Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ukraina - reiseinformasjon

Til tross for den vanskelige økonomiske situasjonen og urolighetene de siste fem årene, er situasjonen i størsteparten av Ukraina stabil, og de fleste reiser gjennomføres uten spesielle problemer.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.11.2014 - FORTSATT GYLDIG

Ukraina - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i fylkene Donetsk og Luhansk samt på Krim-halvøya.

Sikkerhet

Til tross for den vanskelige økonomiske situasjonen og urolighetene de siste fem årene, er situasjonen i størsteparten av Ukraina stabil, og de fleste reiser gjennomføres uten spesielle problemer. For vanlige reisende er den største risikoen knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet. Samtidig er sikkerhetssituasjonen i fylkene Donetsk og Luhansk fortsatt uoversiktlig og Krim er okkupert.

Norske borgere som oppholder seg i, eller planlegger å reise til Ukraina, oppfordres til å holde seg oppdatert via ambassadens nettsider, samt til å registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Man bør også følge utviklingen gjennom media, for eksempel Kyiv Post, Radio Free Europe eller Ukrainska Pravda (på ukrainsk og russisk).

Særskilt om Krim-halvøya, samt deler av Donetsk og Luhansk fylker

Russland har annektert Krim-halvøya og har de facto kontroll der. Norge anerkjenner ikke russisk styre på Krim. Inn- og utreise til Krim kan være problematisk ettersom russiske myndigheter krever visum fra norske borgere mens ukrainske myndigheter ikke gjør det. Dersom du reiser til Krim fra Russland, kan du få problemer dersom du forlater Krim via det ukrainske fastlandet. Ukrainske myndigheter vil kunne anse at du har ankommet Ukraina ulovlig siden du ikke har ukrainsk innreisestempel i passet.

Ambassaden er kjent med at EU-/Schengen-borgere som har reist inn til Krim fra Russland og deretter prøver å ta seg inn til ukrainskkontrollert territorium blir stanset og returnert til Krim.  Her blir man ofte nektet tilbakereise av russiske grensevaktstyrker med mindre man har et flerinnreisevisum og enkelte har måttet oppholde seg utendørs i «ingenmannsland» i flere dager før de omsider ble sluppet inn av russiske grensevaktstyrker. 

I tillegg kan man bli ilagt et fem års innreiseforbud til Ukraina fordi man har brutt ukrainsk lov og tatt seg ulovlig inn i Ukraina (her: Krim, som per definisjon ansees som ukrainsk territorium).

Situasjonen i fylkene Luhansk og Donetsk er fortsatt uoversiktlig og spent. Selv om våpenhvilen som trådte i kraft 1. september 2015 stort sett har holdt, har begge parter fortsatt tilgang til tunge og langtrekkende våpen. Situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland er spent, og på russisk side er det utplassert militære styrker. På bakgrunn av dette har Utenriksdepartementet utstedt et offisielt reiseråd for deler av Ukraina.

Ambassaden vil ha svært begrenset, om noen, mulighet til å yte konsulær bistand i fylkene Donetsk og Luhansk samt på den okkuperte Krimhalvøya. 

Sykehus i separatist-okkuperte områder i Luhansk og Donetsk har svært begrenset med medisiner og vil ha liten mulighet til å yte hjelp i tilfelle sykdom eller skade.  Det er rapportert om medisinmangel på Krim.

Reiseforsikring vil ikke være gyldig i områder hvor det foreligger reiseråd om ikke å reise inn.  Dette betyr at ordinær reiseforsikring ikke vil være gyldig i tilfelle skade eller tyveri i fylkene Luhansk, Donetsk og på den okkuperte Krimhalvøya.

Det er innført sanksjoner mot Krim og det er ikke mulig å bruke vestlige betalingskort. 

I separatist-okkuperte områder i Luhansk og Donetsk virker ikke elektroniske betalingsmidler/minibanker. 

