Thailand - reiseinformasjon

Som følge av koronasituasjonen har thailandske myndigheter innført skjerpede krav til innreise for alle reisende. Myndighetene har ellers innført en rekke tiltak for å begrense spredningen av korona. Disse tiltakene gjelder kun begrensede områder og revurderes jevnlig. Det er ellers påbudt å bruke ansiktsmaske på offentlige steder. Alle som befinner seg i Thailand anbefales å holde seg løpende orientert om gjeldende restriksjoner og følge lokale myndigheters råd. For øvrig informasjon om korona, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber

 

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Thailand - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i provinsene Pattani, Yala, Narathiwat og Songkhla i Thailand.

 

Sikkerhet

Terrorhandlinger og voldsbruk forekommer hyppig i de fire sørligste provinsene Songkhla, Pattani, Yala og Narathiwat, hvor Utenriksdepartementet siden 2004 har frarådet reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendig.

Selv om konflikten tradisjonelt har utspilt seg i disse områdene, mener flere eksperter at en rekke koordinerte og til dels dødelige bombeangrep og brannstiftinger mot turistdestinasjoner i Sør-Thailand 11.-12. august 2016 (Trang, Hua Hin, Phuket, Surat Thani, Phang Nga, Krabi og Nakhon Si Thammarat) har en forbindelse til konflikten.

I 2013 og 2015 inntraff også bombeangrep både hhv. i Phuket og Koh Samui. Disse, samt bombeeksplosjoner i Bangkok i 2005, 2006 og 2019, mener mange også kan knyttes til konflikten i de fire sørligste provinsene.

Ytterligere angrep kan ikke utelukkes i fremtiden.

I Thailand har det tidvis vært politisk uro med store demonstrasjoner i Bangkok.  Av sikkerhetshensyn bør man generelt holde seg unna store folkeansamlinger og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, både på dagtid og etter mørkets frembrudd. Dette gjelder også demonstrasjonstog.

Grensen til Kambodsja: Det har tidligere funnet sted sporadiske trefninger mellom thailandske og kambodsjanske militære styrker både i Sisaket-provinsen rundt Khao Phra Viharn-tempelet (Preah Vihear), ca. 600 km øst for Bangkok og i Surin-provinsen rundt Ta Kwai-tempelet ca. 450 km øst for Bangkok.

Grensen til Myanmar: På myanmarsk side av grensen har det tidligere forekommet trefninger mellom regjeringssoldater og væpnede opposisjonsgrupper.

Ambassaden anbefaler nordmenn som befinner seg i Thailand til å følge med på lokale media, følge myndighetenes anvisninger og å utvise årvåkenhet. Man bør være oppmerksom på hensatte pakker/bager og rapportere mistenkelig oppførsel til lokalt politi (nødtelefon 191).

De engelskspråklige avisene The Nation  og Bangkok Post er kilder til informasjon.    

***

Det er venstrekjøring i Thailand, og det er forholdsvis enkelt å ta seg frem med fly, tog, buss eller taxi. Særlig på landeveiene forekommer det imidlertid et høyt antall trafikkulykker. Mange er alkoholrelaterte, og motorsyklister uten hjelm er en stor risikogruppe. For lengre turer bør man holde seg til større, anerkjente busselskaper og ”se an” sin sjåfør om man leier taxi. I Bangkok finnes gode og rimelige taxier med taksameter. Det har forekommet at taxisjåfører på nattestid har overfalt enslige passasjerer, gjerne kvinnelige, særlig utenfor bykjernen.

De fleste reiser til utlandet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for vold og annen kriminalitet. Kriminalitet rettet mot utenlandske turister i Thailand er ikke veldig utbredt, men man bør passe godt på verdisaker. Safen på hotellet bør benyttes. Veskenapping og tyveri av mobiltelefoner på åpen gate forekommer.

Straffenivået i Thailand er relativt høyt - også for mindre forseelser. Man kan idømmes flere måneders fengselsstraff for forhold man i Norge kan anse som bagatellmessige (for eksempel butikknasking, forstyrrelse av offentlig orden, ærekrenkelse av offentlige tjenestemenn). Fengselsforholdene ligger betraktelig under norsk standard.

All bruk av narkotiske stoffer er forbudt i Thailand og straffeforfølges. Thailand har dødsstraff for grovere narkotika- og voldskriminalitet.

