Russland - reiseinformasjon

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Russland, og har meget begrensede muligheter til å yte konsulær bistand til norske borgere som befinner seg i landet. Dersom du likevel befinner deg i Russland, anbefaler vi at du følger nøye med på sikkerhetssituasjonen og registrerer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar slik at norske myndigheter kan nå deg med viktige meldinger.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. FEBRUAR 2022 - FORTSATT GYLDIG

Russland - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Russland.

Utenriksdepartementet har siden 27. februar 2022 frarådet alle reiser til Russland.

Det går fortsatt fly til og fra Russland via Serbia, samt enkelte land utenfor Europa, herunder Tyrkia, De forente arabiske emirater og Egypt. Det er også mulig å reise inn og ut av Russland med bil, buss eller tog fra eller til et av nabolandene. Men de mulige reiserutene kan endre seg raskt.

Personer som reiser inn i Russland med russisk pass, må også reise ut med russisk pass (utenrikspass). Norske borgere som reiser inn i Russland på russisk pass, anses i Russland som russiske borgere, og den norske ambassaden kan normalt ikke bistå overfor russiske myndigheter.

Utreise. For reisende til/fra Murmansk fylke: Alle nordmenn og EU/EØS-borgere kan fritt reise ut av Russland over grensen til Norge ved Storskog/Borisoglebsk. Russiske borgere kan krysse grensen hvis de har gyldig oppholdstillatelse, visum eller grenseboerbevis. Grensen er åpen for passering hver dag i tidsrommet 08.00–15.00 norsk tid (09.00–16.00 russisk tid). Personer som ønsker å krysse grensen, må gjøre det ved hjelp av transportmiddel. Det er forbudt å krysse den norsk-russiske grensen til fots.

For reisende til/fra St. Petersburg: De eneste destinasjonene i Europa som nå har regulære flyforbindelser med Pulkovo lufthavn er Istanbul, Beograd og Chisinau. Det går også fly til/fra Dubai, Doha og Jerevan.

Utreise til Finland:  For norske borgere er den russisk-finske grensen åpen døgnet rundt for ordinær ferdsel med bil/buss. Russiske borgere med Schengen-visum må bevise at de er i transitt til et tredjeland utenfor Schengen, er i følge med eller skal besøke nærmeste familie som har oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Schengen-land, eller har annen særlig grunn til å krysse grensen. Les mer på på nettsidene til den finske grensekontrollen. At de eier bolig eller feriebolig vil eksempelvis ikke være tilstrekkelig. Den endelige beslutningen om innreise blir tatt av finsk grensevakt på stedet.

Busselskaper som kjører fra St. Petersburg til Finland:

Utreise til Estland: De tre grensekrysningspunktene mot Estland er døgnåpne for reisende med buss, bil og til fots, med unntak for Petsjory, der kun fotgjengere kan krysse. Buss til Tallinn: Lux Express

Visum: Eventuelle spørsmål om visum og opphold rettes til Russlands ambassade eller til det russiske visumsenteret i Oslo.

Informasjon om pressevisum og akkreditering gis på nettsidene til den norske ambassaden i Moskva.

Andre reisedokumenter: Reisebevis for flyktninger og utlendingspass aksepteres for innreise til Russland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Tap av pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort skal meldes til russisk politi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig fremmøte på ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i St. Petersburg. Tapsmelding fra politi skal fremlegges.

Vi minner om Utenriksdepartementets offisielle reiseråd for Russland som fraråder alle reiser til landet. Er du allerede i Russland, oppfordrer vi deg til å gjøre grundige sikkerhetsvurderinger og følge lokale myndigheters råd.

I etterkant av Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022, har Russland innført flere strenge lover hvor for eksempel kritikk av Russlands væpnede styrker kan straffes med bøter eller fengselsstraff. Oppslag og kommentarer på sosiale medier kan anses straffbare. Du kan risikere å bli stoppet av politiet og få gjennomsøkt din mobiltelefon. Vilkårlige arrestasjoner kan forekomme.

Med begrunnelse i krigen mot Ukraina kan enkeltindivider eller grupperinger ha til intensjon å trakassere eller bruke vold mot personer med opprinnelse i Vesten. Generelt bør man holde en diskret profil som utlending, og unngå større menneskeansamlinger, demonstrasjoner m.m.  Russisk politi kan sjekke både russiske og utenlandske borgeres  identifikasjonspapirer på gaten. Ha alltid med passet. Hvis noen sier at de er politi og krever deg for penger, bør man insistere på å se identifikasjon, notere seg denne, og eventuelt kreve å bli tatt med til nærmeste politistasjon. Korrupsjon er et problem som kan omfatte både politi og andre tjenestemenn. I tvilstilfeller kan man ta kontakt med ambassaden.

Obs:  Merk at Russland ulovlig hevder å ha innlemmet de administrative områdene Krym, Sevastopol, Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson. I henhold til folkeretten inngår disse i Ukraina. Se gjeldende reiseråd for Ukraina.

Terror: Russland rammes fra tid til annen av terroraksjoner og det må antas at terrortrusselen kan være forhøyet i lys av krigen i Ukraina. Oftest forekommer det i Nord-Kaukasus og større byer. Terrorangrep har tidligere primært vært rettet mot russisk politi, soldater og myndighetspersoner, men har også krevd sivile ofre, herunder utenlandske statsborgere. Offentlige samlingsplasser og transportsystemer er mest utsatt, f.eks. jernbanestasjoner og undergrunnsbanene.

