Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ukraina - reiseinformasjon

Ukrainas grenser vil bli stengt for utenlandske statsborgere fra 29. august til 28. september 2020 pga det stigende antall smittede av covid-19. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. SEPTEMBER - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder/regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

I Danmark: Grønland. I Sverige: Blekinge, Gotland, Kalmar, Norrbotten, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland. I Finland: Alle regioner med unntak av Etelä-Savo/Södra Savolax. Island. Kypros, Latvia, Liechtenstein og Litauen. Disse landene og regionene/områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Dette reiserådet gjelder til og med 1. oktober. 

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.11.2014 - FORTSATT GYLDIG

Ukraina - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i fylkene Donetsk og Luhansk samt på Krim-halvøya.

Sikkerhet

Til tross for den vanskelige økonomiske situasjonen og urolighetene de siste fem årene, er situasjonen i størsteparten av Ukraina stabil, og de fleste reiser gjennomføres uten spesielle problemer. For vanlige reisende er den største risikoen knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet. Samtidig er sikkerhetssituasjonen i fylkene Donetsk og Luhansk fortsatt uoversiktlig og Krim er folkerettsstridig annektert av Russland.

Norske borgere som oppholder seg i, eller planlegger å reise til Ukraina, oppfordres til å holde seg oppdatert via ambassadens nettside og sosiale medier, samt til å registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Man bør også følge utviklingen gjennom media, for eksempel Kyiv PostRadio Free Europe eller Ukrainska Pravda (på ukrainsk og russisk).

Særskilt om Krim-halvøya, samt deler av Donetsk og Luhansk fylker

Russland har annektert Krim-halvøya og har de facto kontroll der. Norge anerkjenner ikke russisk styre på Krim. Inn- og utreise til Krim kan være problematisk ettersom russiske myndigheter krever visum fra norske borgere mens ukrainske myndigheter ikke gjør det. Ukrainsk lov tillater ikke innreise til Krim via Russland. Ved innreise fra Russland og utreise via det ukrainske fastlandet vil ukrainske grensemyndigheter anse ankomsten til Ukraina som ulovlig. Konsekvensen vil normalt være innreiseforbud til Ukraina i fem år fordi man har brutt ukrainsk lov ved å ta seg ulovlig inn i Ukraina (her: Krim, som er folkerettslig anerkjent som ukrainsk territorium).

Ambassaden er kjent med at EU-/Schengen-borgere som har reist inn til Krim fra Russland og deretter prøver å ta seg inn til ukrainskkontrollert territorium blir stanset og returnert til Krim. Her blir man ofte nektet tilbakereise av russiske grensevaktstyrker med mindre man har et visum som tillater flere innreiser. Enkelte har måttet oppholde seg utendørs i «ingenmannsland» i flere dager før de omsider blir sluppet inn av russiske grensevaktstyrker.

Situasjonen i fylkene Luhansk og Donetsk er fortsatt uoversiktlig og spent. Våpenhvilen som offisielt trådte i kraft 1. september 2015 brytes daglig, selv om intensiteten i konflikten er betraktelig lavere i 2020 enn tidligere. Begge parter har fortsatt tilgang til tunge og langtrekkende våpen. Situasjonen langs kontaktlinjen mellom de separatistkontrollerte og regjeringskontrollerte delene av Donetsk og Luhansk er fortsatt spent. På grunn av den pågående, væpnede konflikten i Donbas-området frarådes reiser til fylkene Donetsk og Luhansk. På bakgrunn av dette har Utenriksdepartementet utstedt et offisielt reiseråd for de delene av Ukraina som er direkte berørt av konflikten, dvs. fylkene Donetsk og Luhansk. Ambassaden vil ha svært begrenset, om noen, mulighet til å yte konsulær bistand i fylkene Donetsk og Luhansk samt på den annekterte Krimhalvøya.

Reiseforsikring vil ikke være gyldig i områder hvor det foreligger reiseråd som fraråder innreise. Dette betyr at ordinær reiseforsikring ikke vil være gyldig i tilfelle skade eller tyveri i fylkene Luhansk, Donetsk og på den annekterte Krimhalvøya.