Thailand har strenge straffer for majestetsfornærmelse (opp til 15 års fengsel). Begrepet favner vidt, og straffeforfølgelse har forekommet hyppigere de senere årene. Alle anmeldte saker blir rettsforfulgt. Hvem som helst kan anmelde for majestetsfornærmelse. Det har eksempelvis forekommet at drosjesjåfører har anmeldt passasjerer for majestetsfornærmelse. Det er derfor grunn til å vise stor aktsomhet.

I regntiden (normalt mai/juni - oktober, men med lokale variasjoner) kan hele landet rammes av lokale oversvømmelser. Informasjon om lokale værforhold finnes hos Thailands meteorologiske institutt. Thailand ble hardt rammet av tsunamien 26. desember 2004, men ligger et stykke fra de mest aktive jordskjelvsonene.

Man bør spørre reisearrangør, hotell eller lokale myndigheter om variasjoner i lokale badeforhold, for eksempel om strømforhold og/eller forekomst av giftige maneter - særlig kubemanet (box jellyfish). Å bli brent av en slik manet kan være dødelig, og forekomsten synes å være økende.

Norske reisende til Thailand oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og til å registrere seg på reiseregistrering.no.  

Etter thailandsk lov skal utenlandske borgere alltid bære passet sitt eller kopi av dette på seg.  

I krise og nødssituasjoner oppfordres man til å ta kontakt med ambassaden i Bangkok:
UBC II Building, 18. etasje
591 Sukhumvit Road, Soi 33
Bangkok 10110
Thailand
Tel. fra Norge: 23 95 74 00
Tel: +66 (0)2204 6500
Fax: +66 (0)2262 0218 
E-post: emb.bangkok@mfa.no
Åpningstider: Mandag til fredag 09.00-12.00 og 13.00-16.00

Utenfor ambassadens åpningstid blir telefonhenvendelser til ambassadens sentralbord automatisk overført til UDs døgnoperative senter. Hit kan man også henvende seg direkte på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

For informasjon om thailandske inn- og utreisebestemmelser henvises det til thailandske myndigheter, for eksempel Thailands ambassade i Oslo, Thailands utenriksdepartement eller immigrasjonsmyndigheten i Thailand, Immigration Bureau.

For å forhindre spredning av koronavirus (covid-19), har thailandske myndigheter varslet skjerpede krav for innreise til landet. Se ytterligere informasjon under avsnittet Helse.

Thailand tillemper den internasjonale anbefalingen fra International Civil Aviation Organization (ICAO) om at passet skal være gyldig i minst seks måneder ved innreise. Passinnehavere med kortere gyldighetstid tillates iblant å reise inn i landet, men reisende skal også ha blitt nektet innreise av samme grunn. Passet bør derfor være gyldig i minst seks måneder ved innreise til Thailand.

Innehavere av norske diplomat- og tjenestepass behøver visum til Thailand.

Innehavere av utlendingspass (grønt reisedokument for flyktninger og blått reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag) behøver også visum til Thailand.

Innehavere av ordinære norsk pass og nødpass som reiser til Thailand på turistbesøk, kan oppholde seg uten visum i Thailand i inntil 30 dager dersom man ankommer med fly. Et slikt opphold kan forlenges én gang for 30 nye dager hos lokale immigrasjonsmyndigheter. Thailandske immigrasjonsmyndigheter kan be om bekreftelse på videre reise (f.eks. flybillett for retur eller videre reise).  

Dersom man ankommer en thailandsk grenseovergang til lands, vil man normalt bli gitt tillatelse til å oppholde seg i landet i 15 dager (men opp mot 30 dager avhengig av grensepolitiets vurdering) uten visum. Det er nå kun tillatt å foreta to slike innreiser per kalenderår.

Dersom man ønsker å kunne foreta flere innreiser eller oppholde seg i Thailand i 60 dager uten å måtte søke om forlengelse, kan man søke om visum hos Thailands ambassade før ankomst. Nærmere informasjon finnes på ambassadens nettsider.

Oversittes innreisestempelets eller visumets varighet, risikerer man å bli varetektsfengslet, bøtelagt og deportert ut av landet på egen regning. I tillegg risikerer man å bli nektet adgang til Thailand i fremtiden. Det er den reisendes eget ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Det advares mot å benytte reisebyråer eller andre former for agenter til å fornye oppholdstillatelser i Thailand. Overlat aldri passet til andre. Man risikerer fengsel, bot og til dels høy kausjon dersom man har falske stempler i passet. I tillegg risikerer man både fengsel, bot og deportasjon dersom den lovlige oppholdstillatelsen har gått ut.

