommer.

Bangkok og andre storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelden og om natten.

Safen på hotellet bør benyttes.

I regntiden kan hele landet rammes av lokale oversvømmelser og flom. Informasjon om lokale værforhold finnes på nettsiden til Thailands meteorologiske institutt.

Thailand ble hardt rammet av tsunamien i desember 2004. Det er viktig å følge med på lokale reiseråd og tsunamivarsler når man reiser til kystområdene i Thailand.

Det er mindre fare for jordskjelv. 

Badeforhold: Det er svært viktig å respektere advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold og forekomst av giftige maneter. Årlig drukner det mange mennesker, og det forekommer dødsfall blant personer som kommer i kontakt med giftige maneter.

Når du reiser i Thailand, er du underlagt thailandsk lovgivning. Straffenivået i Thailand er relativt høyt - også for mindre forseelser.

Narkotika- og voldskriminalitet: Bruk av ulovlige narkotiske stoffer er forbudt i Thailand og kan straffeforfølges. Thailand har dødsstraff for grovere narkotika- og voldskriminalitet.

Majestetsfornærmelse: Thailand har svært strenge straffer for majestetsfornærmelse. Alle anmeldte saker blir rettsforfulgt, og hvem som helst kan anmelde for majestetsfornærmelse. Det har eksempelvis forekommet at drosjesjåfører har anmeldt passasjerer for majestetsfornærmelse. Det er derfor grunn for utlendinger å vise stor aktsomhet.

Røyking: Det er forbudt å røyke i offentlige rom. Røyking og kasting av sigarettsneiper på Thailands strender er forbudt

LHBT+: Thailand er generelt kjent for å være et trygt reisemål for LHBT+-reisende.

Droner: Turister kan fly droner i Thailand, men for å få tillatelse til å operere dem må man registrere seg hos thailandske myndigheter. Dersom man flyr uregistrerte droner risikerer man opp til fem års fengsel eller høye bøter. For spesifikke flyveregler og lenke til registreringen, se Thailands turistmyndighet (TAT).

Ambulanse og politi: 191
Brannvesen: 199
Turistpoliti: 1155

Turistinformasjon, Tourism Authority of Thailand Call Center: 1672

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene: Om ambassaden og konsulatene - Norway in Thailand

 

Thailnad. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Thailand.