Laos - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Hanoi, Vietnam

Laotiske myndigheter opphevet fra og med 9. mai innreiserestriksjonene for utenlandske borgere. For informasjon om koronavirus og innreise, se punktene Innreise og Helse. Vi oppfordrer deg til å registrere deg på reiseregistrering.no og laste ned appen Reiseklar.

Laotiske myndigheter opphevet fra og med 9. mai innreiserestriksjonene for utenlandske borgere.

Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Pass. For innreise i Laos kreves pass gyldig seks måneder utover den planlagte utreisedagen.  For nærmere om visum til Laos ta kontakt med Laos ambassade i Stockholm info.laoembassy@gmail.com

Utlendinger bør alltid ha med seg passet, eller kopi av personaliasiden og visum med innreisestempel, slik at man kan identifisere seg ved behov. Ta gjerne bilde av passet ditt med mobiltelefonen.

Du kan søke E-visa og «Visa on arrival» som tidligere. E-visa kan kun benyttes ved enkelte grenseoverganger til Laos.  Opplysninger om dette samt søknadsskjema finner du på Your gateway to Laos. Visum kan også søkes hos Laos' ambassade i Stockholm, som er sideakkreditert til Norge.

Dersom man ikke har søkt visum før man ankommer Laos, er det mulig å skaffe visum ved noen grenseoverganger. Reisende til Laos som planlegger å søke visum ved ankomst, bør derfor på forhånd sjekke hvilke grenseoverganger dette gjelder.

Reisende anbefales for sikkerhets skyld å undersøke med sitt flyselskap i god tid før avreise hvorvidt flyselskapet aksepterer passasjerer som reiser til Laos uten visum i passet. Ved ankomst til Laos må pass, gyldig i minimum seks måneder fra innreisedato, fremvises.

Laos er generelt et trygt land å oppholde seg og ferdes i.

Trafikksikkerheten i Laos er dårlig. Vær derfor alltid varsom når du ferdes i trafikken i Laos. Bruk alltid hjelm hvis du sitter på med eller kjører motorsykkel/moped. Bruk sikkerhetsbelte i bil.

Ambassaden er kjent med at det har forekommet skyteepisoder på enkelte veistrekninger i Laos og reisende anmodes om å utvise forsiktighet.

Laotiske myndigheter opphevet fra og med 9. mai innreiserestriksjonene for utenlandske borgere.

Det er fortsatt obligatorisk å bære munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder. Dersom du kan fremvise gyldig vaksinasjonssertifikat, er det ikke påkrevet med PCR-test før ankomst. For uvaksinerte må det fremlegges negativ PCR-test tatt mindre enn 48 timer før avreise.  Barn uten vaksine i følge med foredre med gyldig vaksinesertifikat trenger ikke PCR-test før ankomst.

For oppdatert informasjon om generelle helseforhold i Laos bes reisende følge med på Verdens helseorganisasjons Laos-side.  

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

***

Smittsomme sykdommer, vannbårne sykdommer, dengue-feber, hepatitt, rabies, polio og  kjønnssykdommer er blant utfordringene. Helsetilbudet i Laos  ved alvorlig sykdom er svært begrenset.

Reisende til Laos oppfordres å kontakte sin lokale helsestasjon eller fastlege for nærmere informasjon om vaksiner og andre forholdsregler.

Kriminaliteten er forholdsvis lav. Dersom man er oppmerksom og ikke oppsøker fare, ferdes man stort sett trygt. Som turist kan man allikevel være utsatt for vold, lommetyveri og veskenapping. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer sine verdisaker.

Laos har et tropisk klima. Året er delt opp i tørketid og regntid. Den tørre årstiden er fra november til mai og betegnes som vinter.

I sommerperioden og regntiden mellom mai og november kan oversvømmelser og flom forekomme i provinsene omkring Mekong-elven i det sørlige Laos. Reisende bør holde seg oppdatert om værforhold. Oppdatert værinformasjon for Laos kan man finne på Tropical Storm Risk

Laos er generelt et tolerant land, og man kan stort sett kle seg som man vil. Dersom man skal besøke et tempel eller en pagode, forventes det at man kler seg respektfullt. Man kan bli nektet adgang dersom man ankommer i shorts. Når man besøker et annet land, er det i alle henseender viktig å utvise skjønn og vise respekt for landets kultur.

Det slås hardt ned på narkotikaforbrytelser, og smugling av narkotika kan straffes med dødsstraff.

Politi: 191
Ambulanse: 195
Brannvesen: 190
Ved behov for konsulær bistand kontakter man den norske ambassaden i Hanoi på telefon:
+84 4 3974 8900 eller pr e-post: emb.hanoi@mfa.no
Åpningstiden er kl 8.30-12.00/13.00 – 16.30 (mandag – fredag)

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: Norway in Vietnam

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatet About the Embassy - Norway in Vietnam

 

Laos. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Laos.