Det er innført internasjonale sanksjoner mot Russland som følge av den ulovlige anneksjonen av Krim. Dette innebærer at det ikke er mulig å bruke vestlige betalingskort på Krim. I separatist-kontrollerte områder i Luhansk og Donetsk virker verken elektroniske betalingsmidler eller minibanker.

Politisk uro og demonstrasjoner: Norske borgere bør holde seg borte fra demonstrasjoner, store folkemengder og områder ellers hvor det eventuelt rapporteres om voldelige aksjoner. Situasjonen er for øvrig generelt stabil og rolig i landet, men vil imidlertid kunne endre seg raskt. Det oppfordres til å holde seg oppdatert om utviklingen.

Kriminalitet: Selv om kriminalitet forekommer, særlig i de større byene, er situasjonen slik at man ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil unngå problemer. Man bør, som ellers i byer, unngå øde områder på kveldstid, være på vakt mot lommetyver og være oppmerksom på at skimming, tapping og misbruk av kort forekommer. Bedrageri skjer gjerne i form av å lure turister for penger og andre verdier. Noen bruker det såkalte «lommebok-trikset» som går ut på at tyven «mister» lommeboken sin foran turisten  som videre blir beskyldt for å ha tatt penger ut av den idet han plukker den opp. Turisten blir da bedt om å vise sin egen lommebok  hvor på en annen person tar lommeboken og forsvinner. Det forekommer også at tyven utgir seg for å være politi.

Korrupsjon: Korrupsjon er et vanlig problem i Ukraina. Det er anbefalt å alltid å ha med seg gyldig legitimasjon. Politiet gjennomfører regelmessige kontroller av utlendinger. Det anbefales å ha med seg kopi av pass. Hvis man blir stoppet ved kontroll, skal politiet også måtte legitimere seg. Enkelte ganger godtas bare pass som gyldig legitimasjon, for å kunne kontrollere om en har lovlig opphold i landet. I visse tilfeller i mangel av pass ved kontroll, kan en bli satt i forvaring. Da må en se til at det skrives rapport om hendelsen.

Trafikksikkerhet: Veistandarden i Ukraina er sterkt varierende. Hovedveiene mellom de største byene er stort sett av grei standard. Trafikkulykker forekommer hyppig, og langt oftere enn i Norge med dødelig utfall. Skilter og informasjon mangler enkelte steder. Helst unngå å kjøre etter mørkets frembrudd utenom allfarvei, da veier kan være dårlig opplyste. Parker helst på et sikkert sted, fortrinnsvis på overvåket parkeringsplass. Bilbeltet må brukes både foran og bak i bilen, og bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt med mindre man har «handsfree». Hastigheten er 60 km/t i tette strøk, 90 km/t utenfor tette strøk og 110 km/t på motorvei. Fotgjengere bør se opp ved kryssing av gater og utvise forsiktighet på fortau da det er tillatt å parkere der. Ved bruk av taxi anbefales selskaper som Elite eller Uber.

Reiseforsikring: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Nordmenn som reiser til Ukraina bør merke seg at Folketrygden ikke dekker utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykker.

Tollregler: Det er tillatt å ta med seg 200 sigaretter eller 250g tobakk til Ukraina. Når det gjelder alkohol, kan man ta med seg en liter sterk sprit, to liter vin samt fem liter øl. Man kan også ta med mat til personlig bruk, men vær obs på at totalverdien ikke skal overstige 50 euro per person. For utvidede tollregler se; Ukraina - Efta frihandelsavtale.

Alkohol og narkotika: Alkohol er billig og lett tilgjengelig i Ukraina. Det finnes rapporter om personer som dør av alkoholforgiftning likesom andre relaterte sykdommer og ulykker som følge av alkohol. Røyking og drikking i offentlig rom er forbudt - som i undergrunnsbane, busstasjoner, parker og offentlige bygg. Hvis forbudene vedrørende alkohol brytes, kan det resultere i advarsel, bøter eller varetekt i opptil 15 dager. Bryter man røykeforbudet, kan man få bøter. Det er forbudt å selge alkohol til personer under 18 år. Straffene for besittelse, bruk eller smugling av narkotika er strenge, og kan medføre bøter eller fengsel.

