Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Russland - reiseinformasjon

De fleste reiser i Russland er problemfrie, men som i andre land er det alltid en mulighet for at man kan bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Russland - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til de russiske delrepublikkene Dagestan, Tsjetsjenia, Ingusjetia, Kabardino-Balkaria (inkludert Elbrus-området), Nord-Ossetia og Karatsjajevo-Tsjerkessia, samt de østre og sydlige delene av Stavropolskij Kraj som grenser til Tsjetsjenia.

 

Sikkerhet

I Russland, med unntak av områder omfattet av reiserådet, er det i hovedsak trygt å reise men ekstra årvåkenhet anbefales. Det er gitt offisielle reiseråd fra UD for reiser til Nord-Kaukasus.

Obs.: Krim (inkludert Sevastopol) er i henhold til folkeretten del av Ukraina. Reiseråd for Krim står følgelig oppført under Ukraina. Reiserådet ser du her.

Merk: I de siste årene, og nå i 2019 er en rekke byer i Russland, blant annet Moskva, St. Petersburg, og Murmansk, ved flere anledninger blitt rammet av et større antall bombetrusler rettet mot blant annet kjøpesentre, jernbanestasjoner, skoler og andre offentlige bygninger. Dette har ført til evakuering av bygninger og midlertidig avstengning av aktuelle områder. Hittil har disse bombetruslene vist seg å være falske. Norske borgere som oppholder seg eller reiser i Russland oppfordres generelt til å være årvåkne, spesielt på offentlige steder, og følge lokale myndigheters råd.

                                                           x X x

Norske borgere som oppholder seg i eller er på reise i Russland oppfordres til å være nøye med å følge reglene for visum og alltid bære passet på seg. Det er viktig å overholde visumets gyldighetstid og sjekke varigheten før utreise. Det anbefales å ha kopi av pass og visum et annet sted i bagasjen enn der passet oppbevares.

Russland rammes fra tid til annen av terroraksjoner eller voldshandlinger med tap av menneskeliv, hovedsakelig i Nord-Kaukasus og større byer. Terrorangrepene har tidligere primært vært rettet mot russisk politi, soldater og myndighetspersoner, men vilkårlig terror har også vært årsak til titalls sivile ofre, herunder utenlandske statsborgere. Det er offentlige samlingsplasser og transportsystemer som er mest utsatt, jernbanestasjoner og metroen, undergrunnsbanene.

Nord-Kaukasus utgjør et spesielt fattig og usikkert område, hvor det har forekommet kidnappinger, gisselaksjoner, selvmordsbombere, veibomber og andre voldelige hendelser. Utlendinger har også vært rammet. Ambassaden har liten mulighet til å yte konsulær bistand i Nord-Kaukasus. Bare strengt nødvendige reiser til regionen bør foretas.

Det er de senere år registrert en økning i rasistisk og ekstremistisk motivert voldsbruk, herunder i forbindelse med demonstrasjoner fra rettighetsaktivister.

Russland har som mange andre land sin andel kriminalitet, og man bør til enhver tid være på vakt mot lommetyver og svindlere. Særskilt utsatte steder er områder hvor mange mennesker trenges sammen, som på metroen, i underganger, på togstasjoner, flyplasser, markeder, turistattraksjoner, hoteller og restauranter. Utlendinger har vist seg å være spesielt utsatte i og rundt utesteder og på vei hjem etter å ha nytt alkohol. Man bør være oppmerksom på at voldsterskelen i visse situasjoner kan være vesentlig lavere enn hva man er vant til.

Homofili er ikke forbudt i Russland, men homofobe holdninger er utbredt i det russiske samfunnet. Tradisjonelle og nasjonalistiske holdninger kan gi seg utslag i aggresjon eller vold mot mennesker med ikke-russisk utseende eller ikke-heteroseksuell livsstil. Generelt bør man holde seg unna sammenstimlinger o.l. der det er fare for at slike konflikter kan oppstå.

Lovforbud mot «propaganda overfor mindreårige for utradisjonelle seksuelle relasjoner» trådte i kraft 1. juli 2013. For utenlandske statsborgere medfører overtredelse bot på inntil 100.000 rubler (ca. 14000 kroner), eventuell administrativ forvaring i inntil 15 døgn, samt utvisning fra Den russiske føderasjon.

