Laos - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Hanoi, Vietnam

Laos anses som et trygt reisemål. Du bør imidlertid være oppmerksom på risikoen for trafikkulykker og småtyveri. Se mer om sikkerhetssituasjonen under «sikkerhet».

Pass: Ved ankomst til Laos, må du presentere et pass som er gyldig i minst seks måneder fra innreisedatoen, med minimum to blanke visumsider.  

Reisende bør alltid ha med seg pass eller kopi av personaliasiden og visum med innreisestempel, slik at man kan identifisere seg ved behov. Ta gjerne bilde av passet ditt med mobiltelefonen. 
 
Hvis du mister eller blir frastjålet passet ditt, må du umiddelbart melde fra til politistasjonen i det distriktet der tapet skjedde. Deretter bør du kontakte Norges Honorære Konsulat i Vientiane. Det er viktig å handle raskt, da det er ulovlig å oppholde seg i Laos uten pass og visum. De videre stegene vil avhenge av den individuelle situasjonen. 

Visum: Du kan søke om E-visa før ankomst til Laos (laoevisa.gov.la). For reisende som ikke har søkt visum på forhånd, kan du få innvilget "Visa on Arrival" ved ankomst til en grenseovergang. Vær oppmerksom på at ved betaling for "Visa on Arrival" aksepteres kun kontanter, enten i amerikanske dollar eller laotiske kip. Kortbetaling er dermed ikke tilgjengelig. 

Det er viktig å merke seg at det kun er mulig å benytte E-visa eller «Visa on Arrival» ved enkelte grenseoverganger. Du bør på forhånd sjekke hvilke grenseoverganger dette gjelder på nettsiden til immigrasjonsmyndighetene (immigration.gov.la). 

Om du ønsker å benytte en annen grenseovergang, må du søke om visum ved en laotisk ambassade i det landet du befinner deg i før du ankommer til Laos.

Visum-gyldigheten: Når du har oppfylt alle kravene til visum, vil du motta et turistvisum som er gyldig i 30 dager. Turistvisum kan forlenges med 30 dager mot betaling på immigrasjonskontoret i Vientiane opptil 2 ganger. Det er viktig å ikke overstige tillatt oppholdstid, da dette kan føre til gebyrer og forsinkelser ved utreise. 

For mer informasjon eller søknad om visum, kontakt Laos' ambassade i Stockholm som er nærmeste laotiske ambassade for Norge/sideakkreditert til Norge, per e-post: info.laoembassy@gmail.com

Laos anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap: Norske reisende som også har laotisk statsborgerskap vil behandles som laotiske borgere i kontakt med lokale myndigheter. Dette kan begrense i hvilken grad ambassaden kan bistå.

Laos er generelt et trygt land å oppholde seg og ferdes i. Reisende bør følge anvisning som gis av lokale myndigheter, og utvise generell forsiktighet. 

Trafikk: På grunn av meget dårlig trafikksikkerhet i Laos, bør du være ekstra forsiktig når du ferdes i trafikken. Det er viktig å alltid bruke hjelm hvis du er passasjer eller fører av motorsykkel/moped, og sikkerhetsbelte når du er i bil. 

Narkotika og vold: Myndighetene i Laos tar sterke grep mot narkotikaforbrytelser, og smugling av narkotika kan medføre alvorlige konsekvenser, inkludert dødsstraff.  
 
Gambling: Poker og andre former for gambling er forbudt. Alminnelig kortspill kan lett forveksles med gambling og det frarådes derfor å spille kort i offentligheten. 
 
Udetonerte eksplosiver: Udetonerte krigsrester finnes fremdeles i mange deler av Laos, spesielt i Xieng Khouang-provinsen og langs grenseområdene mellom Laos og Vietnam på Ho Chi Minh-stien. For å holde deg trygg, bør du unngå å avvike fra etablerte gangstier og veier, samt unngå å berøre eller plukke opp ukjente metallgjenstander.  

Sykdommer og vaksiner: Smittsomme sykdommer, vannbårne sykdommer, dengue-feber, hepatitt, rabies, polio, japansk encefalitt, og kjønnssykdommer er blant utfordringene i Laos. Selv om det ikke er obligatoriske vaksiner for reise til Laos, anbefales det å bli kjent med Folkehelseinstituttets anbefalinger for Laos (fhi.no).

For tilgang til din vaksinasjonshistorikk, logg inn og se oversikten på helsenorge.no. 
 
