Myanmar - reiseinformasjon

Militæret har tatt kontroll over Myanmar og har arrestert regjeringsledere og sivile ledere. Telekommunikasjonsnettverk har vært ustabilt i Nay Pyi Taw og Yangon, med økende upålitelighet over hele landet. Det er økt sikkerhetstilstedeværelse, og veisperringer er på plass. Yangon flyplass er for tiden under militær kontroll. Nordmenn i Myanmar oppfordres til å holde seg hjemme og kontakte venner og familie i Norge for å bekrefte at de er trygge. Unngå offentlige samlinger, følg mediene og råd fra lokale myndigheter. Det er p.t. ikke mulig for norske turister å reise til Myanmar grunnet covid-19. Reiseinformasjonen er derfor generell og ikke relatert til de nåværende reiserestriksjonene under covid-19. For mer informasjon om koronavirus og innreise/utreise, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 1. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland og Mellersta Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 2. FEBRUAR 2021 - FORTSATT GYLDIG

Myanmar - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Myanmar.

Sikkerhet

Det er flere reiserestriksjoner for utlendinger i Myanmar. En fullstendig liste over destinasjoner som krever myndighetstillatelse finnes på Ministry of Hotels and Tourism Myanmars nettside Traveller tips.

Myanmar har vært preget av etniske konflikter i flere tiår, noe som påvirker sikkerhetssituasjonen i deler av landet også i dag. Situasjonen er særlig ustabil i de nordlige delene av Shan-staten, i Kachin, i sørvestre del av Chin og i store deler av delstaten Rakhine.

I andre områder i landet er det skjøre våpenhvileavtaler mellom myndighetene og ulike etniske, væpnede grupper. Man bør utvise forsiktighet i alle grenseområder, især langs Myanmars østlige grenser i Shan, Karen, Mon og Kachin hvor det plutselig kan oppstå uroligheter og væpnede sammenstøt. Grenseoverganger kan lukkes på kort varsel.

Det eksisterer fortsatt er et høyt antall landminer i flere områder. Det er derfor viktig å ikke bevege seg utenfor turistområder godkjent av myndighetene. Det har vært en økning av ulykker knyttet til såkalte improviserte eksplosiver, særlig i det nordlige Rakhine.

Sikkerhetssituasjonen kan endres på kort varsel, og nødvendigheten av å reise til områder der voldshandlinger kan forekomme, bør derfor overveies nøye.

Vær oppmerksom på at ambassaden i utgangspunktet ikke har tilgang til konfliktområder og at konsulær bistand i slike områder kan være begrenset.

Mindre terror- og bombeeksplosjoner har forekommet i landet, men har hittil ikke vært rettet mot sivile mål. Motsetningene mellom ulike interessegrupper i landet som følge av konflikt kan imidlertid tilta.

Trafikken er en av de mest reelle sikkerhetstruslene i Myanmar. Mange bilister har hverken førerkort eller forsikring. Selv om det har kommet mange nye biler på veiene, er bilparken fortsatt delvis gammel og i relativt dårlig stand. Dette gjelder også drosjer og busser. Mange av drosjene har ikke bilbelter. Fotgjengere bør være spesielt aktsomme.

Myanmar rammes tidvis av sykloner, flom og jordskjelv. I løpet av regntiden (normalt juni til september) kan store mengder regn føre til oversvømmelser og vanskeliggjøre framkomst langs veier og toglinjer. Myndighetenes kapasitet til å håndtere en større katastrofe er begrenset.

Informasjon om stormer og sykloner kan f.eks. finnes på Severe Weather Information Centre. Informasjon om jordskjelv kan hentes fra Global Disaster Alert and Coordination System og geologiske institutt som f.eks USGS.
For informasjon om den aktuelle værsituasjonen, henvises til Myanmars Department of Meteorology and Hydrology.

Det er generelt lite kriminalitet i Myanmar rettet mot utlendinger, men generell forsiktighet bør likevel utvises.

Straff for narkotikaforbrytelser kan variere mellom mindre bøter til 15 års fengsel og kan også medføre dødsstraff. Turister med tatoveringer av buddha har blitt nektet å komme inn i Myanmar. Man risikerer å bli anholdt dersom man fotograferer eller filmer politi, militært personell eller militære anlegg.

Bruk av droner har medført fengselsstraff for utlendinger. Homoseksualitet er forbudt ved lov i Myanmar.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Myanmar oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/ slik at ambassaden kan nå ut med viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Norske borgere oppfordres på det sterkeste til å ha gyldig reiseforsikring. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde – eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Ambassaden kontaktes på telefon +95 (1) 513459, 513627, 513175, 513740. Åpningstider 08:30-16:30 mandag til torsdag, 08:30-14:00 fredag eller e-post emb.yangon@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: Udops@mfa.no. 

Norske borgere anbefales holde seg oppdatert om en eventuell krise via myanmarske medier og følge anvisninger fra lokale myndigheter, politi og sikkerhetsstyrker.


