Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Thailand - reiseinformasjon

Thailand er et populært reisemål for svært mange nordmenn, og de aller fleste reisene gjennomføres trygt og uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet og småkriminalitet på de tradisjonelle turistdestinasjonene. Sikkerhetssituasjonen oppleves for de fleste normalt rolig og udramatisk. Av sikkerhetshensyn bør man alltid unngå demonstrasjoner og større folkeansamlinger. På morgenen den 2. august gikk det av flere mindre eksplosjoner i sentrum av Bangkok. Ambassaden anbefaler norske borgere om å følge de råd og anvisninger som gis av lokale myndigheter.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber

 

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Thailand - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i provinsene Pattani, Yala, Narathiwat og Songkhla i Thailand.

 

Sikkerhet

Terrorhandlinger og voldsbruk forekommer hyppig i de fire sørligste provinsene Songkhla, Pattani, Yala og Narathiwat, hvor Utenriksdepartementet siden 2004 har frarådet reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendig. Konflikten her er den mest aktive konflikten i Sørøst-Asia.

Selv om konflikten tradisjonelt har utspilt seg i disse områdene, mener flere eksperter at en rekke koordinerte og til dels dødelige bombeangrep og brannstiftinger mot turistdestinasjoner i Sør-Thailand 11.-12. august 2016 (Trang, Hua Hin, Phuket, Surat Thani, Phang Nga, Krabi og Nakhon Si Thammarat) har en forbindelse til konflikten.

I 2013 og 2015 inntraff også bombeangrep både hhv. i Phuket og Koh Samui. Disse, samt bombeeksplosjoner i Bangkok i 2005 og 2006, mener mange også kan knyttes til konflikten i de fire sørligste provinsene.

Ytterligere angrep kan ikke utelukkes i fremtiden.

Bangkok ble i august 2015 også rammet av et bombeangrep i sentrum av byen (Erawan-bomben). Årsaken til denne store bombeeksplosjonen i Bangkok er foreløpig ikke kjent, men bl.a. to uigurer er arrestert som mistenkte. Saken er ikke ferdig etterforsket.

Thailand har også over år lidd under tidvis politisk uro i et sterkt polarisert politisk system, og politiske demonstrasjoner kan bli voldsomme i Bangkok og andre steder. Myndighetene vil kunne innføre ekstraordinære sikkerhetstiltak i forbindelse med dette. Av sikkerhetshensyn bør man generelt holde seg unna store folkeansamlinger og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, både på dagtid og etter mørkets frembrudd. Dette gjelder også demonstrasjonstog.

Grensen til Kambodsja: Det har tidligere funnet sted sporadiske trefninger mellom thailandske og kambodsjanske militære styrker både i Sisaket-provinsen rundt Khao Phra Viharn-tempelet (Preah Vihear), ca. 600 km øst for Bangkok og i Surin-provinsen rundt Ta Kwai-tempelet ca. 450 km øst for Bangkok.

Grensen til Myanmar: På myanmarsk side av grensen har det tidligere forekommet trefninger mellom regjeringssoldater og væpnede opposisjonsgrupper.

Ambassaden anbefaler nordmenn som befinner seg i Thailand til å følge med på lokale media, følge myndighetenes anvisninger og å utvise årvåkenhet. Man bør være oppmerksom på hensatte pakker/bager og rapportere mistenkelig oppførsel til lokalt politi (nødtelefon 191).

De engelskspråklige avisene The Nation  og Bangkok Post er kilder til informasjon.  

***

Det er venstrekjøring i Thailand, og det er forholdsvis enkelt å ta seg frem med fly, tog, buss eller taxi. Særlig på landeveiene forekommer det imidlertid et høyt antall trafikkulykker. Mange er alkoholrelaterte og motorsyklister uten hjelm er en stor risikogruppe. For lengre turer bør man holde seg til større, anerkjente busselskaper og ”se an” sin sjåfør om man leier taxi. I Bangkok finnes gode og rimelige taxier med taksameter. Det har forekommet at taxisjåfører på nattestid har overfalt enslige passasjerer, gjerne kvinnelige, særlig utenfor bykjernen.

De fleste reiser til utlandet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for vold og annen kriminalitet. Kriminalitet rettet mot utenlandske turister i Thailand er ikke veldig utbredt, men man bør passe godt på verdisaker. Safen på hotellet bør benyttes. Veskenapping og tyveri av mobiltelefoner på åpen gate forekommer.

Straffenivået i Thailand er relativt høyt - også for mindre forseelser. Man kan idømmes flere måneders fengselsstraff for forhold man i Norge kan anse som bagatellmessige (for eksempel butikknasking, forstyrrelse av offentlig orden, ærekrenkelse av offentlige tjenestemenn). Fengselsforholdene ligger betraktelig under norsk standard.

All bruk av narkotiske stoffer er forbudt i Thailand og straffeforfølges. Thailand har dødsstraff for grovere narkotika- og voldskriminalitet.