Russisk politi sjekker både russeres og utlendingers identifikasjonspapirer på gaten, og man bør derfor alltid ha med seg passet for å unngå ubehageligheter. Har man mistanke om at personer utgir seg for å være politi eller søker økonomisk vinning, bør man insistere på å se identifikasjon, notere seg denne, og eventuelt kreve å bli tatt med til nærmeste politistasjon. Korrupsjon er et problem i Russland, som kan omfatte både politi og andre offentlige tjenestemenn. I tvilstilfeller kan man ta kontakt med ambassaden. 

Økonomisk bedrageri er vanlig i forbindelse med ulike former for bekjentskapsformidling, spesielt over internett (se Advarsel mot internettsvindel).

Russland har et vel utbygd tognett som det stort sett er trygt å bruke. Man bør imidlertid ikke forlate kupeen ubevoktet, og man bør ta spesielt godt vare på eiendelene når man reiser med nattog.

Russiske flygninger oppfyller ICAOs internasjonale tekniske sikkerhetskrav for luftfart (se ICAO). Innenriksruter, særskilt i fjernere strøk, kan ha varierende sikkerhetsstandard. Servicenivået er gjennomgående på høyde med vestlige selskap.

Det russiske veinettet er av svært varierende kvalitet. Det kreves internasjonalt førerkort (som i Norges utstedes av NAF), og sammen med bilforsikring er dette tilstrekkelig for å kjøre bil i Russland for kortere perioder. Russland ble i januar 2009 medlem av "grønt kort-systemet", men nordmenn som ikke er kjent med russiske trafikkforhold bør innhente nødvendig informasjon om dette på forhånd. Russerne har høye dødstall i trafikken og en uryddig kjørestil sett med norske øyne. Promillegrensen er 0,0, men det forekommer at førere kjører i påvirket tilstand. Det er også rapportert om ran av biler langs landeveiene. Det tas ikke alltid hensyn til fotgjengere.

Det forekommer fra tid til annen oversvømmelser i Russland, hovedsakelig i Sibir, samt jordskjelv i Nord-Kaukasus og Russlands stillehavsregion. Med jevne mellomrom forekommer det også store skog- og torvbranner.

Norge er representert i Russland med ambassade i Moskva, generalkonsulater i St. Petersburg og Murmansk og honorært konsulat i Arkhangelsk.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Russland oppfordres til å registrere seg på www.Reiseregistrering.no.

Nødtelefoner: Felles nødnummer: 112.
Brann 101, politi 102, ambulanse 103 (fra fasttelefon eller mobil)

I en nødsituasjon kontakt den norske ambassaden i Moskva eller generalkonsulatene i St. Petersburg og Murmansk. Utenom konsulatenes og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på
tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: [email protected].


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. 

Det anbefales å hente informasjon fra Den russiske ambassaden i Oslo sine nettsider

Russland har visumplikt for norske statsborgere både ved inn- og utreise. Visum kan ikke skaffes ved grensepassering og må således ordnes via russisk utenriksstasjon før innreise til landet. Er man i fly-transitt, er det ikke nødvendig med transittvisum med mindre man skal skifte flyplass. I visumsøknaden skal det oppgis hvilke steder man har planlagt å besøke. For reiser fra Russland til Hviterussland kreves det fortsatt visum.

Opphold utover visumets gyldighetstid anses som brudd på russisk immigrasjonslov og kan straffes. Personer som oppholder seg i Russland må sørge for å reise ut av landet innen visumet utløper og senest på visumets siste gyldighetsdag. Etter visumets utløpsdato kan personer uten gyldig opphold bli nektet hotell, og risikere bot for ulovlig opphold i landet. Se nærmere informasjon om bistand ved oversittet gyldighetstid på nettsidene til den norske ambassaden i Moskva. 

På nettsidene til den russiske ambassaden i Oslo finnes mer informasjon om visum, samt annen nyttig informasjon.

Utenlandske statsborgere må registrere seg senest sju dager etter ankomst til Russland. Hotell eller turistorganisasjoner vil være behjelpelige med registrering. Dersom man bor privat, kan man f.eks. registrere visumet ved politiets passavdeling (passportnyj stol/ovir). Det er også mulig å registrere seg via posten.

