Ukraina - reiseinformasjon

For Ukraina har det siden 2014 vært reiseråd som fraråder reise til visse deler av landet. I tillegg kommer restriksjoner som følge av covid-19. Det er viktig å ta hensyn til både ukrainske myndigheters bestemmelser og norske myndigheters reiseråd. For mer informasjon om covid-19 og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 8. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Kajanaland og Länsi-Pohja.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.11.2014 - FORTSATT GYLDIG

Ukraina - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til og opphold i fylkene Donetsk og Luhansk samt på Krym-halvøya.

Sikkerhet

Situasjonen i størstedelen av Ukraina er stabil. Sikkerhetssituasjonen helt i øst, i deler av fylkene Donetsk og Luhansk, er imidlertid ustabil. Krym-halvøya er ulovlig annektert/okkupert av Russland. For vanlige reisende i andre deler av Ukraina er den største risikoen knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet.

Norske borgere som oppholder seg i, eller planlegger å reise til Ukraina oppfordres til å holde seg oppdatert via ambassadens nettside og sosiale medier, samt til å registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Man bør også følge utviklingen gjennom media, for eksempel Kyiv PostRadio Free Europe eller Ukrainska Pravda (på ukrainsk og russisk).

Særskilt om Krym-halvøya og deler av Donetsk og Luhansk fylker

Russland har ulovlig annektert/okkupert Krym-halvøya og har de facto kontroll der. Norge anerkjenner ikke russisk styre på Krym. Ambassaden vil ha svært begrenset, om noen, mulighet til å yte konsulær bistand på den annekterte Krym-halvøya.

Ukrainsk lov tillater ikke innreise til Krym via Russland. Ved innreise fra Russland og utreise via det ukrainske fastlandet vil ukrainske grensemyndigheter anse ankomsten til Ukraina som ulovlig.

Sikkerhetssituasjonen i de østlige delene av fylkene Luhansk og Donetsk er ustabil etter at russisk-støttede væpnede grupper overtok kontrollen i 2014. På bakgrunn av dette har Utenriksdepartementet utstedt et offisielt reiseråd for fylkene Donetsk og Luhansk samt for Krym-halvøya (se grå boks ovenfor). Reiseforsikring vil normalt ikke være gyldig i områder hvor det foreligger reiseråd som fraråder innreise.

Det er innført internasjonale sanksjoner mot Russland som følge av den ulovlige anneksjonen av Krym. Det er ikke mulig å bruke vestlige betalingskort på Krym. I ikke-regjerningskontrollerte områder i fylkene Donetsk og Luhansk virker verken elektroniske betalingsmidler eller minibanker.

Sikkerhetssituasjonen i andre deler av Ukraina

Politisk uro og demonstrasjoner: Norske borgere bør holde seg borte fra demonstrasjoner, store folkemengder og områder ellers hvor det eventuelt rapporteres om voldelige aksjoner. Situasjonen er generelt stabil og rolig i landet, men vil kunne endre seg raskt. Det oppfordres til å holde seg oppdatert om utviklingen.

Kriminalitet: Man bør unngå øde områder på kveldstid, være på vakt mot lommetyver og være oppmerksom på at skimming, tapping og misbruk av betalingskort forekommer.

Trafikksikkerhet: Veistandarden i Ukraina er sterkt varierende. Hovedveiene mellom de største byene er stort sett av grei standard. Trafikkulykker forekommer langt oftere enn i Norge. Skilt og informasjon mangler enkelte steder. Veier kan være dårlig opplyst. Parkér helst på et sikkert sted, fortrinnsvis på overvåket parkeringsplass.

Reiseforsikring: Norske borgere oppfordres sterkt til å ha gyldig reiseforsikring. Folketrygden dekker ikke utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykker i Ukraina.

Alkohol og narkotika: Røyking og drikking i offentlig rom er forbudt - som i undergrunnsbane, busstasjoner, parker og offentlige bygg. Hvis forbudene vedrørende alkohol brytes, kan det resultere i bøter eller varetekt i opptil 15 dager. Bryter man røykeforbudet, kan man få bøter. Det er forbudt å selge alkohol til personer under 18 år. Straffene for besittelse, bruk eller smugling av narkotika er strenge, og kan medføre bøter eller fengsel.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser.

Norske statsborgere som skal til Ukraina for å bosette seg, arbeide, studere, tjenestegjøre som diplomat eller gjenforenes med familie, må søke om visum eller oppholdstillatelse før innreise.

Norske statsborgere som skal til Ukraina av andre grunner enn de ovennevnte, kan reise til landet og oppholde seg der i inntil 90 dager uten visum så fremt de har gyldig pass. Alle som har til hensikt å oppholde seg i landet i mer enn 90 dager, må søke om visum, uansett formålet med reisen. Alle reisende oppfordres til å se informasjon om innreisebestemmelser i Ukraina på hjemmesidene til Ukrainas ambassade i Oslo.

Utlendinger som skal oppholde seg i Ukraina for arbeid, studier eller av familiemessige årsaker, må registrere seg hos utlendingsmyndigheten «Migration Service of Ukraine».

Ukrainske myndigheter har ifølge ukrainsk lov rett til å undersøke om innreisende har tilstrekkelige midler til opphold i landet.

