Laos - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Hanoi, Vietnam

Laotiske myndigheter har midlertidig suspendert visautstedelser for alle utenlandske statsborgere. Beslutningen gjelder inntil videre. Dette gjelder også E-visa og «Visa on arrival». For informasjon om koronavirus og innreise, se punktene Innreise og Helse.

Laotiske myndigheter har midlertidig suspendert visautstedelser for alle utenlandske statsborgere. Beslutningen gjelder inntil videre. For mer informasjon om koronavirus, se punktene Helse. Diplomater, forretningsfolk og faglige eksperter har dispensasjon fra innreiserestriksjonen, men får kun innreisetillatelse etter søknad.  Alle som nå ankommer Laos vil bli satt i 14 dagers karantene. Innreise-og karanteneregler kan endres på meget kort varsel. Det er for tiden ingen kommersielle flyvninger til og fra Laos, kun spesialflyvninger gjennom World Food Program. Viktig at en holder seg løpende oppdatert.

Pass. For innreise i Laos kreves pass gyldig seks måneder utover den planlagte utreisedagen.  For nærmere om visum til Laos ta kontakt med Laos ambassade i Stockholm info.laoembassy@gmail.com

Utlendinger bør alltid ha med seg passet, eller kopi av personaliasiden og visum med innreisestempel, slik at man kan identifisere seg ved behov. Ta gjerne bilde av passet ditt med mobiltelefonen.

Laos er generelt et trygt land å oppholde seg og ferdes i.

Trafikksikkerheten i Laos er dårlig. Vær derfor alltid varsom når du ferdes i trafikken i Laos. Bruk alltid hjelm hvis du sitter på med eller kjører motorsykkel/moped. Bruk sikkerhetsbelte i bil.

Ambassaden er kjent med at det har forekommet skyteepisoder på enkelte veistrekninger i Laos og reisende anmodes om å utvise forsiktighet.

Laotiske myndigheter fortsetter å ha strenge preventive tiltak for å hindre spredning av covid-19.

Pågående deltautbrudd har lagt et stort press på et i utgangspunktet svakt helsesystem, både mht. helsepersonell, medisinsk utstyr og infrastruktur. Muligheten for medisinsk evakuering er begrenset. Smittesituasjonen er ikke under kontroll i hovedstaden, Vientiane. Vaksinasjonsraten av befolkningen er relativt positiv, men fortsatt for lav mht. flokkimmunitet.

Det er obligatorisk å bære munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder.

For oppdatert informasjon om generelle helseforhold i Laos bes reisende følge med på Verdens helseorganisasjons Laos-side.  

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Smittsomme sykdommer, vannbårne sykdommer, dengue-feber, hepatitt, rabies, polio og  kjønnssykdommer er blant utfordringene. Helsetilbudet i Laos  ved alvorlig sykdom er svært begrenset.

Reisende til Laos oppfordres å kontakte sin lokale helsestasjon eller fastlege for nærmere informasjon om vaksiner og andre forholdsregler.

Kriminaliteten er forholdsvis lav. Dersom man er oppmerksom og ikke oppsøker fare, ferdes man stort sett trygt. Som turist kan man allikevel være utsatt for vold, lommetyveri og veskenapping. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer sine verdisaker.

Laos har et tropisk klima. Året er delt opp i tørketid og regntid. Den tørre årstiden er fra november til mai og betegnes som vinter.

I sommerperioden og regntiden mellom mai og november kan oversvømmelser og flom forekomme i provinsene omkring Mekong-elven i det sørlige Laos. Reisende bør holde seg oppdatert om værforhold. Oppdatert værinformasjon for Laos kan man finne på Tropical Storm Risk

Laos er generelt et tolerant land, og man kan stort sett kle seg som man vil. Dersom man skal besøke et tempel eller en pagode, forventes det at man kler seg respektfullt. Man kan bli nektet adgang dersom man ankommer i shorts. Når man besøker et annet land, er det i alle henseender viktig å utvise skjønn og vise respekt for landets kultur.

Det slås hardt ned på narkotikaforbrytelser, og smugling av narkotika kan straffes med dødsstraff.

Politi: 191
Ambulanse: 195
Brannvesen: 190
Ved behov for konsulær bistand kontakter man den norske ambassaden i Hanoi på telefon:
+84 4 3974 8900 eller pr e-post: emb.hanoi@mfa.no
Åpningstiden er kl 8.30-12.00/13.00 – 16.30 (mandag – fredag)

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: Norway in Vietnam

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatet About the Embassy - Norway in Vietnam

 

Laos. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Laos.