Thailand har strenge straffer for majestetsfornærmelse (15 år). Begrepet favner vidt og straffeforfølgelse har forekommet hyppigere de senere årene og spesielt etter at militærjuntaen tok over makten. Alle anmeldte saker blir rettsforfulgt. Hvem som helst kan anmelde for majestetsfornærmelse. Det har eksempelvis forekommet at drosjesjåfører har anmeldt passasjerer for majestetsfornærmelse. Det er derfor grunn til å vise stor aktsomhet

I regntiden (normalt mai/juni - oktober, men med lokale variasjoner) kan hele landet rammes av lokale oversvømmelser. Informasjon om lokale værforhold finnes hos Thailands meteorologiske institutt. Thailand ble hardt rammet av tsunamien 26. desember 2004, men ligger et stykke fra de mest aktive jordskjelvsonene.

Man bør spørre reisearrangør, hotell eller lokale myndigheter om variasjoner i lokale badeforhold, for eksempel om strømforhold og/eller forekomst av giftige maneter - særlig kubemanet (box jellyfish). Å bli brent av en slik manet kan være dødelig, og forekomsten synes å være økende.

Norske reisende til Thailand oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og til å registrere seg på reiseregistrering.no.  

Etter thailandsk lov skal utenlandske borgere alltid bære passet sitt eller kopi av dette på seg.  

I krise og nødssituasjoner oppfordres man til å ta kontakt med ambassaden i Bangkok:
UBC II Building, 18. etasje
591 Sukhumvit Road, Soi 33
Bangkok 10110
Thailand
Tel. fra Norge: 23 95 74 00
Tel: +66 (0)2204 6500
Fax: +66 (0)2262 0218 
E-post: [email protected]
Åpningstider: Mandag til fredag 09.00-12.00 og 13.00-16.00

Utenfor ambassadens åpningstid blir telefonhenvendelser til ambassadens sentralbord automatisk overført til UDs døgnoperative senter. Hit kan man også henvende seg direkte på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post [email protected]


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

For informasjon om thailandske inn- og utreisebestemmelser henvises i første omgang til thailandske myndigheter, for eksempel Thailands ambassade i Oslo, Thailands utenriksdepartement eller immigrasjonsmyndigheten i Thailand,  Immigration Bureau.

Det er forbudt å innføre e-sigaretter til Thailand.

Den som importerer forbudte varer til Thailand kan dømmes til fengsel i maksimum ti år eller til bøter tilsvarende fem ganger verdien av den importerte varen.

Thailand tillemper den internasjonale anbefalingen fra International Civil Aviation Organization (ICAO) om at passet skal være gyldig i minst seks måneder ved innreise. Passinnehavere med kortere gyldighetstid tillates iblant å reise inn i landet, men reisende skal også ha blitt nektet innreise av samme grunn. Passet bør derfor være gyldig i minst seks måneder ved innreise til Thailand.

Innehavere av norske diplomat- og tjenestepass behøver visum til Thailand.

Innehavere av utlendingspass (grønt reisedokument for flyktninger og blått reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag) behøver også visum til Thailand.

Innehavere av ordinære norske pass og nødpass som reiser til Thailand på turistbesøk, kan oppholde seg uten visum i Thailand i inntil 30 dager dersom man ankommer med fly. Et slikt opphold kan forlenges én gang for 30 nye dager hos lokale immigrasjonsmyndigheter. Thailandske immigrasjonsmyndigheter kan be om bekreftelse på videre reise (f.eks. flybillett for retur eller videre reise).

Dersom man ankommer en thailandsk grenseovergang til lands, vil man normalt bli gitt tillatelse til å oppholde seg i landet i 15 dager (men opp mot 30 dager avhengig av grensepolitiets vurdering) uten visum. Det er nå kun tillatt å foreta maksimum to slike innreiser per kalenderår.

Dersom man ønsker å kunne foreta flere innreiser eller oppholde seg i Thailand i 60 dager uten å måtte søke om forlengelse, kan man søke om visum hos Thailands ambassade før ankomst. Nærmere informasjon finnes på ambassadens nettsider.

Oversittes innreisestempelets eller visumets varighet, risikerer man å bli varetektsfengslet, bøtelagt og deportert ut av landet på egen regning. Boten for overskridelse (overstay) er på THB 500 pr. dag, opp til et maksimumsbeløp på THB 20.000. Ifølge thailandske myndigheter vil opphold som overstiger 42 dager av visumets eller innreisestempelets varighet alltid medføre arrestasjon. I tillegg risikerer man å bli nektet adgang til Thailand i fremtiden. Det er den reisendes eget ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Det advares mot å benytte reisebyråer eller andre former for agenter til å fornye oppholdstillatelser i Thailand. Overlat aldri passet til andre. Man risikerer fengsel, bot og til dels høy kausjon dersom man har falske stempler i passet. I tillegg risikerer man både fengsel, bot og deportasjon dersom den lovlige oppholdstillatelsen har gått ut.

Man bør påse at både utreisestempel og innreisestempel innføres i passet av thailandske immigrasjonsmyndigheter på grenseovergangen. Dersom utreisestempel ikke finnes i passet, vil man få problemer ved ny innreise, selv ved samme grensestasjon. Bruk sunn fornuft og vær årvåken ved grensepassering.

