Forsiden

Myanmar - reiseinformasjon

Militærkuppet setter sitt preg på hverdagen i form av økonomiske nedgangstider og militære kontroll- og sikkerhetstiltak. Mer informasjon finnes under punktene Sikkerhet og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. APRIL 2022 - FORTSATT GYLDIG

Myanmar - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Myanmar. 

Visum før avreise kan søkes ved Myanmars ambassade i Oslo. Ved innreise til Myanmar er det krav om vaksinasjonssertifikat for covid-19 og myanmarsk helseforsikring.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelsene til Myanmar kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om ovennevnte informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver gjeldende innreisebestemmelsene til det enkelte land.

Konfliktsituasjonen. 1. februar 2021 tok militæret kontroll over Myanmar og erklærte unntakstilstand. Motstanden mot militærregimet fortsetter, og i flere delstater er det kamphandlinger mellom militæret og væpnede opprørsbevegelser. Det forekommer også bombeeksplosjoner og skyteepisoder i de store byene. Det er stor tilstedeværelse av sikkerhetsstyrker.

Nordmenn i Myanmar oppfordres til å unngå store forsamlinger samt å følge mediene og råd fra lokale myndigheter. Det bør tas høyde for usikkerhet rundt forsyningssituasjonen. I Yangon er det portforbud fra kl 00.00 til kl 04.00.

Tilgang på tjenester. Pga. streik er infrastruktur og tjenestetilbud under press, og særlig banktjenester fungerer dårlig. Svært mange minibanker fungerer ikke, og ikke alle typer kort kan benyttes.

Konsulær bistand. Vær oppmerksom på at ambassaden i utgangspunktet ikke har tilgang til konfliktområder og at konsulær bistand i slike områder er svært begrenset.

Trafikk. Det er høy risiko for trafikkulykker i Myanmar. Mange bilister har hverken førerkort eller forsikring. Mange av drosjene har ikke bilbelter.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan situasjonen knyttet til spredning av koronaviruset utvikler seg. Følg råd, veiledning og anvisninger fra lokale myndigheter om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Informasjon om koronaviruset finnes også på Verdens helseorganisasjon (WHO) sin nettside Coronavirus disease outbreak. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Reisende til Myanmar oppfordres på det sterkeste til å ha gyldig reiseforsikring. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Det er begrenset medisinsk tilbud i Myanmar, og alvorlig sykdom krever i de fleste tilfeller behandling i utlandet. 

Det finnes enkelte akseptable private sykehus/klinikker i Yangon, men som kun kan håndtere mindre kompliserte sykdomstilfeller. De mest brukte helseklinikker i Yangon er International SOS Clinic Yangon og Samitivej International Clinic.

Utenfor de største byene er det dårlig tilgang på medisiner. Eventuell malariaprofylakse og reseptbelagte medisiner bør medbringes. Reseptbelagt medisin bør oppbevares i originalemballasjen og resepten medbringes. 

Mer informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendig ved innreise til Myanmar er tilgjengelig på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Forekomster av sykdommene denguefeber og malaria gjør at man bør ta normale forholdsregler mot mygg. Zika-viruset er antatt å være tilstede i landet og kan opptre som sporadiske enkelttilfeller eller mindre utbrudd. Det er større sjanse for å bli smittet i rurale områder enn i byene. 

Mange myanmarere er ikke fullvaksinert mot smittsomme sykdommer. Epidemier av f.eks. meslinger og tuberkulose forekommer med jevne mellomrom. Det er betydelige forekomster av hiv/aids i Myanmar. Det er mange løshunder i Myanmar og rabiessmitte forekommer. 

På lik linje med andre tropiske land, er det også eksotiske dyr som slanger, edderkopper og skorpioner i Myanmar. Ved bitt må lege kontaktes umiddelbart.

Det er i perioder svært høy luftforurensning i Yangon. Dette kan oppleves som ubehagelig, særlig for sensitive og utsatte grupper. Ved eventuelle behov for medisin bør denne medbringes fra hjemlandet. 

Det er generelt lite kriminalitet i Myanmar rettet mot utlendinger, men generell forsiktighet bør likevel utvises.

Myanmar rammes tidvis av sykloner, flom og jordskjelv. I løpet av regntiden (normalt juni til september) kan store mengder regn føre til oversvømmelser og vanskeliggjøre framkomst langs veier og toglinjer. Myndighetenes kapasitet til å håndtere en større katastrofe er begrenset.

Informasjon om stormer og sykloner kan f.eks. finnes på Severe Weather Information Centre. Informasjon om jordskjelv kan hentes fra Global Disaster Alert and Coordination System og geologiske institutt som f.eks. USGS.

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde – eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Straff for narkotikaforbrytelser kan variere mellom mindre bøter til 15 års fengsel og kan også medføre dødsstraff. Turister med tatoveringer av buddha har blitt nektet å komme inn i Myanmar. Man risikerer å bli anholdt dersom man fotograferer eller filmer politi, militært personell eller militære anlegg. Bruk av droner har medført fengselsstraff for utlendinger. Homoseksualitet er forbudt ved lov i Myanmar.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Myanmar oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/ slik at ambassaden kan nå ut med viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Ambassaden kontaktes på telefon +95 (1) 7513459, 7513627, 7513175, 7513216.

Åpningstider 08:30-16:30 mandag til fredag eller e-post emb.yangon@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: Udops@mfa.no. 

Mer informasjon finnes på ambassadens hjemmeside.

 

Myanmar. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Myanmar.