Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Myanmar - reiseinformasjon

Myanmar er et land i rask politisk og økonomisk utvikling. De fleste reiser i Myanmar er trygge og uten spesielle problemer. Størst risiko i forhold til reisevirksomhet internt i Myanmar er knyttet til dårlig infrastruktur, transportsikkerhet og naturkatastrofer. Det er flere konfliktområder i Myanmar hvor sikkerhetssituasjonen er ustabil, herunder i de nordlige del av Shan-staten, i Kachin og den nordlige delen av delstaten Rakhine. Innreise til disse områdene krever at man søker og får innvilget særskilt tillatelse fra myndighetene. Det tillates svært sjelden for turister. Sikkerhetssituasjonen i deler av Myanmar kan endres på kort varsel, og nødvendigheten av å reise til områder der voldshandlinger kan forekomme, bør overveies nøye. Reisende bør sette seg godt inn i de lokale forhold for de aktuelle områdene de skal besøke, lytte til myanmarske myndigheter og alltid ta nødvendige forholdsregler.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Myanmar går trygt og uten spesielle problemer. Størst risiko i forhold til reisevirksomhet internt i Myanmar er knyttet til dårlig infrastruktur, transportsikkerhet og naturkatastrofer. Reiser mellom de kjente turistdestinasjonene er uproblematisk og kan gjennomføres med regulære fly, tog, buss og båtruter.

Reiser utenfor offisielle turistsoner: Myanmar har lenge vært preget av etniske konflikter, og dette har innvirkning på sikkerhetssituasjonen i visse deler av landet også i dag. Situasjonen er særlig ustabil i de nordlige deler av Shan-staten, i Kachin og i store deler av delstaten Rakhine. Andre områder i landet er det skjøre våpenhvileavtaler mellom myndighetene og ulike etniske væpnede grupper. Det er også landminer en rekke områder som tidligere har vært i konflikt. Innreise til disse områdene krever særskilt tillatelse fra myndighetene og tillates sjelden for turister. Sikkerhetssituasjonen kan endres på kort varsel, og nødvendigheten av å reise til områder der voldshandlinger kan forekomme, bør overveies nøye. Reisende bør sette seg godt inn i de lokale forhold for de aktuelle områdene de skal besøke, lytte til myanmarske myndigheter og alltid ta nødvendige forholdsregler.

En fullstendig liste over destinasjoner som krever myndighetstillatelse finnes på  Ministry of Labour, Immigration and Polulation sine informasjonssider

Mindre terror- og bombeeksplosjoner har forekommet i landet, men har hittil ikke vært rettet mot sivile mål. Motsetningene mellom ulike interessegrupper i landet som følge av konflikt kan imidlertid tilta. Trusselen anses likevel som lav. Ambassaden oppfordrer norske borgere til å holde seg løpende orientert om situasjonen i landet og lytte til myanmarske myndigheters råd. Det oppfordres særlig til å unngå store folkemengder og demonstrasjoner.

Trafikken er en av de største sikkerhetstruslene i Myanmar. Den utgjør ikke minst en fare for fotgjengere, og det er viktig for forgjengere å utvise forsiktighet. Selv om det har kommet mange nye biler på veiene er bilparken fortsatt delvis gammel og i relativt dårlig stand. Dette gjelder også drosjer og busser. Mange av drosjene har ikke bilbelter.

Myanmar rammes tidvis av sykloner, flom og jordskjelv. I løpet av regntiden (normalt juni til september) kan store mengder regn føre til oversvømmelser og vanskeliggjøre framkomst langs veier og toglinjer.

Informasjon om stormer og sykloner kan f.eks. finnes på Severe Weather Information Centre. Informasjon om jordskjelv kan hentes fra Global Disaster Alert and Coordination System og geologiske institutt som f.eks USGS.

For informasjon om den aktuelle værsituasjonen, henvises til Myanmars Department of Meteorology and Hydrology.

Det er generelt lite kriminalitet i Myanmar rettet mot utlendinger, men det har forekommet tilfeller hvor turister har vært rammet. Generell forsiktighet bør utvises.

Straff for narkotikaforbrytelser kan variere mellom mindre bøter til 15 års fengsel og kan også medføre dødsstraff. Turister med tatoveringer av buddha har blitt nektet å komme inn i Myanmar.

Homoseksualitet er forbudt ved lov i Myanmar.

Bruk av droner har medført fengselsstraff for utlendinger.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Myanmar oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/ slik at vi kan nå ut med viktig informasjon dersom dette skulle bli nødvendig.

Norske borgere oppfordres på det sterkeste til å ha gyldig reiseforsikring. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall. 

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde – eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Ambassaden kontaktes på telefon +95 (1) 513459, 513627, 513175, 513740. Åpningstider 08:30-16:30 mandag til torsdag, 08:30-14:00 fredag eller e-post emb.yangon@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: Udops@mfa.no

Videre anbefales norske borgere å holde seg oppdatert om en eventuell krise via myanmarske medier og om å følge anvisninger fra lokale myndigheter, politi og sikkerhetsstyrker. 


Innreise 

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelsene til Myanmar kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver gjeldende innreisebestemmelsene til det enkelte land.

