Thailand - reiseinformasjon

Thailandske myndigheter lettet ytterligere på innreiserestriksjonene 1. juli 2022. For uvaksinerte reisende kreves det nå en negativ korona-test tatt 72 timer innen avgang fra Norge. For de som er vaksinerte – vaksinasjonssertifikat for at man er vaksinert med minst to doser korona-vaksine. Dersom du får korona under oppholdet, blir man oppfordret til å sørge for tilstrekkelig behandling. Alle som ønsker å reise til eller befinner seg i Thailand anbefales ellers å holde seg løpende orientert om gjeldende restriksjoner og følge lokale myndigheters råd.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Thailand - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i provinsene Pattani, Yala, Narathiwat og Songkhla i Thailand.

 

Innreise/mellomlanding/utreise

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige reisedokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Informasjon om de aktuelle innreisebestemmelsene finner du hos Royal Thai Embassy, Oslo og på entrythailand.go.th. For informasjon om visum og oppholdstillatelse i Thailand, se immigrasjonsmyndighetenes nettsider: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง – Immigration Bureau.

Innreiserestriksjoner på grunn av pandemien: De som er vaksinerte må vise til koronasertifikat eller vaksinesertifikat med minimum to doser. For uvaksinerte må man vise gyldig korona-test tatt innen 72 timer før avgang ved reise til Thailand. Ambassaden viser for øvrig til den thailandske ambassadens hjemmeside for oppdatert informasjon. 

***

Utreise fra Thailand: Det er ikke noe problem for utenlandske borgere å reise ut av Thailand. Det er i dag gode flyforbindelser mellom Thailand og Europa. Ambassaden utsteder ikke støttebrev for forlengelse av visum i Thailand.

Thailandske myndigheter krever at passet skal være gyldig i minst seks måneder ved innreise til Thailand.

Innreise til Thailand med fly: Innehavere av ordinære norske pass og nødpass som reiser til Thailand på turistbesøk, kan oppholde seg uten visum i Thailand i inntil 30 dager. Les mer på nettsiden til Thailands ambassade i Oslo: Visa Exemption - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล (thaiembassy.org). Ved innreise kan thailandske immigrasjonsmyndigheter be om bekreftelse på videre reise ut av landet.

Innreise til Thailand til lands: Innehavere av ordinære norske pass og nødpass som reiser til Thailand på turistbesøk, kan oppholde seg uten visum i Thailand i inntil 15 dager, men opp mot 30 dager avhengig av grensepolitiets vurdering, uten visum. Det er nå kun tillatt å foreta to slike innreiser per kalenderår.

Innehavere av norsk diplomat- og tjenestepass samt utlendingspass for flyktninger og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag behøver visum til Thailand.

Dersom man ønsker å foreta flere innreiser eller oppholde seg i Thailand lengre enn 30 dager, kan man søke om visum på Official Website of Thailand Electronic Visa (thaievisa.go.th). Nærmere informasjon finnes på Thailands ambassade i Oslo sine nettsider. 

Å bli værende i landet utover perioden man har visum for, såkalt overstay, er ulovlig i Thailand. Selv én dags overskridelse kan straffes med bøter. Blir man tatt, risikerer man også å varetektsfengsles i et såkalt detention center i påvente av deportasjon ut av landet. I tillegg kan man bli nektet adgang til Thailand i fremtiden.

Det advares mot å benytte reisebyråer eller andre former for agenter til å fornye oppholdstillatelser i Thailand. Overlat aldri passet til andre!

Det er den reisendes eget ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige.

Man bør påse at både utreisestempel og innreisestempel innføres i passet av thailandske immigrasjonsmyndigheter på grenseovergangen. Dersom utreisestempel ikke finnes i passet, vil man få problemer ved ny innreise, selv ved samme grensestasjon.

Etter thailandsk lov skal utenlandske borgere alltid bære passet sitt eller kopi av dette på seg. 

Oppdatert informasjon om thailandske innreisebestemmelser bes rettes thailandske myndigheter ved blant annet Thailands ambassade i Oslo.

Ambassaden anbefaler nordmenn som befinner seg i Thailand til å følge med i lokale media, følge myndighetenes anvisninger og utvise årvåkenhet. 

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er en av de høyeste i verden. Særlig på landeveiene forekommer det et høyt antall trafikkulykker. Motorsyklister er en stor risikogruppe. Reiser med båt og ferjer medfører også en ulykkesrisiko. Det er venstrekjøring i Thailand.

Terror: Terrorhandlinger og voldsbruk forekommer i de fire sørligste provinsene Songkhla, Pattani, Yala og Narathiwat, hvor Utenriksdepartementet helt siden 2004 har frarådet reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendige.

