Myanmar - reiseinformasjon

Myanmar befinner seg i en alvorlig humanitær krise forårsaket av militærkuppet i februar 2021. Vold og angrep mot militæret og regime-tilknyttede er vanlig. Sivile er ikke eksplisitte mål, men angrepene kan skade tilfeldige forbipasserende. Mer informasjon finnes under punktet om sikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. APRIL 2022 - FORTSATT GYLDIG

Myanmar - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Myanmar. 

Dersom du velger å reise til Myanmar på tross av UDs reiseråd, må du være klar over følgende: reisende til Myanmar må reise med gyldig pass, med varighet på minst seks måneder fra planlagt innreisedato til Myanmar. Norske nødpass godtas ikke for innreise men kun til utreise (sammen med et visum fra Myanmar).

Nordmenn trenger visum før ankomst til Myanmar. Visum før avreise kan søkes ved Myanmars ambassade i Oslo, alternativt kan elektronisk visum søkes på forhånd via den offisielle websiden i Myanmar: Myanmar eVisa (Official Government Website) (moip.gov.mm).

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise.

Konfliktsituasjonen: 1. februar 2021 tok militæret kontroll over Myanmar og erklærte unntakstilstand. Motstanden mot militærregimet fortsetter, og i flere delstater er det kamphandlinger mellom militæret og væpnede opprørsbevegelser. Det forekommer også bombeeksplosjoner og skyteepisoder i de store byene. Store sikkerhetsstyrker er til stede.

Nordmenn i Myanmar oppfordres til å unngå store forsamlinger samt å følge med i mediene og følge råd fra lokale myndigheter. Det bør tas høyde for usikkerhet rundt forsyningssituasjonen. I Yangon er det portforbud nattestid.

Tilgang på tjenester: Infrastruktur og tjenestetilbud under press, og særlig banktjenester fungerer dårlig. Mange minibanker fungerer ikke med utenlandske kort. En begrenset sett med forretninger aksepterer kontantbetaling med USD, men merk at de vil forvente at sedlene er pene og glatte uten synlige merker. Eldre sedler vil ofte bli avvist.

Konsulær bistand: Vær oppmerksom på at ambassaden i utgangspunktet ikke har tilgang til konfliktområder og at konsulær bistand i slike områder er svært begrenset.

Trafikk: Det er høy risiko for trafikkulykker i Myanmar. Mange bilister har verken førerkort eller forsikring. Mange av drosjene har ikke bilbelter.

Reiseforsikring: Reisende til Myanmar oppfordres på det sterkeste til å ha gyldig reiseforsikring. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Helsetilbud: Det er begrenset medisinsk tilbud i Myanmar, og alvorlig sykdom krever i de fleste tilfeller behandling i utlandet. 

Det finnes enkelte akseptable private sykehus/klinikker i Yangon, men som kun kan håndtere mindre kompliserte sykdomstilfeller. De mest brukte helseklinikker i Yangon er International SOS Clinic Yangon og Samitivej International Clinic.

Utenfor de største byene er det dårlig tilgang på medisiner. Eventuell malariaprofylakse og reseptbelagte medisiner bør medbringes. Reseptbelagt medisin bør oppbevares i originalemballasjen og resepten medbringes. 

Vaksine og smitte: På nettsidene til Folkehelseinstituttet finner du smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Myanmar.

Forekomster av sykdommene denguefeber, chikungunya og malaria gjør at man bør ta normale forholdsregler mot myggstikk. Zika-viruset er antatt å være tilstede i landet og kan opptre som sporadiske enkelttilfeller eller mindre utbrudd. Det er større sjanse for å bli smittet i rurale områder enn i byene. 

Mange myanmarere er ikke fullvaksinert mot smittsomme sykdommer. Epidemier av f.eks. meslinger og tuberkulose forekommer med jevne mellomrom. Det er betydelige forekomster av hiv/aids i Myanmar. Det er mange løshunder i Myanmar og rabiessmitte forekommer. 

På lik linje med andre tropiske land, er det også eksotiske dyr som slanger, edderkopper og skorpioner i Myanmar. Ved bitt må lege kontaktes umiddelbart.

Luftforurensning: Det er i perioder svært høy luftforurensning i Yangon. Dette kan oppleves som ubehagelig, særlig for sensitive og utsatte grupper. Ved eventuelle behov for medisin bør denne medbringes fra hjemlandet. 

Etter militærkuppet har kriminaliteten økt i Myanmar, frem til nå ikke særskilt rettet mot utlendinger, men besøkende må vise aktsomhet.

I Myanmars grenseområder finnes svindelsentre som driver digital kryptosvindel og andre illegale aktiviteter. Vær oppmerksom på jobbtilbud på som er «for gode til å være sanne». Utenlandske statsborgere har blitt tvunget til å utføre arbeidsoppgaver under tvang med dårlig betaling og til dels brutale forhold.

Myanmar rammes tidvis av sykloner, flom og jordskjelv. I løpet av regntiden (normalt juni til september) kan store mengder regn føre til oversvømmelser og vanskeliggjøre framkomst langs veier og toglinjer. Myndighetenes kapasitet til å håndtere en større katastrofe er begrenset.

Informasjon om stormer og sykloner kan f.eks. finnes på Severe Weather Information Centre. Informasjon om jordskjelv kan hentes fra Global Disaster Alert and Coordination System og geologiske institutt som f.eks. USGS.

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde – eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Narkotika: Straff for narkotikaforbrytelser kan variere mellom mindre bøter til 15 års fengsel og kan også medføre dødsstraff. Turister med tatoveringer av Buddha har blitt nektet å komme inn i Myanmar. Motiver av Buddha på klær bør også unngås da dette kan oppfattes som mangel på respekt for buddhismen.

Fotografering: Man risikerer å bli anholdt dersom man fotograferer eller filmer politi, militært personell eller militære anlegg. Bruk av droner har medført fengselsstraff for utlendinger.

Homoseksualitet er forbudt ved lov i Myanmar.

Dobbelt statsborgerskap er forbudt. Dersom du har dobbelt statsborgerskap i både Myanmar og Norge kan du bli utsatt for straffeforfølgelse dersom du blir tatt med f.eks. norsk pass og nasjonalt ID kort fra Myanmar.

Sosiale medier: Myanmar har strenge regler for sosiale medier, herunder Facebook. Du kan bli straffeforfulgt dersom du ytrer deg negativt om landets myndigheter. Du trenger VPN for å få tilgang til en del sosiale medier, som Facebook, men merk at bruken av VPN kan bli slått hardt ned på av myndighetene.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Myanmar oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/ slik at ambassaden kan nå ut med viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Ambassaden kontaktes på telefon +95 (1) 7513459, 7513627, 7513175, 7513216.

Åpningstider 08:30-16:00 mandag til fredag eller e-post emb.yangon@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: 247@mfa.no. 

Mer informasjon finnes på ambassadens hjemmeside.

 

Myanmar. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Myanmar.