Gyldig norsk førerkort, vognkort og ansvarsforsikring (grønt kort) er påkrevd for norske bilister som vil kjøre inn i Ukraina.


Helse

Koronavirus (covid-19): Se UDs reiseråd til nordmenn (grå boks ovenfor).

For oppdaterte bestemmelser vedrørende karantene, testing og forsikring ved ankomst Ukraina fra utlandet, se Visit Ukraine. Informasjon finnes også på helseministeriets hjemmesider Koronavirus 2019 (på ukrainsk).

Nyttig informasjon finnes også på de enkelte flyselskapenes hjemmesider og på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus, bl.a. om karantene.

Det er også viktig å sjekke informasjon og bestemmelser for innreise til Norge fra Ukraina.

***

Offentlige sykehus i Ukraina holder ikke vestlig standard. Helsepersonell har jevnt over god utdanning, men snakker som regel kun ukrainsk og/eller russisk. I noen tilfeller kan tilgangen på medisiner variere. I Kyiv finnes det private klinikker der enkelte helsepersonell snakker engelsk. Tannlegetilbudet er jevnt over av god standard. 

Vaksinasjonsdekningen i Ukraina er dårligere enn i de fleste europeiske land. For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet. Hiv/aids er relativt utbredt i Ukraina.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke, med mindre vannet kokes. Vann på flaske fås kjøpt overalt i Ukraina.

Tsjernobyl: De nordligste delene av Ukraina ble rammet av nedfall fra Tsjernobyl-katastrofen i 1986. Et område (med ca. radius 30 km) rundt atomkraftverket er fremdeles stengt for alminnelig ferdsel. Det arrangeres guidede turer til Tsjernobyl. Her oppfordres besøkende til å opptre forsiktig, og følge instrukser og anbefalinger gitt av guiden.


Praktisk informasjon

Ukraina er et mellominntektsland og det er varierende kvalitet på infrastruktur og på varer og tjenester. På den annen side er det aller meste tilgjengelig, og særlig tjenester er ofte billigere enn i Norge.

Legitimasjonsplikt: Det anbefales å ha med seg pass til enhver tid da politiet har rett til å kontrollere identitet. Ved kontroll har også politiet plikt til å legitimere seg. Dersom en ikke kan bevise at en oppholder seg lovlig i landet, kan en bli tatt med til politistasjon og holdt der til identitet og lovlig opphold blir bekreftet.

Språk: Engelskkunnskapene blir stadig bedre, særlig blant den yngre generasjonen, men fremdeles er det en fordel å kunne ukrainsk eller russisk for å ta seg fram i landet. Kvinner bør tildekke hodet med sjal og være «sømmelig kledd» i ortodokse kirker.

Tidsforskjell: Det er én times tidsforskjell mellom Norge og Ukraina. Ukraina ligger én time foran Norge.

Strøm: Spenningen på strømnettet i Ukraina er 230 volt, 50 hertz (som i Norge). Bruk av spenningsstabilisator anbefales.

Telefoni: Telefonlinjene er av varierende kvalitet, spesielt utover på landet. I byene er det stort sett 4G-dekning, mens nettet på landsbygda noen steder er svakt utbygget. For å ringe til Norge taster man '00 47' foran det norske telefonnummeret. Fra mobiltelefon fungerer normalt både '+' og '00' som forvalg.

Valuta og kredittkort: Bruk av Visa, MasterCard og noen andre kreditt- eller betalingskort er nå vanlig i de større byene i Ukraina - både på hoteller, butikker og spisesteder. Som andre steder må man være oppmerksom på at skimming, tapping og misbruk av betalingskort kan forekomme. Minibanker for uttak av lokal valuta, og av og til også fremmed valuta, er vanlig i alle byer. Det anbefales å benytte seg av minibanker som er plassert innendørs – for eksempel på hoteller eller i banker. Ukrainsk hryvnia er betalingsmiddel overalt.

Åpningstider: Banker og offentlige kontorer har vanligvis åpent hverdager 09.00-18.00, supermarkeder og øvrige forretninger alle dager ca. 10.00-21.00 (noen holder stengt søndager).

Offisielle høytidsdager i Ukraina: 1. januar - nyttår, 7. januar - 1. juledag (juliansk kalender), 8. mars - kvinnedagen, 2. påskedag (bevegelig), 2. pinsedag (bevegelig), 1. mai - arbeidernes dag, 9. mai - frigjøringsdagen, 28. juni - grunnlovsdagen, 24. august - uavhenighetsdagen, 14. oktober – forsvarenes dag, 25. desember - 1. juledag (gregoriansk kalender).

Nyttige telefonnumre:

Lokale nødnumre er: Brann 101, politi 102, ambulanse 103, Euro-Alarm, København (bl.a Europeiske reiseforsikring): +45 70 15 25 00

UDs operative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Den norske ambassaden i Kyiv (sentralbord): +38 044 281 22 00

Dette betjenes i kontortiden som er 09.00-16.30 ukrainsk tid (tilsvarende 08.00-15.30 norsk tid). Når du ringer dette telefonnummeret utenfor kontortiden, blir du automatisk satt over til UDs operative senter.