Ukraina - reiseinformasjon

For Ukraina har det siden 2014 vært reiseråd som fraråder reise til visse deler av landet. For mer informasjon om covid-19 og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.11.2014 - FORTSATT GYLDIG

Ukraina - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til og opphold i fylkene Donetsk og Luhansk samt på Krym-halvøya.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Visum. For innreise til Ukraina har man normalt visumfrihet inntil 90 dager med gyldig norsk pass. Visum eller oppholdstillatelse kreves før innreise for å bosette seg, arbeide, studere, tjenestegjøre som diplomat, gjenforenes med familie eller ved opphold over 90 dager. Se mer informasjon på hjemmesidene til Ukrainas ambassade i Oslo.

Registrering. Registrer deg hos utlendingsmyndigheten «Migration Service of Ukraine» hvis du skal oppholde deg i Ukraina for arbeid, studier eller av familiemessige årsaker.

Mistet pass. Hvis du mister pass, må du melde tapet til ukrainsk politi og kontakte ambassaden i Kyiv. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Kyiv, og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Siden slutten av mars 2021 har man sett russisk styrkeoppbygging langs den ukrainsk-russiske grensen og i den ulovlig annekterte Krym-halvøya. Fra begynnelsen av november 2021 er det betydelig mediedekning rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen omkring Ukraina. 

Situasjonen i størstedelen av Ukraina er generelt stabil, men vil kunne endre seg raskt. For vanlige reisende er den største risikoen knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet.

Sikkerhetssituasjonen helt i øst, i deler av fylkene Donetsk og Luhansk, er imidlertid ustabil etter at russisk-støttede væpnede grupper overtok kontrollen i 2014. På bakgrunn av dette har Utenriksdepartementet utstedt et offisielt reiseråd for fylkene Donetsk og Luhansk samt for Krym-halvøya. Reiseforsikring vil normalt ikke være gyldig i områder hvor det foreligger reiseråd som fraråder innreise.

Russland har ulovlig annektert Krym-halvøya og har de facto kontroll der. Ukrainsk lov tillater ikke innreise til Krym via Russland. Ved innreise fra Russland og utreise via det ukrainske fastlandet vil ukrainske grensemyndigheter anse ankomsten til Ukraina som ulovlig. Det er innført internasjonale sanksjoner mot Russland som følge av den ulovlige anneksjonen av Krym.

I områdene underlagt reiseråd vil ambassaden ha svært begrenset, om noen, mulighet til å yte konsulær bistand.

Demonstrasjoner: Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Kyiv. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. 

Trafikk: For vanlige reisende er den største risikoen knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Norsk førerkort er gyldig i Ukraina. Vognkort og ansvarsforsikring (grønt kort) kreves for å kjøre inn i Ukraina.

Reiseforsikring: Det er viktig å ha gyldig reiseforsikring. Folketrygden dekker ikke utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykker i Ukraina.

Alkohol og narkotika: Røyking og drikking i offentlig rom er forbudt - som i undergrunnsbane, busstasjoner, parker og offentlige bygg.  Straffene for besittelse, bruk eller smugling av narkotika er strenge.

Legitimasjonsplikt: Det anbefales å ha med seg pass til enhver tid da politiet har rett til å kontrollere identitet. Ved kontroll har også politiet plikt til å legitimere seg. Dersom en ikke kan bevise at en oppholder seg lovlig i landet, kan en bli tatt med til politistasjon og holdt der til identitet og lovlig opphold blir bekreftet.

Koronavirus (covid-19):Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge ukrainske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Generell vaksinemotstand i store deler av befolkningen fører til betydelig belastning på helsevesenet i perioder med kraftig smittespredning.

Innreiserestriksjoner: For oppdaterte bestemmelser vedrørende karantene, testing og forsikring ved ankomst Ukraina fra utlandet, se Visit Ukraine.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykehus: Offentlige sykehus i Ukraina holder ikke vestlig standard. Helsepersonell har jevnt over god utdanning, men snakker som regel kun ukrainsk og/eller russisk. I noen tilfeller kan tilgangen på medisiner variere. I Kyiv finnes det private klinikker der enkelte helsepersonell snakker engelsk. Det private tannlegetilbudet er jevnt over av god standard. 

Vaksinasjonsdekningen i Ukraina er dårligere enn i de fleste europeiske land. For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet. Hiv/aids er relativt utbredt i Ukraina.

Drikkevann: Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke, med mindre vannet kokes. Vann på flaske fås kjøpt overalt i Ukraina.

Tsjernobyl: De nordligste delene av Ukraina ble rammet av nedfall fra Tsjernobyl-katastrofen i 1986. Et område (med ca. radius 30 km) rundt atomkraftverket er fremdeles stengt for alminnelig ferdsel. Det arrangeres guidede turer til Tsjernobyl. Her oppfordres besøkende til å opptre forsiktig, og følge instrukser og anbefalinger gitt av guiden.

Kriminalitet: Selv om kriminalitet forekommer, særlig i de større byene, er situasjonen slik at man ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil unngå problemer. Man bør, som ellers i byer unngå øde områder på kveldstid, være på vakt mot lommetyver og være oppmerksom på at skimming, tapping og misbruk av kort forekommer.

Det er anbefalt å alltid å ha med seg gyldig legitimasjon. Politiet gjennomfører regelmessige kontroller av innreisende. Det anbefales å alltid ha rned seg kopi av pass.

Naturforhold og naturkatastrofer: Landet har vært preget av store branner, særlig i den østre regionen som igjen forårsaker høy luftforurensing utover større områder.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det ukrainske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge råd og veiledning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Alkohol er billig og lett tilgjengelig i Ukraina. Hvis forbudene vedrørende alkohol brytes, kan det resultere i advarsel, bøter eller varetekt i opptil 15 dager.

Det er også forbudt å selge alkohol til personer under 18 år. Straffene for besittelse, bruk eller smugling av narkotika er strenge, og kan medføre bøter eller fengsel.

Brann: 101
Politi: 102
Ambulanse: 103

Ambassadens sentralbord (09:00-16:30 ukrainsk tid): +38 044 281 22 00

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og honorært konsulat

 

Ukraina.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Ukraina.