Innreise 

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelsene til Myanmar kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver gjeldende innreisebestemmelsene til det enkelte land.

Visum før avreise kan søkes ved Myanmars ambassade i Oslo. Her kan man også motta mer utfyllende informasjon om Myanmar.

Merk at man må fremvise pass når man ankommer ulike delstater.


Helse

Koronavirus (covid-19): Mandag 23. mars ble de første to tilfellene av covid-19 bekreftet i Myanmar. Antallet smittede øker og oppdatert informasjon bør sjekkes på hjemmesiden Coronavirus disease 2019 (Myanmars helsedepartement). 

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan situasjonen knyttet til spredning av koronaviruset utvikler seg. Følg råd, veiledning og anvisninger fra lokale myndigheter om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon om koronaviruset finnes også på Verdens helseorganisasjon (WHO) sin nettside Coronavirus disease outbreak. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Vi oppfordrer alle norske borgere i Myanmar til å registrere seg på reiseregistrering.no.

***

Det er svært viktig å tegne en reiseforsikring innen avreise fra Norge. Sjekk at forsikringen dekker de nødvendige behov for reise i Myanmar, inkludert medisinsk uttransportering.

Det er begrenset medisinsk tilbud i Myanmar, og alvorlig sykdom krever i de fleste tilfeller behandling i utlandet. 

Det finnes enkelte akseptable private sykehus/klinikker i Yangon, men som kun kan håndtere mindre kompliserte sykdomstilfeller. De mest brukte helseklinikker i Yangon er International SOS Clinic Yangon og Samitivej International Clinic.

Utenfor de største byene er det dårlig tilgang på medisiner. Eventuell malariaprofylakse og reseptbelagte medisiner bør medbringes. Reseptbelagt medisin bør oppbevares i originalemballasjen og resepten medbringes. 

Mer informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendig ved innreise til Myanmar er tilgjengelig hos Folkehelseinstituttet

Forekomster av sykdommene denguefeber og malaria gjør at man bør ta normale forholdsregler mot mygg. Zika-viruset er antatt å være tilstede i landet og kan opptre som sporadiske enkelttilfeller eller mindre utbrudd. Det er større sjanse for å bli smittet i rurale områder enn i byene. 

Mange myanmarere er ikke fullvaksinert mot smittsomme sykdommer. Epidemier av f.eks. meslinger og tuberkulose forekommer med jevne mellomrom. Det er betydelige forekomster av hiv/aids i Myanmar. Det er mange løshunder i Myanmar og rabiessmitte forekommer. 

På lik linje med andre tropiske land, er det også eksotiske dyr som slanger, edderkopper og skorpioner i Myanmar. Ved bitt må lege kontaktes umiddelbart.

Det er i perioder svært høy luftforurensning i Yangon.  Dette kan oppleves som ubehagelig, særlig for sensitive og utsatte grupper. Ved eventuelle behov for medisin bør denne medbringes fra hjemlandet. 


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Myanmar er +95. Telefonnettet kan være ustabilt. Tidsforskjell mellom Myanmar og Norge er + 4,5 timer sommertid, + 5,5 timer vinterstid.

Strømnettet i Myanmar er på 220 volt.

Mobilnettet er blitt betydelig utbygd i løpet av de senere år, men det mangler fortsatt dekning i noen rurale strøk. Mobilnettet fungerer imidlertid godt de fleste steder der turister ferdes. Man kan kjøpe lokalt sim-kort ved ankomst.

Internett er pålitelig ved store hoteller i Yangon og Naypyidaw og er også i hovedsak tilgjengelig i sentrale turistdestinasjoner.

Det er et godt utvalg av minibanker i Yangon, Mandalay og Naypyidaw samt i de fleste turistområdene, men kontantbetaling benyttes fortsatt ofte – også på mindre hotell. Man bør derfor medbringe en viss kontantbeholdning når man ferdes utenfor de største turistområdene. Det er et økende antall restauranter hvor man kan betale med kort, men ofte ønskes betaling i kontanter. «Tipsing» på restauranter er ikke forventet. De fleste transaksjoner gjennomføres i myanmarske kyat (MMK), men oppgjør i amerikanske dollar (USD) er fortsatt utbredt. Det er viktig at USD-sedlene er nye og uten synlige merker/brettekanter. Det er mulig å overføre penger fra utlandet via Western Union i Myanmar.

Burmesisk er det største språket i Myanmar, men mange minoritetsgrupper har egne språk. Engelskkunnskapene varierer, men man kommer seg stort sett rundt i landet uten større problemer.

Myanmars største religion/livssyn er buddhisme. Ved besøk til religiøse steder vil bruk av shorts og skjorte uten ermer kunne virke støtende. Man må ta av seg sokker og sko ved besøk til templer. Det forventes at kvinner som besøker religiøse steder kler seg konservativt ved å dekke knær og skuldre.