Man bør påse at både utreisestempel og innreisestempel innføres i passet av thailandske immigrasjonsmyndigheter på grenseovergangen. Dersom utreisestempel ikke finnes i passet, vil man få problemer ved ny innreise, selv ved samme grensestasjon. Bruk sunn fornuft og vær årvåken ved grensepassering.

Det er forbudt å innføre e-sigaretter til Thailand.

Den som importerer forbudte varer til Thailand kan dømmes til fengsel i maksimum ti år eller til bøter tilsvarende fem ganger verdien av den importerte varen.

Oppdatert informasjon om thailandske innreisebestemmelser fås fra Thailands ambassade:
Den kongelige thailandske ambassade
Eilert Sundts gt 4
0259 Oslo
Hjemmeside: www.thaiembassy.no
Telefon: +47 22 12 86 60
Telefax: +47 22 04 99 69
E-post: thaioslo@online.no
Visaseksjon: +47 22 12 86 69 – 70
E-post: thaivisa@online.no 


Helse

Koronavirus (covid-19): Virussykdommen ble påvist i Thailand i januar 2020. Reisende oppfordres til å følge helseråd utarbeidet av Folkehelseinstituttet, samt følge råd og anvisninger fra thailandske myndigheter. 

Thailand har innført en rekke tiltak/restriksjoner for å begrense smitte. Man må for eksempel registrere seg på kjøpesenter og andre steder med mange mennesker, og maske er påbudt på offentlig transport. Det kan være lokale variasjoner i hvilke tiltak som er innført de ulike provinsene. Endringer kunngjøres fortløpende, og på kort varsel. Ambassaden anbefaler derfor at den enkelte forsøker å holde seg oppdatert på gjeldene regelverk i provinsen der de holder til. Reiser mellom thailandske provinser skal etter ambassadens kjennskap kunne gjennomføres som normalt.

Fra oktober 2020 har det kommet noen lettelser i forhold til å søke visum, til Thailand. Det er helt nødvendig på forhånd å sjekke informasjon om kriterier for innreise til Thailand på den thailandske ambassaden sin hjemmeside.

Unntak gjøres for ulike grupper av utenlandske borgere, blant for annet for diplomater og deres familiemedlemmer, ektefeller av thailandske borgere og utenlandske borgere med arbeidstillatelse i Thailand. Mer informasjon om hvilke grupper dette gjelder og hvordan man går frem for å søke om Certificate of Entry (CoE) finnes på hjemmesiden til den thailandske ambassaden i Oslo.

Det er obligatorisk med 14-dagers (15 netter) hotellkarantene for egen regning ved ankomst. Reglene for innreise endres stadig, og man henstiller reisende til å sette seg inn disse for den perioden man planlegger å reise til Thailand.

Det er fra mars 2021 mulig med transitt i Thailand. Dokumentasjonskrav og hvilken flyplasser dette gjelder må innhentes fra thailandske myndigheter ved den thailandske ambassaden.

Etter det ambassaden er kjent med skal det ikke være noe problem for utenlandske borgere å reise ut av Thailand, og det stilles ikke krav til forsikring og helseattest ved utreise fra thailandske myndigheter.

Det er i dag mulig å returnere til Norge med flere flyselskaper. Ambassaden utsteder ikke støttebrev for forlengelse av visum i Thailand.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg, og være oppmerksom på at thailandske myndigheter raskt kan innføre ytterligere tiltak og/eller restriksjoner som har betydning for norske borgere.

Nivået på helsetjenestene i Thailand holder generelt høy standard, særlig de private helsetilbudene. Thailandske myndigheter oppfordrer alle som utvikler influensalignende symptomer om å oppsøke legehjelp snarest mulig.

Dersom antall smittede i Thailand skulle øke raskt, vil det medføre et stort press på helsevesenet og vil også påvirke i hvilken grad norske borgere kunne regne med å få tilfredsstillende medisinsk behandling.

Norske borgere på reise til/i Thailand, også fastboende, anbefales å registrere seg på reiseregistrering.no.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det finnes mange gode private sykehus i Thailand. Blant de offentlige sykehusene kan standarden variere, men også her finnes det sykehus med god kvalitet. Tilgang til vanlige medisiner er generelt god.