Trafikk og kommunikasjon: Russland har et vel utbygd tognett som stort sett er trygt å bruke. Det anbefales ikke å forlate kupeen ubevoktet, og ta spesielt godt vare på eiendelene på nattog. Sanksjoner mot Russland kan tenkes å påvirke vedlikeholdsarbeidet og sikkerheten på enkelte strekninger som kjøres med vestligproduserte tog (Siemens).

En rekke russiske flyselskaper som flyr innenriks i Russland er nå å finne på EUs flyforbudsliste: The EU Air Safety List (europa.eu). Det anbefales at man setter seg nøye inn i hvilke selskaper dette til enhver tid gjelder.

Veitrafikk: Det russiske veinettet er av varierende kvalitet. Det kreves internasjonalt førerkort (som i Norges utstedes av NAF), og sammen med bilforsikring er dette tilstrekkelig for å kjøre bil i Russland for kortere perioder. Det er høye dødstall i trafikken og uryddig kjørestil forekommer. Promillegrensen er 0,0, men kjøring i påvirket tilstand forekommer. Det er også rapportert om ran av biler langs landeveiene. Det tas ikke alltid hensyn til fotgjengere.

Koronavirus (covid-19): Russland er blant landene som har vært verst rammet av koronapandemien.

Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge russiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Reisende bør vise aktsomhet, spesielt dersom de er uvaksinerte. Nye restriksjoner kan bli innført på meget kort varsel.

Nye krav for utlendinger som skal oppholde seg i Russland i en periode på over 90 dager:  Fra 29. desember 2021 trådte en ny lov i kraft der utlendinger må gå gjennom en helseundersøkelse og avgi fingeravtrykk samt biometriske fotografier ved et migrasjonssenter innen en viss tid etter ankomst til Russland. Helseundersøkelsen inkluderer blant annet tester for tuberkulose, seksuelt overførbare sykdommer og bruk av narkotika, ved hjelp av bl.a. blodprøver, røntgen og CT-scan. Noen få grupper er unntatt fra de nye kravene, deriblant barn under 6 år, utenlandske diplomater og hviterussiske borgere.

Utenlandske arbeidstakere må gjennomgå prosessen innen 30 dager etter ankomst til Russland, mens studenter og familiemedlemmer av arbeidstakere har en frist på 90 dager etter ankomst.

Man bør til enhver tid være på vakt mot lommetyver og svindlere. Særskilt utsatt er steder hvor mange mennesker trenges sammen, som på metroen, i underganger, på togstasjoner, flyplasser, markeder, turistattraksjoner, hoteller og restauranter. Utlendinger er spesielt utsatt i og rundt utesteder og etter å ha nytt alkohol. Vær oppmerksom på at voldsterskelen i visse situasjoner kan være vesentlig lavere enn hva man er vant til.

Russisk politi kan sjekke både russere og utlendingers identifikasjonspapirer på gaten. Ha alltid med passet. Har man mistanke om at personer utgir seg for å være politi eller søker økonomisk vinning, bør man insistere på å se identifikasjon, notere seg denne, og eventuelt kreve å bli tatt med til nærmeste politistasjon. Korrupsjon er et problem som kan omfatte både politi og andre tjenestemenn. I tvilstilfeller kan man ta kontakt med ambassaden.

Økonomisk bedrageri er dessverre svært vanlig i forbindelse med ulike former for bekjentskapsformidling, spesielt over internett (se advarsel mot internettsvindel).

Det forekommer fra tid til annen oversvømmelser, hovedsakelig i Sibir, samt jordskjelv i Nord-Kaukasus og landets stillehavsregion. Jevnlig forekommer det også store skog- og torvbranner.

Homofili er ikke forbudt i Russland, men homofobe holdninger er utbredt. Konservative og nasjonalistiske holdninger kan gi seg utslag i aggresjon eller vold mot mennesker med ikke-russisk utseende eller ikke-heteroseksuell livsstil. Generelt bør man holde seg unna menneskeansamlinger der det er fare for at slike konflikter kan oppstå.

Lovforbud mot «propaganda overfor mindreårige for utradisjonelle seksuelle relasjoner» trådte i kraft 1. juli 2013. Loven ble i 2022 utvidet til å gjelde et forbud mot all «propaganda for utradisjonelle seksuelle relasjoner», samt "informasjon rettet mot mindreårige som kan utløse et ønske om å skifte kjønn". For utenlandske statsborgere kan overtredelse medføre bot på et ikke ubetydelig beløp, eventuell administrativ forvaring i inntil 15 døgn, samt utvisning.

Norge er representert i Russland med ambassade i Moskva, generalkonsulat i St. Petersburg og honorært konsulat i Arkhangelsk. Kapasiteten til å yte konsulær bistand er redusert.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Russland oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Nødtelefoner: Felles nødnummer: 112.
Brann 101, politi 102, ambulanse 103 (fra fasttelefon eller mobil)

I en nødsituasjon kontakt den norske ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i St. Petersburg. Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på
tlf.: +47 23 95 00 00 eller på e-post: UDops@mfa.no. 

 

Russland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Russland.