Laos - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Hanoi, Vietnam

Laotiske myndigheter har midlertidig suspendert visautstedelser for alle utenlandske statsborgere. Beslutningen gjelder inntil videre. Dette gjelder også E-visa og «Visa on arrival». For informasjon om koronavirus og innreise, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Laotiske myndigheter har midlertidig suspendert visautstedelser for alle utenlandske statsborgere. Beslutningen gjelder inntil videre. For mer informasjon om koronavirus, se punktene Helse. Diplomater, forretningsfolk og faglige eksperter har dispensasjon fra innreiserestriksjonen, men får kun innreisetillatelse etter søknad.  Alle som nå ankommer Laos vil bli satt i 14 dagers karantene. Innreise-og karanteneregler kan endres på meget kort varsel. Det er for tiden ingen kommersielle flyvninger til og fra Laos, kun spesialflyvninger gjennom World Food Program. Viktig at en holder seg løpende oppdatert.

Pass. For innreise i Laos kreves pass gyldig seks måneder utover den planlagte utreisedagen.  For nærmere om visum til Laos ta kontakt med Laos ambassade i Stockholm info.laoembassy@gmail.com

Utlendinger bør alltid ha med seg passet, eller kopi av personaliasiden og visum med innreisestempel, slik at man kan identifisere seg ved behov. Ta gjerne bilde av passet ditt med mobiltelefonen.

Laos er generelt et trygt land å oppholde seg og ferdes i.

Trafikksikkerheten i Laos er dårlig. Vær derfor alltid varsom når du ferdes i trafikken i Laos. Bruk alltid hjelm hvis du sitter på med eller kjører motorsykkel/moped. Bruk sikkerhetsbelte i bil.

Ambassaden er kjent med at det har forekommet skyteepisoder på enkelte veistrekninger i Laos og reisende anmodes om å utvise forsiktighet.

Laotiske myndigheter fortsetter å ha strenge preventive tiltak for å hindre spredning av covid-19. 

Det er obligatorisk å bære munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder.

For oppdatert informasjon om generelle helseforhold i Laos bes reisende følge med på Verdens helseorganisasjons Laos-side.  

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Smittsomme sykdommer, vannbårne sykdommer, dengue-feber, hepatitt, rabies, polio og  kjønnssykdommer er blant utfordringene. Helsetilbudet i Laos  ved alvorlig sykdom er svært begrenset.

Reisende til Laos oppfordres å kontakte sin lokale helsestasjon eller fastlege for nærmere informasjon om vaksiner og andre forholdsregler.

Kriminaliteten er forholdsvis lav. Dersom man er oppmerksom og ikke oppsøker fare, ferdes man stort sett trygt. Som turist kan man allikevel være utsatt for vold, lommetyveri og veskenapping. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer sine verdisaker.

Laos har et tropisk klima. Året er delt opp i tørketid og regntid. Den tørre årstiden er fra november til mai og betegnes som vinter.

I sommerperioden og regntiden mellom mai og november kan oversvømmelser og flom forekomme i provinsene omkring Mekong-elven i det sørlige Laos. Reisende bør holde seg oppdatert om værforhold. Oppdatert værinformasjon for Laos kan man finne på Tropical Storm Risk

Laos er generelt et tolerant land, og man kan stort sett kle seg som man vil. Dersom man skal besøke et tempel eller en pagode, forventes det at man kler seg respektfullt. Man kan bli nektet adgang dersom man ankommer i shorts. Når man besøker et annet land, er det i alle henseender viktig å utvise skjønn og vise respekt for landets kultur.

Det slås hardt ned på narkotikaforbrytelser, og smugling av narkotika kan straffes med dødsstraff.

Politi: 191
Ambulanse: 195
Brannvesen: 190
Ved behov for konsulær bistand kontakter man den norske ambassaden i Hanoi på telefon:
+84 4 3974 8900 eller pr e-post: emb.hanoi@mfa.no
Åpningstiden er kl 8.30-12.00/13.00 – 16.30 (mandag – fredag)

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: Norway in Vietnam

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatet About the Embassy - Norway in Vietnam

 

Laos. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Laos.