For å få dekket utlegg ved eventuell ulykke, sykdom eller dødsfall anbefales det å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at den dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre samt den perioden man planlegger å være på reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Sanitærforholdene på de aller fleste hoteller og restauranter i Thailand er tilfredsstillende, men man bør ikke drikke vann fra springen.

I noen områder i Thailand forekommer malaria. Vaksinebehov vil være avhengig av hvilken type reise man skal gjennomføre og hvor i landet man skal oppholde seg. Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendig ved innreise til Thailand.

Rabies forekommer i Thailand. Rabies smitter i kontakt med infiserte pattedyr, med hunder som den vanligste smittekilden. Informasjon om forebygging og behandling mm. kan du finne på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Det har de siste årene vært observert en vesentlig økning i antall tilfeller dengue-feber i Thailand. Disse forekommer også i byene. Det anbefales derfor å være nøye med myggmiddel og andre preventive tiltak - også på dagtid. Les mer om sykdommen.

Thailand er et område med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. Norske helsemyndigheter ber blant annet gravide å utsette ikke-nødvendige reiser til slike områder. Kvinner som oppholder seg i slike områder, og som risikerer å bli gravide, bør bruke trygg prevensjon slik at hun unngår å bli gravid under oppholdet og i åtte uker etter utreise. Ved langtidsopphold bør man følge råd fra lokale helsemyndigheter. Øvrig og viktig informasjon om forholdsregler mm. kan du finne på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Luftforurensing kan være en utfordring i Thailand, særlig i større byer som Bangkok og Chiang Mai. I perioder med særlig høyt nivå av luftforurensning (i perioden desember til mars) bør sårbare grupper vurdere å holde seg innendørs, eller benytte egnet maske ved ferdsel utendørs. På World Air Quality Index kan du sjekke luftkvaliteten i Thailand i sanntid.


Praktisk informasjon

Tidsforskjellen til Thailand er + seks timer (+ fem timer når det er sommertid i Norge). Retningsnummer for samtale fra Norge til Thailand er +66. Telefonnettet er stabilt, og det er mobildekning de fleste steder i landet. Internetthastigheten er gjennomgående lavere enn i Norge.

Thailand har 220-40 volt og 50 hz strøm.

Myntenheten er baht (THB). Visa, American Express og MasterCard er bredt akseptert, og det finnes en rekke minibankautomater.

Vanlig åpningstid i butikker er 09.00-20.00, i banker 08.30-15.30 og hos offentlige kontorer 09.00-16.00.

Det offisielle språket i Thailand er thai, men både i næringslivet og på turiststeder snakker mange brukbart engelsk.

Thailands nasjonaldag er 5. desember (kong Rama IX sin fødselsdag) og thailandsk nyttår (songkran) er 13., 14. og 15. april. På disse dagene er banker og offentlige kontorer stengt. Andre viktige høytidsdager er 28. juli (kong Rama X sin fødselsdag), 12. august (dronning Sirikit sin fødselsdag), 13. oktober (kong Rama IX sin dødsdag), 23. oktober (Chulalongkorn dag), 10. desember (grunnlovsdag) samt nyttårsaften og første nyttårsdag. I tillegg kommer en rekke bevegelige buddhistiske helligdager. Når høytids- og helligdager faller på lørdag eller søndag, vil påfølgende mandag bli oppnevnt som fridag.

Flertallet i Thailand er buddhister og de aller fleste verdsetter sin religion og sitt kongehus meget høyt. Det er strenge straffer for majestetsfornærmelse.

Tradisjonelt kler man seg relativt konservativt. I templer skal knær og skuldre være dekket og man tar av seg skoene. På badesteder og i de store byene er lettere påkledning akseptert.

Norske reisende til Thailand oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Etter thailandsk lov skal utenlandske borgere alltid bære passet sitt eller kopi av dette på seg.

Det er forbudt å røyke i offentlige rom. Røyking og kasting av sigarettsneiper på Thailands strender er forbudt. Straffen for overtredelse er opp til ett års fengsel, eller en bot på opptil THB 100.000, eller begge deler.

Nødnummer: Ambulanse og politi 191, brann 199, turistpoliti 1155 (engelskspråklig tjeneste)

Turistinformasjon kan du finne via Tourism Authority of Thailand Call Center, åpen daglig 08.00-20.00, tel: 1672.