Ukraina - reiseinformasjon

Sikkerhetssituasjonen i Ukraina er svært utfordrende og uforutsigbar. Derfor frarådes alle reiser til landet. Vi oppfordrer norske borgere som er i Ukraina om å følge utviklingen tett og gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 11. FEBRUAR 2022 - FORTSATT GYLDIG

Ukraina - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet.

Norske myndigheter har fremdeles svært begrensede muligheter for å bistå norske borgere i Ukraina. Du kan kontakte ambassaden på emb.kyiv@mfa.no. Oppmøte på ambassaden kan bare skje etter forhåndsavtale.

Du kan også kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på e-post 247@mfa.no eller telefon +47 23 95 00 00.

Utreise: I dagens situasjon har ikke norske myndigheter mulighet til å organisere utreise for norske borgere. Vi anbefaler at du registrerer deg i Reiseklar-appen eller på reiseregistrering.no slik at du kan motta viktige meldinger fra norske myndigheter.

Alle grensepasseringene vestover er åpne 24/7, og det er forenklede prosedyrer og dokumentasjonskrav for å krysse grensen. Ikke alle passeringssteder er åpne for personbiler. Mer informasjon kan fås på den ukrainske grensevaktens nettsider. Situasjonen ved grensestasjonene i Ukraina er stabil, men kan fremdeles endre seg raskt. Du må regne med ventetid på opptil flere timer. Alle som planlegger å krysse grensen bør ta med godt med mat og drikke, varme klær og nok drivstoff, så fremt det er mulig. Det gis som hovedregel ingen unntak for raskere grensepassering.

Ukrainske grensemyndigheter legger ut oppdaterte ventetider på Facebook-siden til sin vestlige regionale avdeling. For annen oppdatert informasjon om ventetid ved ulike grensestasjoner kan dette  google-dokumentet anbefales. Der vil man også finne lenke til Telegram-kontoer til hver av de ulike grenseovergangene.

For mer informasjon, om portforbud og flyalarm, vises det til Visit Ukraina.

Dersom du har krysset grensen til et av Ukrainas naboland, kan du kontakte nærmeste norske ambassade:

Utreise med tog: Det er aktive kamphandlinger flere steder i landet og tidvis russiske missil- og droneangrep mot kritisk infrastruktur. Utenriksdepartementet kan ikke garantere om togene går eller for sikkerheten din på reise i Ukraina. 

Dersom du vurderer å reise med tog, finner du informasjon fra ukrainsk jernbane på denne Telegram-kontoen (ukrainsk).

nettsiden til det ukrainske jernbaneverket finner man rutetider og annen nyttig informasjon.

Vi erfarer at nettsider på lokalspråket oppdateres oftere enn de engelske. Gitt mulige cyberangrep på ukrainske nettsider, er Telegram-kontoer og Facebook-sider mer pålitelige.

Innreise til Norge for ukrainske borgere: Som følge av Russlands krig mot Ukraina er det ikke mulig å motta søknader om visum og oppholdstillatelser i Ukraina. Du finner mer informasjon om visum og oppholdstillatelser på hjemmesiden til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det å reise til og Ukraina er forbundet med forhøyet risiko. Det gjelder særlig dersom man velger å reise inn mot frontlinjen i øst der situasjonen er både farlig og svært uforutsigbar. Missil- og droneangrep rettes mot flere steder av landet også i vest.

Utenriksdepartementet kan ikke garantere for sikkerheten på reisen. Du må gjøre egne, grundige sikkerhetsvurderinger dersom du skal reise inn eller ut av landet. Vanlig reiseforsikring gjelder som regel ikke for land hvor det er reiseråd.

Brann: 101
Politi: 102
Ambulanse: 103

Ambassaden i Kyiv kan kontaktes på Telefon  +380 44 281 22 00 / +47 23 95 57 00, telefaks +380 44 281 22 99
e-post: emb.kyiv@mfa.no.  

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,   
e-post: 247@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Ukraina.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Ukraina.