Lokale nødnumre er: Brann 101, politi 102, ambulanse 103, Euro-Alarm, København (bl.a Europeiske reiseforsikring): +45 70 15 25 00

Kontakt med ambassaden: Ambassadens sentralbordnummer er +38 044 281 22 00. Dette betjenes i kontortiden som er 09.00-16.30 ukrainsk tid (tilsvarende 08.00-15.30 norsk tid). Når du ringer dette telefonnummeret utenfor kontortiden, blir du automatisk satt over til UDs operative senter. Du kan også nå UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 E-post: [email protected]


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere som skal til Ukraina for å bosette seg, ha fast ansettelse, studere, tjenestegjøre som diplomat eller gjenforenes med familie må søke om visum eller oppholdstillatelse før innreise. Alle som har til hensikt å oppholde seg i landet i mer enn 90 dager må søke om visum, uansett formålet med reisen.

Norske statsborgere som skal til Ukraina av andre grunner enn de ovennevnte kan reise til landet og oppholde seg der i inntil 90 dager uten visum så fremt de har gyldig pass. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentene er gyldige.

Alle reisende oppfordres til å se informasjon om innreisebestemmelser i Ukraina på hjemmesidene til den ukrainske ambassaden i Oslo.

Utlendinger som skal oppholde seg i Ukraina for arbeid, studier eller av familiemessige årsaker, må registrere seg hos utlendingsmyndigheten «Migration Service of Ukraine».

Ukrainske myndigheter har ifølge ukrainsk lovverk rett til å undersøke om innreisende har tilstrekkelig med midler til opphold i landet. Det nødvendige beløp per dags dato er 1350 UAH. Dette i form av kontanter, kontoutskrift eller andre dokumenter. Man må kunne vise at man har midler til fem dager mer enn planlagt opphold. Dersom man ikke kan påvise at man har tilstrekkelige midler, kan man bli nektet innreise i landet. Per januar 2020 ser imidlertid dette regelverket ikke ut til å bli praktisert, men dette kan dog endre seg raskt. Det rådes derfor til å ha med dokumentasjon på tilstrekkelig med midler ved innreise.

Gyldig norsk førerkort, vognkort og ansvarsforsikring (grønt kort) er påkrevd for norske bilister som vil kjøre inn i Ukraina.


Helse

Koronavirus (covid-19): Ukrainas grenser vil bli stengt for utenlandske statsborgere fra 29. august til 28. september 2020 pga det stigende antall smittede av covid-19.

Det vil bli gjordt unntak for diplomater m/familie, internasjonale organisasjoner som er invitert av det ukrainske utenriksdepartementet, personer med permanent eller midlertidig oppholdstillatelse og transittpassasjerer som kan bekrefte at de forlater landet innen to døgn. Unntaket gjelder også førere av cargo, flypersonell og pasienter for nødvendig legebehandling, samt studenter og personer som jobber innen kultur invitert av ukrainske universiteter.

Disse kategoriene må ha forsikring som dekker mulige kostnader ved behandling og observasjon av covid-19. Forsikringen må være utstedt av et forsikringsselskap med representasjonskontor i Ukraina.

Se også nærmere informasjon på flyselskapenes hjemmesider.  Nyttig informasjon om Ukrainas smittevernregler og helseforsikring, finnes på den offisielle, ukrainske nettsiden Visit Ukraine. Nærmere informasjon finnes også på helseministeriets hjemmesider Koronavirus 2019 (på ukrainsk).

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Offentlige sykehus i Ukraina holder ikke vestlig standard. Helsepersonalet har jevnt over god utdanning, men snakker ofte kun ukrainsk og/eller russisk. I noen tilfeller kan tilgangen på medisiner variere. I Kyiv finnes det private klinikker myntet på utenlandske pasienter og tannlegetilbudet er høyst akseptabelt. 

Vaksinasjonsdekningen i Ukraina er svakere enn i de fleste europeiske land, og er forverret som en følge av krisen i landet. For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere mot kan blant andre være hepatitt A, difteri, stivkrampe, tyfoidfeber og polio. De som ikke er vaksinert mot meslinger bør vaksineres i god tid før avreise. Les mer om meslinger hos Folkehelseinstituttet.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke. Vann på flaske fås kjøpt over alt i Ukraina.