Personer med dobbelt statsborgerskap (norsk/russisk) bør være spesielt oppmerksomme på visumspørsmål ettersom Russland ikke anerkjenner doble statsborgerskap. Norske borgere som reiser inn i Russland på russisk pass blir i Russland ansett som russiske borgere, og den norske ambassaden kan i slike situasjoner normalt ikke bistå overfor russiske myndigheter.

Ved innreise er det tillatt å passere på grønn sone med inntil 10.000 USD (eller annen valuta) i kontanter uten å måtte fylle ut tolldeklareringspapirer. Det er ingen øvre grense for innførsel av utenlandsk valuta, men større summer og verdifulle gjenstander som elektriske artikler, smykker, instrumenter og antikviteter, må tollklareres (passere på rød sone). Klareringen ved innreise er avgjørende for eventuell utførsel av valuta/verdigjenstandene igjen ved utreise.

Ved utreise må kontantbeløp mellom 3000 og 10.000 USD tollklareres. Høyeste beløp for lovlig utførsel er USD 10.000 (eller annen valuta) med mindre annet er deklarert ved innreise. Tollklareringsdokumenter skal være tilgjengelig ved alle grensepasseringer. For flere detaljer se her.

Ved innførsel av kontanter bør man ha med sedler av nyere dato, og veksling av penger må kun gjøres ved offisielle vekslingskontorer. Det anbefales uansett å ta med minst mulig kontanter da det de fleste steder er lett tilgang på minibanker hvor betalingskort kan benyttes på vanlig måte.

Det er strenge restriksjoner på utførsel av russiske antikviteter, ikoner, medaljer, kunst og andre gjenstander av historisk eller kulturell verdi. Man må derfor ta vare på kvitteringer for alle kjøp av denne type gjenstander i Russland. Utførselssertifikat og godkjenning fra kulturministeriet må fremskaffes før varene kan tas ut av landet, men utførselssertifikater vil ikke bli utstedt for gjenstander som er eldre enn fra 1917.

Personer som har flyktningstatus i Norge får utstedt et reisebevis (grønt pass). Dette er gyldig for alle land unntatt flyktningens hjemland.

Personer med oppholdstillatelse i medhold av utlendingsforskriften § 38 (sterke menneskelige grunner) kan få utstedt et utlendingspass.

Personer som ikke er norske borgere, men har oppholdstillatelse og har fått utstedt reisebevis eller utlendingspass, kan i nødstilfeller (tap av pass) få utstedt et passerbrev ved ambassaden for én hjemreise til Norge.

Ambassaden utsteder manuelle nødpass i tilfeller hvor nordmenn er frastjålet eller har mistet sine ordinære pass. Nødpass utstedes bare til norske borgere.

Norske journalister trenger både pressevisum og akkreditering for å kunne jobbe som journalist i Russland. Det er viktig å være ute i god tid hvis man vil reise til Russland som journalist. Pressevisum må man søke om på den russiske ambassaden i Oslo eller det russiske generalkonsulatet i Kirkenes. Akkreditering må man søke om fra det russiske utenriksministeriet (MID).

For den hele oversikten, les om pressevisum og akkreditering på nettsidene til den norske ambassaden i Moskva.


Helse

Russiske helseforhold er vanligvis gode, og mat tilberedes som oftest hygienisk. Det anbefales ikke å drikke vann fra springen. Det kreves ikke spesielle vaksiner for kortere opphold i Russland.

Russland har et raskt voksende antall personer som er hiv-smittet.

Det offentlige russiske helsevesen har høyt utdannet personell, men mangel på utstyr og medisiner gjør at standarden jevnt over er lavere enn i Norge. Det finnes internasjonale legesentre, tannlegeklinikker og spesialsykehus i de større byene som yter hjelp på høyt kvalifisert nivå mot betaling. Folketrygden dekker ikke helsetjenester ved turistopphold og det er derfor nødvendig å kjøpe en dekkende reiseforsikring ved reiser til Russland.

For offisielle helsefaglige reiseråd henvises det til Folkehelseinstituttets nettsider.


