Russland - reiseinformasjon

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Russland. Ambassaden har meget begrensede muligheter til å yte konsulær bistand til norske borgere som befinner seg i landet. Dersom du befinner deg i Russland, anbefaler vi at du følger nøye med på sikkerhetssituasjonen og registrerer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar slik at norske myndigheter kan nå deg med viktige meldinger. Se nedenfor om norske borgere som reiser inn på russisk pass.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. FEBRUAR 2022 - FORTSATT GYLDIG

Russland - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Russland.

Utenriksdepartementet har siden 27. februar 2022 frarådet alle reiser til Russland. 

Som følge av krigen mot Ukraina har mange land, inkludert Norge, stengt luftrommet for russiske fly. Russland har stengt sitt luftrom for fly fra over 30 land.  

Det går fortsatt fly til og fra Russland via Serbia, samt enkelte land utenfor Europa. Det er også mulig å reise inn og ut av Russland fra eller til enkelte naboland. Ta kontakt med relevante lands myndigheter for oppdatert informasjon. Innreisebestemmelser og mulige reiseruter kan endre seg raskt.  Grensen til Finland er for tiden stengt for alle reisende. Visa- og Mastercard-kort utstedt utenfor Russland fungerer ikke lenger i Russland 

Personer som reiser inn i Russland med russisk pass, må også reise ut med russisk pass (utenrikspass). Norske borgere som reiser inn i Russland på russisk pass, anses i Russland som russiske borgere. Det innebærer normalt at den norske ambassaden ikke kan yte konsulær bistand under henvisning til at de er norske borgere.   

Utreise. For reisende til/fra Murmansk fylke: Alle nordmenn og EU/EØS-borgere kan fritt reise ut av Russland over grensen til Norge ved Storskog/Borisoglebsk.  

Grensen er åpen for passering hver dag i tidsrommet 09.00–16.00 norsk tid (sommer) og 08.00-15.00 norsk tid (vinter). Personer som ønsker å krysse grensen, må gjøre det ved hjelp av transportmiddel. Det er forbudt å krysse den norsk-russiske grensen til fots. Det er ikke tillatt å krysse grensen til Norge i personbil med russiske registreringsskilt. Se UDIs nettsider for informasjon om innreisebestemmelser for russiske borgere. 

For reisende til/fra St. Petersburg: De eneste destinasjonene i Europa som nå har regulære flyforbindelser med Pulkovo lufthavn er Istanbul og Beograd. Det går også fly til/fra Dubai, Doha og Jerevan. 

Visum og innreise til Russland: Eventuelle spørsmål om visum, innreisebestemmelser og opphold i Russland rettes til Russlands ambassade eller til det russiske visumsenteret i Oslo

Informasjon om pressevisum og akkreditering gis på nettsidene til den norske ambassaden i Moskva

Andre reisedokumenter: Reisebevis for flyktninger og utlendingspass aksepteres for innreise til Russland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. 
 
Tap av pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort skal meldes til russisk politi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig fremmøte på ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i St. Petersburg. Tapsmelding fra politi skal fremlegges. 

Vi minner om Utenriksdepartementets offisielle reiseråd for Russland som fraråder alle reiser til landet. Er du allerede i Russland, oppfordrer vi deg til å gjøre grundige sikkerhetsvurderinger og følge lokale myndigheters råd. 

I etterkant av Russlands fullskalainvasjon av Ukraina 24. februar 2022, har Russland innført flere strenge lover hvor for eksempel kritikk av Russlands væpnede styrker kan straffes med bøter eller fengselsstraff. Oppslag og kommentarer på sosiale medier kan anses straffbare. Vilkårlige arrestasjoner kan forekomme. Moskva, St. Petersburg, men særlig Sørvest-Russland rammes tidvis av droneangrep. Med begrunnelse i krigen mot Ukraina kan enkeltindivider eller grupperinger ha til hensikt å trakassere eller bruke vold mot objekter eller personer som anses vestlige. Generelt bør man holde en diskret profil som utlending og unngå større menneskeansamlinger m.m.  Russisk politi kan sjekke både russiske og utenlandske borgeres identifikasjonspapirer på gaten. Du kan også risikere å bli stoppet av politiet og få gjennomsøkt din mobiltelefon. Ha alltid med passet.  Korrupsjon blant politi og andre tjenestepersoner kan forekomme.  

Obs: Merk at Russland ulovlig hevder å ha innlemmet de administrative områdene Krym, Sevastopol, Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson. I henhold til folkeretten inngår disse i Ukraina. Se gjeldende reiseråd for Ukraina. 

