Myanmar - reiseinformasjon

Mulighetene for innreise til Myanmar er svært begrenset på grunn av militærkupp og covid-19. Mer informasjon finnes under punktene Sikkerhet og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Myanmar - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Myanmar. Norske borgere som befinner seg i Myanmar oppfordres til å forlate landet.

Det er for tiden svært begrensede innreisemuligheter  til Myanmar. Det er ingen kommersielle flyvninger og utstedelse av turistvisum er midlertidig suspendert.

Ved innreise til Myanmar er det krav om fremvisning av negativ covid-19-test, som skal være tatt maksimum 72 timer før ankomst. Det er krav om 10 dagers karantene på karantenesenter eller hotell (for egen kostnad), samt negativ covid-19-test for å slippe ut av karantenen.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelsene til Myanmar kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver gjeldende innreisebestemmelsene til det enkelte land.

Visum før avreise kan søkes ved Myanmars ambassade i Oslo. Her kan man også motta mer utfyllende informasjon om Myanmar.

Merk at man må fremvise pass når man ankommer ulike delstater.

1. februar tok militæret kontroll over Myanmar og erklærte unntakstilstand. Den sivile motstanden mot militærregimet fortsetter. I flere delstater er det kamphandlinger mellom militæret og væpnede etniske opprørsbevegelser. Flere mindre bombeeksplosjoner har forekommet i de store byene. Det er økt tilstedeværelse av sikkerhetsstyrker med flere veisperringer i de store byene. Motsetningene mellom ulike interessegrupper i landet som følge av konflikt kan tilta.

Mobilt internett er stengt og det er nødvendig med VPN for bruk av sosiale media. Pga. streik er infrastruktur og tjenestetilbud under press, og særlig banktjenester fungerer dårlig. Det kan være vanskelig å skaffe kontanter.

Nordmenn i Myanmar oppfordres til å unngå offentlige samlinger samt følge mediene og råd fra lokale myndigheter. På grunn av usikkerhet rundt forsyningssituasjonen bør man ha lager av nødvendige matvarer, vann, drivstoff og kontanter.

*** 

Følgende reiseinformasjonen er generell og ikke relatert til de nåværende reiserestriksjonene under covid-19/etter militærkuppet.

Det er flere reiserestriksjoner for utlendinger i Myanmar. En fullstendig liste over destinasjoner som krever myndighetstillatelse finnes på Ministry of Hotels and Tourism Myanmars nettside Traveller tips.

Myanmar har vært preget av etniske konflikter i flere tiår, noe som påvirker sikkerhetssituasjonen i deler av landet også i dag. Situasjonen er særlig ustabil i de nordlige delene av Shan-staten, i Kachin, i sørvestre del av Chin og i store deler av delstaten Rakhine.

I andre områder i landet er det skjøre våpenhvileavtaler mellom myndighetene og ulike etniske, væpnede grupper. Man bør utvise forsiktighet i alle grenseområder, især langs Myanmars østlige grenser i Shan, Karen, Mon og Kachin hvor det plutselig kan oppstå uroligheter og væpnede sammenstøt. Grenseoverganger kan lukkes på kort varsel.

Det eksisterer fortsatt et høyt antall landminer i flere områder. Det er derfor viktig å ikke bevege seg utenfor turistområder godkjent av myndighetene. Det har vært en økning av ulykker knyttet til såkalte improviserte eksplosiver, særlig i det nordlige Rakhine.

Sikkerhetssituasjonen kan endres på kort varsel, og nødvendigheten av å reise til områder der voldshandlinger kan forekomme, bør derfor overveies nøye. Vær oppmerksom på at ambassaden i utgangspunktet ikke har tilgang til konfliktområder og at konsulær bistand i slike områder kan være begrenset.

Det er høy risiko for trafikkulykker i Myanmar. Mange bilister har hverken førerkort eller forsikring. Selv om det har kommet mange nye biler på veiene, er bilparken fortsatt delvis gammel og i relativt dårlig stand. Dette gjelder også drosjer og busser. Mange av drosjene har ikke bilbelter. Fotgjengere bør være spesielt aktsomme.