Politisk uro/demonstrasjoner: Norske borgere bør holde seg borte fra demonstrasjoner, store folkemengder og områder hvor det eventuelt er rapportert om voldelige aksjoner i resten av Ukraina. Faren for uroligheter og terrortrusler regnes som størst i de sørøstlige delene av landet. Det har det siste året funnet sted enkelte bombeeksplosjoner i byer som Kharkiv og Odessa. Med få unntak har disse vært symbolske aksjoner mot støttespillere for de frivillige og regulære ukrainske styrkene, utført på steder og tidspunkter som har demonstrert en intensjon om å ikke ramme liv og helse. Ingen av de gjennomførte angrepene har vært rettet mot utlendinger. Situasjonen er for øvrig generelt stabilt og rolig i landet. Situasjonen vil imidlertid kunne endre seg raskt, og norske borgere oppfordres til å holde seg oppdatert om utviklingen.

Kriminalitet: Selv om kriminalitet forekommer, særlig i de større byene, er situasjonen slik at man ved å ta vanlige enkle forholdsregler vil unngå problemer. Man bør, som ellers i byer, unngå øde områder på kveldstid og være på vakt mot lommetyver. Som andre steder må man være oppmerksom på at skimming, tapping og misbruk av kort forekommer.

Trafikksikkerhet: Veistandarden i Ukraina er sterkt varierende. Enkelte av hovedveiene mellom de største byene er av grei standard. Trafikkulykker forekommer hyppig, og langt oftere enn i Norge med dødelig utfall.

Reiseforsikring: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Nordmenn som reiser til Ukraina bør merke seg at Folketrygden ikke dekker utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykker.

Lokale nødnumre er: Brann 101, politi 102, ambulanse 103, Euro-Alarm, København (bl.a Europeiske Reiseforsikring): +45 70 15 25 00

Kontakt med ambassaden: Ambassadens sentralbordnummer er +38 044 281 22 00. Dette betjenes i kontortiden som er 09.00-16.30 ukrainsk tid (tilsvarende 08.00-15.30 norsk tid). Når du ringer dette telefonnummeret utenfor kontortiden, blir du automatisk satt over til UDs operative senter. Du kan også nå UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 E-post: [email protected]


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere som skal til Ukraina for å bosette seg, ha fast ansettelse, studere, tjenestegjøre som diplomat eller gjenforenes med familie må søke om visum eller oppholdstillatelse før innreise. Alle som har til hensikt å oppholde seg i landet i mer enn 90 dager må søke om visum, uansett formålet med reisen.

Norske statsborgere som skal til Ukraina av andre grunner enn de ovennevnte kan reise til landet og oppholde seg der i inntil 90 dager uten visum så fremt de har gyldig pass. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumentene er gyldige.

Alle reisende oppfordres til å se informasjon om innreisebestemmelser i Ukraina på hjemmesidene til den ukrainske ambassaden i Oslo.

Utlendinger som skal oppholde seg i Ukraina for arbeid, studier eller av familiemessige årsaker må registrere seg hos en myndighet som forkortet kalles Girfo på ukrainsk.

Ukrainske myndigheter har ifølge ukrainsk lovverk rett til å undersøke om innreisende har tilstrekkelig med midler til opphold i landet. Det nødvendige beløp per dag er ca 800 UAH. Dette i form av kontanter, kontoutskrift, eller andre dokumenter som viser tilstrekkelig midler for opphold i Ukraina. Man må kunne vise at man har midler til fem dager mer enn planlagt opphold. Som dokumentasjon kan man bruke kontanter, kredittkort, bankutskrift eller lignende. Dersom man ikke kan påvise at man har tilstrekkelige midler, kan man bli nektet innreise i landet. Per oktober  2015 ser imidlertid dette regelverket ikke ut til å bli praktisert, men dette kan endre seg raskt.

Gyldig norsk førerkort og vognkort og ansvarsforsikring (grønt kort) er påkrevet for norske bilister som vil kjøre inn i Ukraina.


Helse

Offentlige sykehus i Ukraina holder ikke vestlig standard. Helsepersonalet har jevnt over god utdanning, men snakker ofte kun ukrainsk og/eller russisk. I noen tilfeller kan tilgangen på medisiner variere. I Kyiv finnes det private klinikker myntet på utenlandske pasienter og tannlegetilbudet er høyst akseptabelt. Verdens helseorganisasjon (WHO) melder om to påviste tilfeller av en spesiell form for polio i Ukraina sommeren 2015.