Hiv/aids er nokså utbredt i Ukraina. En rapport fra UNaids/WHO fra 2010, viser at 500.000 personer over 15 år, altså 1,1 prosent av den voksne befolkningen, lever med hiv. Det finnes kondomer å få kjøpt på apotek og i større butikker.

Tsjernobyl: De nordlige delene av Ukraina ble rammet av nedfall fra Tsjernobyl-katastrofen i 1986. Et område (med ca. radius 30 km) rundt atomkraftverket er fremdeles stengt for alminnelig ferdsel. Utover dette er ikke strålingssituasjonen til spesiell bekymring. For tiden arrangeres det guidede turer til Tsjernobyl. Disse turene er lagt til de sikre områdene og er blitt populære som turistdestinasjon. Her oppfordres besøkende til å opptre forsiktig etter instrukser og anbefalinger gitt av guide.


Praktisk informasjon

Ukraina framstår som et normalt, liberalt europeisk land utenfor EU. Ukrainerne er gjennomgående godt utdannet, meget kulturelt bevisste og de større byene har et stort tilbud av underholdning, kafeer, restauranter o.a. Ukrainerne er glade i mat og drikke, er meget gjestfrie og positive bl.a. overfor nordmenn. Gatebildet er ofte noe annerledes enn i Norge og det er langt færre mennesker med synlig minoritetsbakgrunn å se. Det er store forskjeller i rikdom hos folk. På landsbygda og mange steder i byene står det ikke så bra til.

Det er én times tidsforskjell mellom Norge og Ukraina, Ukraina ligger én time foran Norge.

Ukraina er et mellominntektsland og står ikke på høyde med de beste europeiske land mht. infrastruktur og kvalitet på varer og tjenester. På den annen side er likevel alt man trenger tilgjengelig - og særlig tjenester tilbys ofte til en lavere pris enn i Norge.

Det anbefales å ha med seg pass eller annen legitimasjon da lokalt politi har rett til å kontrollere identiteten. Dersom en ikke kan bevise at en oppholder seg lovlig i landet, kan en bli tatt med til politistasjon og holdt der til identitet og lovlig opphold blir bekreftet. Per januar 2020 virker det som om denne bestemmelsen sjelden blir håndhevet.

Engelskkunnskapene blir stadig bedre, særlig blant den yngre generasjonen, men fremdeles lønner det seg å kunne ukrainsk eller russisk for å ta seg fram i landet. Ved normal, høflig og lovlydig fremferd unngår man normalt problemer. Kvinner bør tildekke hodet med sjal i ortodokse kirker.

Strøm: Spenningen på strømnettet i Ukraina er 220 volt, 50 hertz. Bruk av spenningsstabilisator anbefales.

Telefoni: Telefonlinjene er av varierende kvalitet, spesielt utover på landet. Mobil-dekningen er imidlertid god. I byene er det stort sett 4G-dekning, mens nettet på landsbygda er svakt utbygget. For å ringe til Norge taster man 00-47 foran det norske telefonnummeret. Fra mobiltelefon fungerer normalt både '+' og '00' som forvalg.

Valuta og kredittkort: Bruk av Visa, MasterCard og noen andre kreditt- eller betalingskort er nå vanlig i de større byene i Ukraina - både på hoteller, butikker og spisesteder. Som andre steder må man være oppmerksom på at skimming, tapping og misbruk av kort kan forekomme. Minibanker for uttak av lokal valuta, og av og til også fremmed valuta, er vanlig i alle byer. Det anbefales å benytte seg av minibanker som er plassert innendørs – for eksempel på hoteller eller i banker. Ukrainsk hryvnia er betalingsmiddel overalt. USD og euro er fortsatt en aktiv "reservevaluta" for temmelig mange ukrainere.

Åpningstider: Banker og offentlige kontorer har vanligvis åpent hverdager 09.00-18.00, supermarkeder og øvrige forretninger alle dager ca. 10.00-21.00 (Væt obs på at en del holder stengt søndager).

Offisielle høytidsdager i Ukraina: 1. januar - nyttår, 7. januar - ortodoks jul, 8. mars - kvinnedagen, 2. påskedag, 1. og 2. mai - arbeidernes dag, 9. mai - frigjøringsdagen, 28. juni - grunnlovsdagen, 24. august - uavhenighetsdagen, 25. desember - katolsk jul.