Oppdatert informasjon om covid-19 finnes på nettsiden Coronavirus disease 2019  (Myanmars helsedepartement). Merk at det er lav testkapasitet i Myanmar, og det knyttes stor usikkerhet til antallet rapportert smittet.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan situasjonen knyttet til spredning av koronaviruset utvikler seg. Følg råd, veiledning og anvisninger fra lokale myndigheter om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Informasjon om koronaviruset finnes også på Verdens helseorganisasjon (WHO) sin nettside Coronavirus disease outbreak. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Følgende reiseinformasjonen er generell og ikke relatert til de nåværende reiserestriksjonene under covid-19/etter militærkuppet.

Norske borgere oppfordres på det sterkeste til å ha gyldig reiseforsikring. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Det er begrenset medisinsk tilbud i Myanmar, og alvorlig sykdom krever i de fleste tilfeller behandling i utlandet. 

Det finnes enkelte akseptable private sykehus/klinikker i Yangon, men som kun kan håndtere mindre kompliserte sykdomstilfeller. De mest brukte helseklinikker i Yangon er International SOS Clinic Yangon og Samitivej International Clinic.

Utenfor de største byene er det dårlig tilgang på medisiner. Eventuell malariaprofylakse og reseptbelagte medisiner bør medbringes. Reseptbelagt medisin bør oppbevares i originalemballasjen og resepten medbringes. 

Mer informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendig ved innreise til Myanmar er tilgjengelig på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Forekomster av sykdommene denguefeber og malaria gjør at man bør ta normale forholdsregler mot mygg. Zika-viruset er antatt å være tilstede i landet og kan opptre som sporadiske enkelttilfeller eller mindre utbrudd. Det er større sjanse for å bli smittet i rurale områder enn i byene. 

Mange myanmarere er ikke fullvaksinert mot smittsomme sykdommer. Epidemier av f.eks. meslinger og tuberkulose forekommer med jevne mellomrom. Det er betydelige forekomster av hiv/aids i Myanmar. Det er mange løshunder i Myanmar og rabiessmitte forekommer. 

På lik linje med andre tropiske land, er det også eksotiske dyr som slanger, edderkopper og skorpioner i Myanmar. Ved bitt må lege kontaktes umiddelbart.

Det er i perioder svært høy luftforurensning i Yangon. Dette kan oppleves som ubehagelig, særlig for sensitive og utsatte grupper. Ved eventuelle behov for medisin bør denne medbringes fra hjemlandet. 

Det er generelt lite kriminalitet i Myanmar rettet mot utlendinger, men generell forsiktighet bør likevel utvises.

Myanmar rammes tidvis av sykloner, flom og jordskjelv. I løpet av regntiden (normalt juni til september) kan store mengder regn føre til oversvømmelser og vanskeliggjøre framkomst langs veier og toglinjer. Myndighetenes kapasitet til å håndtere en større katastrofe er begrenset.

Informasjon om stormer og sykloner kan f.eks. finnes på Severe Weather Information Centre. Informasjon om jordskjelv kan hentes fra  Global Disaster Alert and Coordination System og geologiske institutt som f.eks USGS.For informasjon om den aktuelle værsituasjonen, henvises til Myanmars  Department of Meteorology and Hydrology.

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde – eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Straff for narkotikaforbrytelser kan variere mellom mindre bøter til 15 års fengsel og kan også medføre dødsstraff. Turister med tatoveringer av buddha har blitt nektet å komme inn i Myanmar. Man risikerer å bli anholdt dersom man fotograferer eller filmer politi, militært personell eller militære anlegg.

Bruk av droner har medført fengselsstraff for utlendinger. Homoseksualitet er forbudt ved lov i Myanmar.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Myanmar oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/ slik at ambassaden kan nå ut med viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Ambassaden kontaktes på telefon +95 (1) 513459, 513627, 513175, 513740.

Åpningstider 08:30-16:30 mandag til torsdag, 08:30-14:00 fredag eller e-post  emb.yangon@mfa.no. Pga. covid-19 er ambassadens lokaler stengt og kan inntil videre kun kontaktes på e-post.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post:  Udops@mfa.no. 

Mer informasjon finnes på ambassadens hjemmeside.

 

Myanmar. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Myanmar.