Praktisk informasjon

Russland strekker seg over elleve tidssoner. Tidsforskjell mellom Norge og sentral russisk tid (Moskva, St. Petersburg) er om sommeren + 1 time og om vinteren + 2 timer (UTC+3)

Den russiske rubelen er eneste gangbare valuta. Det er ikke nødvendig å ta med seg store mengder hard valuta. Minibanker er svært vanlig i de større byene, og de fleste butikker og restauranter aksepterer kredittkort. Ved reise til mindre steder bør man ta med russiske kontanter. 

Retningsnummer +7, Moskva +7 495 og +7 499.  Mobilnettet i Russland er av type GSM og godt utbygd. Det er dekning i alle sentrale strøk.

Russland benytter 220 volt med samme type stikkontakter som i Norge.

Bank, offentlige kontorer og butikker har vanligvis åpningstid fra 10.00-19.00. Mange butikker har også døgnåpent og på søndager. I mindre sentrale strøk er det vanlig med pause midt på dagen.

Nasjonale helligdager: 1.-5. januar (nyttår), 7. januar (russisk-ortodoks jul),
23. februar («Fedrelandets forsvareres dag»), 8. mars (kvinnedagen), 1. mai (arbeidernes dag), 9. mai (seiersdagen), 12. juni (russisk nasjonaldag/uavhengighetsdagen) og 4. november («fredens og forsoningens dag»). Faller helligdagen på en lørdag eller søndag, flyttes fridagen ofte til nærmeste vanlige ukedag.

Grønt kort (bilforsikring): Fra 1. januar 2009 er Russland, som det 45. landet i rekken, medlem i grønt kort-systemet. Dette innebærer at kjøretøy fra de øvrige 44 land, herunder norskregistrerte, med gyldig grønt kort utstedt i registreringslandet kan passere inn over russisk grense og kjøre i Russland uten å måtte tegne russisk grenseforsikring. 

Russisk er offisielt språk, og kun et mindretall, hovedsakelig yngre mennesker i de større byene, behersker engelsk. Det er en fordel å kunne det kyrilliske alfabetet. Russere kler seg forholdsvis formelt, og det er vanlig å pynte seg når man skal ut på konserter, restauranter osv.

Det er forbudt å fotografere militære installasjoner eller områder av strategisk betydning, deriblant flyplasser, og enkelte offentlige bygg.

Promillegrensen i Russland er satt til 0,0. Det er strenge straffer for bruk og besittelse av narkotika. Forholdene i fengslene er ulik de man finner i Norge.

Under finner du en liste over Norges ambassade i Moskva og konsulater i Russland:

Den Kongelige Norske ambassade i Moskva
Adresse: Ulitsa Povarskaja 7, 115127 Moskva
Nærmeste metrostasjon: Arbatskaja (lyseblå linje) 
Telefon: +7 499 951 1000
Faks: +7 499 951 1001
E-post: [email protected]
Hjemmeside: https://www.norway.no/ru/russia/
Kontortid: 09.00-17.00 (16.00 fredag). Sommertid: 09.00-16.00

Generalkonsulatet i St. Petersburg
Adresse: Ligovskij prospekt 13-15 (3. etasje), 191014 St. Petersburg
Telefon: +7 812 612 41 00 / +47 23 95 90 00
Faks: + 7 812 612 41 01
E-post: [email protected]
Hjemmeside: Generalkonsulatet i St. Petersburg
Kontortid: 09.00-17.00 (16.00 fredag). Sommertid: 09.00-16.00

Generalkonsulatet i Murmansk
Adresse: Ulitsa Sofji Perovskoj 5, 183038 Murmansk
Telefon: +7 815 240 0600
Faks: +7 815 240 0601
E-post: [email protected]
Hjemmeside: Generalkonsulatet i Murmansk
Kontortid: 09.00-17.00 (16.00 fredag). Sommertid: 09:00-16.00

Kgl. norsk honorært konsulat, Arkhangelsk
Adresse: Ul. Pomorskaja, 16, 163000 Arkhangelsk, Russland
Honorær konsul i Arkhangelsk er Andrej Sjaljov
Telefon: +7 8182 65 10 43
E-post: [email protected]

Til toppen