Oppdatert informasjon om thailandske innreisebestemmelser fås fra Thailands ambassade:
Den kongelige thailandske ambassade
Eilert Sundts gt 4
0259 Oslo
Hjemmeside: www.thaiembassy.no
Telefon: +47 22 12 86 60
Telefax: +47 22 04 99 69
E-post: [email protected]
Visaseksjon: +47 22 12 86 69 – 70
E-post: [email protected]

 


Helse

Det finnes mange gode private sykehus i Thailand. Blant de offentlige sykehusene kan standarden variere, men også her finnes det sykehus med god kvalitet. Tilgang til vanlige medisiner er generelt god.

For å få dekket utlegg ved eventuell ulykke, sykdom eller dødsfall anbefales det å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at den dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre samt den perioden man planlegger å være på reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Sanitærforholdene på de aller fleste hoteller og restauranter i Thailand er tilfredsstillende, men man bør ikke drikke vann fra springen.

I noen områder i Thailand forekommer malaria. Vaksinebehov vil være avhengig av hvilken type reise man skal gjennomføre og hvor i landet man skal oppholde seg. Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendig ved innreise til Thailand.

Rabies forekommer i Thailand. Rabies smitter i kontakt med infiserte pattedyr, med hunder som den vanligste smittekilden. Informasjon om forebygging og behandling mm. kan du finne på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Det har de siste årene vært observert en vesentlig økning i antall tilfeller dengue-feber i Thailand. Disse forekommer også i byene. Det anbefales derfor å være nøye med myggmiddel og andre preventive tiltak - også på dagtid. Les mer om sykdommen.

Thailand er et område med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Norske helsemyndigheter ber blant annet gravide å utsette ikke-nødvendige reiser til slike områder. Kvinner som oppholder seg i slike områder og som risikerer å bli gravide bør bruke trygg prevensjon slik at hun unngår å bli gravid under oppholdet og i åtte uker etter utreise. Ved langtidsopphold bør man følge råd fra lokale helsemyndigheter. Øvrig og viktig informasjon om forholdsregler mm. kan du finne på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Luftforurensing kan være en utfordring i Thailand, særlig i større byer som Bangkok og Chiang Mai. I perioder med særlig høyt nivå av luftforurensning bør sårbare grupper vurdere å holde seg innendørs, eller benytte maske ved ferdsel utendørs. På World Air Quality Index kan du sjekke luftkvaliteten i Thailand i sanntid.


Praktisk informasjon>

Tidsforskjellen til Thailand er + seks timer (+ fem timer når det er sommertid i Norge). Retningsnummer for samtale fra Norge til Thailand er +66. Telefonnettet er stabilt, og det er mobildekning de fleste steder i landet. Internetthastigheten er gjennomgående lavere enn i Norge.

Thailand har 220-40 volt og 50 hz strøm.

Myntenheten er baht (THB). Visa, American Express og MasterCard er bredt akseptert, og det finnes en rekke minibankautomater.

Vanlig åpningstid i butikker er 09.00-20.00, i banker 08.30-15.30 og hos offentlige kontorer 09.00-16.00.

Det offisielle språket i Thailand er thai, men både i næringslivet og på turiststeder snakker mange brukbart engelsk.

Thailands nasjonaldag er 5. desember (kong Rama IX sin fødselsdag) og thailandsk nyttår (songkran) er 13., 14. og 15. april. På disse dagene er banker og offentlige kontorer stengt. Andre viktige høytidsdager er 28. juli (kong Rama X sin fødselsdag), 12. august (dronning Sirikit sin fødselsdag), 13. oktober (kong Rama IX sin dødsdag), 23. oktober (Chulalongkorn dag), 10. desember (grunnlovsdag) samt nyttårsaften og første nyttårsdag. I tillegg kommer en rekke bevegelige buddhistiske helligdager. Når høytids- og helligdager faller på lørdag eller søndag, vil påfølgende mandag bli oppnevnt som fridag.

Flertallet i Thailand er buddhister og de aller fleste verdsetter sin religion og sitt kongehus meget høyt. Det er strenge straffer for majestetsfornærmelse.

Tradisjonelt kler man seg relativt konservativt. I templer skal knær og skuldre være dekket og man tar av seg skoene. På badesteder og i de store byene er lettere påkledning akseptert.

Norske reisende til Thailand oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Etter thailandsk lov skal utenlandske borgere alltid bære passet sitt eller kopi av dette på seg.

Det er forbudt å røyke i offentlige rom. Røyking og kasting av sigarettsneiper på Thailands strender er forbudt. Straffen for overtredelse er opp til ett års fengsel, eller en bot på opptil THB 100.000, eller begge deler.

Nødnummer: Ambulanse og politi 191, brann 199, turistpoliti 1155 (engelskspråklig tjeneste)

Turistinformasjon kan du finne via Tourism Authority of Thailand Call Center, åpen daglig 08.00-20.00, tel: 1672.

Til toppen