Laos - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Hanoi, Vietnam

Norske borgere må ha visum for å reise til Laos. Vi oppfordrer deg til å registrere deg på reiseregistrering.no og laste ned appen Reiseklar.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Visum. Du kan søke om E-visa og «Visa on Arrival» (VOA) som tidligere. Opplysninger om E-visa og søknadsskjema finner du på Your gateway to Laos. Dersom du ikke har søkt visum før ankomst i Laos, kan du få innvilget «Visa on Arrival» ved ankomst til en grenseovergang.

Det er viktig å merke seg at det kun er mulig å benytte E-visa eller «Visa on Arrival» ved enkelte grenseoverganger. Du bør på forhånd sjekke hvilke grenseoverganger dette gjelder her. Du bør også undersøke om flyselskapet ditt aksepterer passasjerer som reiser til Laos uten visum i passet.

For mer informasjon eller søknad om visum, kontakt Laos' ambassade i Stockholm som er nærmeste laotiske ambassade for Norge/sideakkreditert til Norge, per mail: info.laoembassy@gmail.com.

Pass. Ved ankomst til Laos må pass, gyldig i minimum seks måneder fra innreisedato, fremvises. Det anbefales å bruke samme pass for innreise og utreise, hvis ikke kan du risikere å bli nektet utreise.

Utlendinger bør alltid ha med seg pass, eller kopi av personaliasiden og visum med innreisestempel, slik at man kan identifisere seg ved behov. Ta gjerne bilde av passet ditt med mobiltelefonen.

Laos er generelt et trygt land å oppholde seg og ferdes i.

Trafikk. Trafikksikkerheten i Laos er dårlig. Vær derfor varsom når du ferdes i trafikken. Bruk alltid hjelm hvis du sitter på eller kjører motorsykkel/moped, og bruk sikkerhetsbelte i bil.

Narkotika og vold. Det slås hardt ned på narkotikaforbrytelser, og smugling av narkotika kan gi dødsstraff. Ambassaden er kjent med at det har forekommet skyteepisoder på enkelte veistrekninger i Laos, og reisende anmodes om å utvise forsiktighet.

Gambling. Poker og andre former for gambling er forbudt. Alminnelig kortspill kan lett forveksles med gambling og det frarådes derfor å spille kort i offentligheten. 

Droner. Det frarådes å fly med droner over sensitive områder, inkludert militærleirer, gruver, vannkraftverk etc.

Smittsomme sykdommer, vannbårne sykdommer, dengue-feber, hepatitt, rabies, polio, japansk encefalitt, og kjønnssykdommer er blant utfordringene i Laos. Reisende oppfordres til å kontakte sin lokale helsestasjon eller fastlege for nærmere informasjon om vaksiner og andre forholdsregler. Det er ingen vaksinekrav i Laos, men det er alltid en god ide å ha vaksinekortet med på reisen.

Helsetilbudet i Laos ved alvorlig sykdom er svært begrenset. Du bør derfor ha en god reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering. 

Flere deler av Laos, og spesielt de større byene, er luftforurenset. Man kan følge utviklingen i luftforurensingen på nettsiden Real-time Air Quality Index.

For mer informasjon om generelle helseforhold i Laos, se Verdens helseorganisasjons Laos-side.  

Kriminaliteten er forholdsvis lav. Dersom du er oppmerksom og ikke oppsøker fare, ferdes du stort sett trygt. Lommetyveri og veskenapping er imidlertid ikke uvanlig, ofte fra folk på sykkel eller moped. Det er derfor viktig å være bevisst på hvor du oppbevarer eiendelene dine.

Laos har et tropisk monsunklima, hvor året er delt opp i tørketid og regntid. Den tørre årstiden er fra november til april og betegnes som vinter, mens regn- og sommerperioden er fra mai til oktober. I denne perioden forekommer det ofte oversvømmelser og flom, noe som kan blokkere veier i kortere perioder. Reisende bør holde seg oppdatert om værforholdene i Laos, som du kan lese mer om på Tropical Storm Risk.

LHBTIQ. Laos har ingen spesifikke restriksjoner mot LHBTIQ-personer.

Seksuell omgang utenfor ekteskap. Det er ikke tiltatt for en laotisk borger å ha et seksuelt forhold til en utlending med mindre man er gift.

Bekledning. Du kan stort sett kle deg som du vil i Laos. Skal du besøke tempel eller pagoder, forventes det at du kler deg på et vis som tildekker skuldre og knær. Du kan bli nektet adgang dersom du kommer i shorts. Bar mage og bikinitopp anses ikke som respektfull påkledning, med mindre man bader eller er ute og fisker.

Politi: 191
Ambulanse: 195
Brannvesen: 190

Ved behov for konsulær bistand kontakter du den norske ambassaden i Hanoi på tlf: +84 4 3974 8900 eller pr e-post: emb.hanoi@mfa.no

Åpningstider: kl. 8.30–12.00/13.00–16.30 mandag til fredag.

Utenom ambassadens kontortid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: (+47) 23 95 00 00 eller pr e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Laos. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Laos.