Vaksinasjonsdekningen i Ukraina er svakere enn i de fleste europeiske land, og er forverret som en følge av krisen i landet. For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere mot kan blant andre være hepatitt A, difteri, stivkrampe, tyfoidfeber og polio. De som ikke er vaksinert mot meslinger bør vaksineres i god tid før avreise. Les mer om meslinger hos Folkehelseinstituttet.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke. Vann på flaske fås kjøpt over alt i Ukraina.

De nordlige delene av Ukraina ble rammet av nedfall fra Tsjernobyl-katastrofen i 1986. Et område (ca. med radius 30 km) rundt atomkraftverket er fremdeles stengt for alminnelig ferdsel. Utover dette er ikke strålingssituasjonen til spesiell bekymring.

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Ukraina måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det er derfor sterkt å anbefale å ha gyldig reiseforsikring.


Praktisk informasjon

Ukraina framstår som et normalt, liberalt europeisk land utenfor EU. Ukrainerne er gjennomgående godt utdannet, meget kulturelt bevisste og de større byene har et stort tilbud av underholdning, kafeer, restauranter o.a. Ukrainerne er glade i mat og drikke, er meget gjestfrie og positive bl.a. overfor nordmenn. Gatebildet er ofte noe annerledes enn i Norge og det er langt færre mennesker med synlig minoritetsbakgrunn å se. Det er store forskjeller i rikdom hos folk. På landsbygda og mange steder i byene står det ikke så bra til.

Det er én times tidsforskjell mellom Norge og Ukraina, Ukraina ligger én time foran Norge.

Ukraina er et mellominntektsland og står ikke på høyde med de beste europeiske land mht. infrastruktur og kvalitet på varer og tjenester. På den annen side er likevel alt man trenger tilgjengelig og ofte til en lavere pris enn hos oss. Spesielt gjelder dette tjenester.

Det anbefales å ha med seg pass eller annen legitimasjon da lokalt politi har rett til å undersøke hvem man er. Dersom en ikke kan bevise at en oppholder seg lovlig i landet, kan en bli tatt med til politistasjon og holdt der til identitet og lovlig opphold blir bekreftet. Per oktober 2015 virker det som om denne bestemmelsen sjelden blir håndhevet.

Engelskkunnskapene blir stadig bedre, særlig blant den yngre generasjonen, men fremdeles lønner det seg å kunne ukrainsk eller russisk for å ta seg fram i landet. Ved normal, høflig og lovlydig fremferd unngår man normalt problemer.

Man bør vise respekt og kvinner bør ha et sjal til å dekke hodet i kirker der troende kommer for å be.

Strøm: Spenningen på strømnettet i Ukraina er 220 volt, 50 hertz. Bruk av spenningsstabilisator anbefales.

Telefon: Telefonlinjene er av varierende kvalitet, spesielt utover på landet. GSM-dekningen er imidlertid meget god. For å ringe til Norge, tast 00-47 og så telefonnummer i Norge. Utenlandsprefix er endret til 00 (som i Norge) fra 8-10 som ikke lenger er i bruk. Fra mobiltelefon fungerer normalt både  '+' og '00' som forvalg.

Valuta og kredittkort: Bruk av Visa, MasterCard og noen andre kreditt- eller betalingskort er nå vanlig i de større byene i Ukraina, både på hoteller, butikker og spisesteder. Som andre steder må man være oppmerksom på at skimming, tapping og misbruk av kort kan forekomme. Minibanker for uttak av lokal valuta og av og til fremmed valuta er vanlig i alle byer. Ukrainske hryvnia er betalingsmiddel overalt. USD og euro er fortsatt en aktiv "reservevaluta" for temmelig mange ukrainere.

Åpningstider: Banker og offentlige kontorer har vanligvis åpent hverdager 0900-1800, supermarkeder og øvrige forretninger alle dager ca. 1000-2100 (en del holder stengt søndager).

Offisielle høytidsdager i Ukraina : 1. januar - nyttår, 7. januar - ortodoks jul, 8. mars - kvinnedagen, 2. påskedag, 1. og 2. mai - arbeidernes dag, 9. mai - frigjøringsdagen, 28. juni - grunnlovsdagen, 24. august - uavhenighetsdagen.

Til toppen