Terror: Russland rammes fra tid til annen av ulike terroraksjoner og det må antas at terrortrusselen kan være forhøyet i lys av krigen mot Ukraina. Oftest forekommer det i Nord-Kaukasus og større byer. Steder der mange mennesker samles og transportsystemer er mest utsatt, f.eks. jernbanestasjoner og undergrunnsbanene. 

Trafikk og kommunikasjon: Russland har et godt utbygd tognett som stort sett er trygt å bruke. Det anbefales ikke å forlate kupeen ubevoktet, og ta spesielt godt vare på eiendelene på nattog. Sanksjoner mot Russland kan tenkes å påvirke vedlikeholdsarbeidet og sikkerheten på enkelte strekninger som kjøres med vestligproduserte tog (Siemens). 

En rekke russiske flyselskaper som flyr innenriks i Russland er nå å finne på EUs flyforbudsliste: The EU Air Safety List (europa.eu). Det anbefales at man setter seg nøye inn i hvilke selskaper dette til enhver tid gjelder. 

Veitrafikk: Det russiske veinettet er av varierende kvalitet. Det kreves internasjonalt førerkort (som i Norges utstedes av NAF). Sammen med bilforsikring er dette tilstrekkelig for å kjøre bil i Russland for kortere perioder. Det er høye dødstall i trafikken og uryddig kjørestil forekommer. Promillegrensen er 0,0, men kjøring i påvirket tilstand forekommer. Det er også rapportert om ran av biler langs landeveiene. Det tas ikke alltid hensyn til fotgjengere. 

Helsetilbud: Helsetilbudet i de store byene er som regel godt. Private sykehus holder generelt høyere nivå enn offentlige. I regionene/landsbygda kan det være begrenset tilgang til kvalifisert medisinsk hjelp. Det anbefales derfor at man tar med førstehjelpsutstyr og reiseapotek. Språkferdigheter i engelsk er ofte begrenset. 

Drikkevann: Det anbefales ikke å drikke vann fra springen. Flaskevann er billig og lett tilgjengelig. 

Man bør til enhver tid være på vakt mot lommetyver og svindlere. Særskilt utsatt er steder hvor mange mennesker er samlet, som på metroen, i underganger, på togstasjoner, flyplasser, markeder, turistattraksjoner, hoteller og restauranter. Utlendinger er spesielt utsatt i og rundt utesteder og etter å ha nytt alkohol. Vær oppmerksom på at voldsterskelen i visse situasjoner kan være vesentlig lavere enn hva man er vant til. 

Korrupsjon blant politi og andre tjenestepersoner kan forekomme. I tvilstilfeller kan man ta kontakt med ambassaden. 

Økonomisk bedrageri er dessverre svært vanlig i forbindelse med ulike former for bekjentskapsformidling, spesielt over internett (se advarsel mot internettsvindel).

Det forekommer fra tid til annen oversvømmelser, hovedsakelig i Sibir, samt jordskjelv i Nord-Kaukasus og landets stillehavsregion. Jevnlig forekommer det også store skog- og torvbranner. 

Homofobe holdninger er utbredt og LHBT+ er under et sterkt press.  

Det som kalles LHBT-”propaganda” overfor mindreårige ble forbudt i 2013. I 2022 ble dette utvidet til å bli et generelt forbud overfor alle i det russiske samfunnet. 30. november 2023 ble den såkalte «internasjonale LHBT+-bevegelsen» erklært «ekstremistisk» av russisk høyesterett. Det er blant annet forbudt å bruke såkalte LHBT-symboler. Flere personer er allerede blitt bøtelagt eller fengslet for å bruke/vise regnbuefargede artikler, eksempelvis øredobber eller publisere regnbueflagg i sosiale medier. Tiltale etter ekstremismeregelverket kan medføre svært strenge straffereaksjoner. Ellers i samfunnet kan konservative og nasjonalistiske holdninger gi seg utslag i aggresjon eller vold mot mennesker med ikke-russisk utseende eller ikke-heteroseksuell livsstil. 

Norge er representert i Russland med ambassade i Moskva, generalkonsulat i St. Petersburg og honorært konsulat i Arkhangelsk. Kapasiteten til å yte konsulær bistand er redusert. 
 
Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Russland oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar.
 
Nødtelefoner:  

Felles nødnummer: 112. 
Brann 101, politi 102, ambulanse 103 (fra fasttelefon eller mobil) 

 
I en nødsituasjon kontakt den norske ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i St. Petersburg. Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på 
tlf.: +47 23 95 00 00 eller på e-post: UDops@mfa.no.  

 

Russland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Russland.