Helsetilbudet i Laos: Helsetjenestene i Laos er begrenset, spesielt ved alvorlig sykdom og mentale lidelser. De beste helsetjenestene er ofte private og finnes hovedsakelig i hovedstaden Vientiane. Selv ved private klinikker og sykehus er det ofte mangel på kvalifisert personale. Ved en alvorlig ulykke eller sykdom anbefales det å reise hjem så raskt som mulig eller søke behandling i naboland som Thailand med bedre helsetilbud. 

Mange sykehus og klinikker krever betaling på forhånd, så det er viktig å ha en god reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering og tilstrekkelige midler til å håndtere uforutsette hendelser. 
 
Luftforurensing: Luftforurensningen i flere områder av Laos kan forårsake betydelige helseproblemer, spesielt for små barn og personer med luftveissykdommer. Dette skjer som regel i februar, mars og april måneder på grunn av brenning av marker før regntiden i hele regionen. Man kan følge utviklingen i luftforurensingen på nettsiden: Real-time Air Quality Index
 
Reiseforsikring: Det er viktig å ha en reiseforsikring som dekker hele reiseperioden. Sørg for at den også dekker behandling utenfor Laos og eventuell evakuering. Vi oppfordrer deg til å være godt kjent med vilkårene og alltid ha med deg et forsikringsbevis på reisen. 
 
For mer informasjon om generelle helseforhold i Laos, se Verdens helseorganisasjons Laos-side (who.int). 

Kriminaliteten er forholdsvis lav. Dersom du er oppmerksom og ikke oppsøker fare, ferdes du stort sett trygt. Lommetyveri og veskenapping er imidlertid ikke uvanlig, ofte fra folk på sykkel eller moped. Det er derfor viktig å være bevisst på hvor du oppbevarer eiendelene dine. 

Laos har et tropisk monsunklima, hvor året er delt opp i tørketid og regntid. Den tørre årstiden er fra november til april og betegnes som vinter, mens regn- og sommerperioden er fra mai til oktober. I denne perioden forekommer det ofte oversvømmelser og flom, noe som kan blokkere veier i kortere perioder. Reisende bør holde seg oppdatert om værforholdene i Laos (tropicalstormrisk.com). 

Når du reiser i Laos, er du underlagt laotisk lovgivning. Straffenivået i Laos er relativt høyt - også for mindre forseelser.  

LHBT+: Laos har ingen spesifikke restriksjoner mot LHBTIQ-personer. 

Seksuell omgang utenfor ekteskap: Det er ikke tiltatt for en laotisk borger å ha et seksuelt forhold til en utlending med mindre man er gift. 

Bekledning: Du kan stort sett kle deg som du vil i Laos. Skal du besøke tempel eller pagoder, forventes det at du kler deg på et vis som tildekker skuldre og knær. Du kan bli nektet adgang dersom du kommer i shorts. Bar mage og bikinitopp anses ikke som respektfull påkledning, med mindre man bader eller er ute og fisker. 

Droner og bilder: Det frarådes å fly med droner og ta bilder over sensitive områder, inkludert militærleirer, gruver og vannkraftverk.  
 
Internasjonalt førerkort: For å kjøre i Laos trenger reisende et gyldig førerkort fra hjemlandet i tillegg til et internasjonalt førerkort. For mer informasjon om internasjonale førerkort og hvordan du kan bestille dem, besøk nettsiden til NAF (naf.no). Hvis du ønsker å leie mopeder 50cc eller større kreves det førerkort for lett motorsykkel. 

Politi: 1191 
Turistpoliti: 1192 
Ambulanse: 1195 
Brannvesen: 1190 
   
Ved behov for medisinsk hjelp i Laos, bør du kontakte din reiseforsikring for informasjon om aktuelle sykehus og klinikker. 

Ved behov for konsulær bistand kontakter du den norske ambassaden i Hanoi på tlf: (+84) 4 3974 8900 eller pr e-post: emb.hanoi@mfa.no.  

Åpningstider: kl. 8.30 – 12.00/13.00 – 16.30 mandag til fredag. 

Du kan også kontakte Norges Honorære konsulat i Laos på tlf: (+856) 20 5858 2157, via Whatsapp på: (+856) 20 5604 0248 eller per e-post: norwegian.consul.laos@gmail.com  

Åpningstider: 08:00 – 16:00, mandag til fredag 
 
Utenom ambassadens og konsulatets kontortid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: (+47) 23 95 00 00 eller pr e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no
 

Laos. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Laos.