For innreise til Myanmar kreves enten turistvisum (gyldig for fire uker) eller forretningsvisum (gyldig for ti uker). Det kreves normalt at passet er gyldig seks måneder etter innreise.

Når man ankommer ulike delstater i Myanmar må passes fremvises og registreres hos de lokale immigrasjonsmyndighetene. Passene blir imidlertid ikke stemplet i delstatene.

Norske borgere kan søke om e-visum før avreise til Myanmar. E-visum søkes via http://evisa.moip.gov.mm/. På denne siden finnes det viktig og god informasjon som forklarer prosessen.

Norske borgere har også mulighet til å søke visum ved ankomst til Myanmar (Visa On Arrival). Ordningen gjelder kun for forretningsvisum.

Visum før avreise kan søkes ved Myanmars ambassade i Oslo. Her kan man også motta mer utfyllende informasjon om Myanmar


Helse

Det er svært viktig å tegne en reiseforsikring innen avreise fra Norge. Sjekk at forsikringen dekker de nødvendige behov for reise i Myanmar, inkludert medisinsk uttransportering.

Det er begrenset medisinsk tilbud i Myanmar og alvorlig sykdom krever i de fleste tilfeller behandling i utlandet. Ofte benyttes sykehus i Bangkok, hvilket medfører flyreise ut av landet.

I større byer som Yangon, Mandalay og Naypyidaw finnes det helsetilbud for rutinemessige tilfeller, men utenfor disse byene kan man ikke forvente adekvat medisinsk rådgivning eller behandling.

Magevirus forekommer som følge av dårlige hygieneforhold. Ved symptomer anbefales det at man oppsøker lege. Det anbefales å kjøpe drikkevann på forseglede flasker og unngå isbiter. 

Forekomster av sykdommene denguefeber og malaria gjør at man bør ta normale forholdsregler mot mygg. Zika-viruset er antatt å være tilstede i landet og kan opptre som sporadiske enkelttilfeller eller mindre utbrudd. Det er større sjanse for å bli smittet utenfor de større byene enn i byene. 

Mange myanmarere er ikke fullvaksinert mot smittsomme sykdommer. Epidemier av f.eks. meslinger og tuberkulose forekommer med jevne mellomrom. Det er betydelige forekomster av hiv/aids i Myanmar. Det er mange løshunder i Myanmar og rabiessmitte forekommer. 

På lik linje med andre tropiske land, er det også eksotiske dyr som slanger, edderkopper og skorpioner i Myanmar. Ved bitt må lege kontaktes umiddelbart.

Det er i perioder svært høy luftforurensning i Yangon.  Dette kan oppleves som ubehagelig, særlig for sensitive og utsatte grupper. Ved eventuelle behov for medisin, bør denne medbringes fra hjemlandet.

Utenfor de største byene er det generelt dårlig tilgang på medisiner. Eventuell malariaprofylakse og reseptbelagte medisiner bør medbringes. Reseptbelagt medisin bør oppbevares i originalemballasjen og resepten medbringes. 

Mer informasjon om hvilke vaksiner som er nødvendig ved innreise til Myanmar er tilgjengelig hos Folkehelseinstituttet

De mest brukte helseklinikker i Yangon er International SOS Clinic Yangon og Samitivej International Clinic.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Myanmar er +95. Telefonnettet kan oppleves som ustabilt. Tidsforskjell mellom Myanmar og Norge er + 4,5 timer sommertid, + 5,5 timer vinterstid.

Strømnettet i Myanmar er på 220 volt.

Mobilnettet er blitt betydelig utbygd i løpet av de senere år, men det mangler fortsatt dekning i noen rurale strøk. Mobilnettet fungerer imidlertid godt de fleste steder der turister ferdes. Telenor er en stor operatør i Myanmar, mens enkelte andre norske mobiloperatører har fremdeles ikke dekning innad i landet. Det er derimot mulig å kjøpe rimelig lokalt sim-kort.

Internett er pålitelig ved store hoteller i Yangon, Naypyidaw og viktige turistdestinasjoner.

Det er et bredt utvalg av minibanker i Yangon, Mandalay og Naypyidaw samt i turistområder, men kontantbetaling benyttes fortsatt ofte – også på mindre hotell. Det er et økende antall restauranter hvor man kan betale med kort, men det forekommer ofte at betaling ønskes i kontanter. «Tipsing» på restauranter er ikke forventet. De fleste transaksjoner gjennomføres i myanmarske kyat (MMK), men bruken av amerikanske dollar (USD) er fortsatt utbredt. Det er viktig at USD-sedlene er nye og uten synlige merker/brettekanter. Det er mulig å overføre penger fra utlandet via Western Union i Myanmar.

Burmesisk er det største språket i Myanmar, men mange minoritetsgrupper har egne språk. Vanskeligheter rundt språk er å forvente da engelskferdighetene til de lokale er svært varierende. Det er en tydelig forskjell mellom eldre og yngre generasjoner, hvor de eldre ofte kommuniserer best.

Myanmars største religion/livssyn er buddhisme. Ved besøk til religiøse steder vil bruk av shorts og skjorte uten ermer kunne virke støtende. Man må ta av seg sokker og sko ved besøk til templer. Det forventes at kvinner som besøker religiøse steder kler seg konservativt ved å dekke knær og skuldre.

Til toppen