Ukraina - reiseinformasjon

Krigen i Ukraina gjør situasjonen i landet farlig og uforutsigbar. Vi oppfordrer norske borgere som er i Ukraina om å følge utviklingen tett og gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 11. FEBRUAR 2022 - FORTSATT GYLDIG

Ukraina - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet.

Norske myndigheter har fremdeles svært begrensede muligheter for å bistå norske borgere i landet. Ambassaden i Kyiv er delvis gjenåpnet, men inntil videre med redusert kapasitet. Den kan kontaktes på emb.kyiv@mfa.no. Oppmøte på ambassaden kan bare skje etter forhåndsavtale.

Du kan også kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på e-post 247@mfa.no eller telefon +47 23 95 00 00.

For mer informasjon om Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge vises det til regjeringen.no.

Utreise: I dagens situasjon har ikke norske myndigheter mulighet til å organisere utreise for norske borgere. Vi anbefaler at du registrerer deg i Reiseklar-appen eller på reiseregistrering.no slik at du kan motta viktige meldinger fra norske myndigheter.

Alle grensepasseringene vestover er åpne 24/7 (unntatt Dzvinkove) og det er forenklede prosedyrer og dokumentasjonskrav for å krysse grensen. Situasjonen ved grensestasjonene i Ukraina har stabilisert seg noe, men kan fremdeles endre seg raskt. Alle som planlegger å krysse grensen anbefales uansett å ta godt med mat og drikke, varme klær og nok drivstoff, så fremt det er mulig. Det gis som hovedregel ingen unntak for raskere grensepassering.

Ukrainske grensemyndigheter legger ut oppdaterte ventetider hver tredje time på Facebook-siden til sin vestlige regionale avdeling. For annen oppdatert informasjon om ventetid ved ulike grensestasjoner kan dette  google-dokumentet anbefales. Der vil man også finne lenke til Telegramkontorer til hver av de ulike grenseovergangene.

Dersom du har krysset grensen til et av Ukrainas naboland, kan du kontakte nærmeste norske ambassade:

Utreise med tog: Det er aktive kamphandlinger flere steder i landet. Utenriksdepartementet kan ikke garantere om togene går eller for sikkerheten din på reise i Ukraina. 

Ukrainsk jernbane melder at de fortsetter arbeidet med å evakuere personer ut av landet. Mødre med barn og eldre prioriteres. Hver kveld rundt kl. 21.00 publiseres oppdatert informasjon om tog som går fra de store byene vestover, og ut av landet mot Polen, Ungarn og Tsjekkia.  Dersom du vurderer å reise ut med tog, finner du informasjon fra ukrainsk jernbane på denne Telegram-kontoen (ukrainsk).

Engelskspråklig informasjon fra ukrainsk jernbane finner du på nettsiden Timetable

Og her Timetables for the trains with already started ticket sale :: Passengers :: Офіційний веб-сайт Укрзалізниці (uz.gov.ua)

Vi erfarer at nettsider på lokalspråket oppdateres oftere enn de engelske og gitt mulige cyberangrep på ukrainske nettsider, er Telegram-kontorer og Facebook-sider mer pålitelige.

Innreise til Norge for ukrainske borgere: Som følge av krigen i Ukraina er det ikke mulig å motta søknader om visum og oppholdstillatelser i Ukraina. Du finner mer informasjon om visum og oppholdstillatelser på hjemmesiden til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det er store utfordringer med å reise ut av landet som følge av russisk invasjon og pågående kamphandlinger flere steder i landet. Det meldes at det fortsatt går tog og busser ut av Kyiv og flere andre byer, men det er stor trengsel på stasjonene og kan være vanskelig å få plass. Utenriksdepartementet kan ikke garantere for sikkerheten på reisen. Du må gjøre egne, grundige sikkerhetsvurderinger dersom du skal reise ut av landet nå.

Brann: 101
Politi: 102
Ambulanse: 103

Ambassaden i Kyiv er midlertidig flyttet til Warszawa og kan kontaktes på emb.kyiv@mfa.no.  

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: 
e-post 247@mfa.no
Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og honorært konsulat.

Ukraina.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Ukraina.