Selv om konflikten i hovedsak har utspilt seg i disse provinsene, mener flere eksperter at ulike terroranslag mot turistdestinasjoner i perioden 2005-2019 også kan ha hatt forbindelse til konflikten i sør.

Ytterligere angrep kan ikke utelukkes i fremtiden.

Demonstrasjoner: I Thailand er det tidvis sivil uro med store demonstrasjoner, hovedsakelig i Bangkok. Av sikkerhetshensyn bør man generelt holde seg unna store folkeansamlinger og områder der det pågår eller er varslet demonstrasjoner, både på dagtid og etter mørkets frembrudd.

Grensen til Kambodsja: Det har tidligere funnet sted sporadiske trefninger mellom thailandske og kambodsjanske militære styrker både i Sisaket-provinsen rundt Khao Phra Viharn-tempelet (Preah Vihear), ca. 600 km øst for Bangkok og i Surin-provinsen rundt Ta Kwai-tempelet ca. 450 km øst for Bangkok. 

Grensen til Myanmar: På myanmarsk side av grensen har det tidligere forekommet trefninger mellom regjeringssoldater og væpnede opposisjonsgrupper.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan pandemien utvikler seg og følge thailandske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Lokale restriksjoner: Fra 1. juli 2022 er det frivillig bruk av munnbind utendørs og på restauranter/barer, men det er foreløpig påbudt med munnbind blant annet på BTS Skytrain, i taxi, på butikker og kjøpesentre. Private bedrifter, som kafeer og butikker, har rett til å kreve at besøkende bruker munnbind i sine lokaler.

***

Helsevesen: Det finnes mange gode private sykehus i Thailand. Blant de offentlige sykehusene kan standarden variere, men også her finnes det sykehus med god kvalitet. Tilgang til vanlige medisiner er generelt god.

Sanitærforholdene og drikkevann: Sanitærforholdene på de aller fleste hoteller og restauranter i Thailand er tilfredsstillende, men man bør ikke drikke vann fra springen.

Sykdommer: I Thailand forekommer malaria, rabies, denguefeber og zikafeber. Vaksinebehov vil avhenge av hvilken type reise man skal gjennomføre og hvor i landet man skal oppholde seg. Det anbefales å alltid være nøye med myggmiddel. Folkehelseinstituttet har informasjon om smittevernsråd ved reiser og hvilke vaksiner som er nødvendige ved innreise til Thailand, her: Smittevernråd ved reiser - FHI.

Luftforurensing: Luftforurensing kan være en utfordring i Thailand, særlig i større byer som Bangkok og Chiang Mai. I perioder med særlig høyt nivå av luftforurensning, som i januar og februar bør sårbare grupper vurdere å holde seg innendørs, eller benytte egnet maske ved ferdsel utendørs.

Kriminalitet rettet mot utenlandske turister i Thailand er ikke veldig utbredt, men man bør passe godt på verdisaker. Veskenapping og tyveri av mobiltelefoner på åpen gate forekommer.

Bangkok og andre storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelden og om natten.

Safen på hotellet bør benyttes.

I regntiden kan hele landet rammes av lokale oversvømmelser. Informasjon om lokale værforhold finnes hos Thailands meteorologiske institutt.

Thailand ble hardt rammet av tsunamien i desember 2004.

Det er mindre fare for jordskjelv.  

Badeforhold: Det er svært viktig å respektere advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold og forekomst av giftige maneter. Årlig drukner det mange mennesker, og det forekommer dødsfall blant personer som kommer i kontakt med giftige maneter.

Straffenivået i Thailand er relativt høyt - også for mindre forseelser.

Narkotika- og voldskriminalitet: All bruk av narkotiske stoffer er forbudt i Thailand og straffeforfølges. Thailand har dødsstraff for grovere narkotika- og voldskriminalitet.

Majestetsfornærmelse: Thailand har svært strenge straffer for majestetsfornærmelse. Alle anmeldte saker blir rettsforfulgt, og hvem som helst kan anmelde for majestetsfornærmelse. Det har eksempelvis forekommet at drosjesjåfører har anmeldt passasjerer for majestetsfornærmelse. Det er derfor grunn for utlendinger å vise stor aktsomhet.

Røyking: Det er forbudt å røyke i offentlige rom. Røyking og kasting av sigarettsneiper på Thailands strender er forbudt.

Ambulanse og politi: 191
Brannvesen: 199
Turistpoliti: 1155

Turistinformasjon, Tourism Authority of Thailand Call Center: 1672

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene: Om ambassaden og konsulatene - Norway in Thailand

 

Thailnad. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Thailand.