Laos - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Hanoi, Vietnam

Laotiske myndigheter har midlertidig suspendert visautstedelser for alle utenlandske statsborgere fra og med 18. mars 2020. Beslutningen gjelder inntil videre. Dette gjelder også E-visa og «Visa on arrival». For informasjon om koronavirus og innreise, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Laos er generelt et trygt land å oppholde seg og ferdes i.

Kriminaliteten er forholdsvis lav. Dersom man er oppmerksom og ikke oppsøker fare, ferdes man stort sett trygt. Som turist kan man allikevel være utsatt for vold, lommetyveri og veskenapping. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer sine verdisaker.

Ambassaden er kjent med at det har forekommet skyteepisoder på enkelte veistrekninger i Laos og reisende anmodes om å utvise forsiktighet.

Trafikksikkerheten i Laos er dårlig. Vær derfor alltid varsom når du ferdes i trafikken i Laos. Bruk alltid hjelm hvis du sitter på med eller kjører moped. Bruk sikkerhetsbelte i bil.

Laos har et tropisk klima. Året er delt opp i tørketid og regntid. Den tørre årstiden er fra november til mai og betegnes som vinter. I sommerperioden og regntiden mellom mai og november kan oversvømmelser og flom forekomme i provinsene omkring Mekong-elven i det sørlige Laos. Reisende bør holde seg oppdatert om værforhold. Oppdatert værinformasjon for Laos kan man finne på Tropical Storm Risk


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Reisende anbefales å ta kontakt med Laos ambassade eller konsulat for informasjon om gjeldende innreiseregler. Det tas forbehold om endringer som ikke er blitt meddelt ambassaden.

Laotiske myndigheter har midlertidig suspendert visautstedelser for alle utenlandske statsborgere fra og med 18. mars 2020. Beslutningen gjelder inntil videre. Dette gjelder også E-visa og «Visa on arrival».


Helse

Koronaviruset (covid-19): For oppdatert informasjon bør reisende følge med på siden til verdens helseorganisasjon (WHO).

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

For oppdatert informasjon om generelle helseforhold i Laos bes reisende følge med på verdens helseorganisasjons Laos-side.  

Som alltid vil vi oppfordre alle reisende til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Smittsomme sykdommer, vannbårne sykdommer, dengue-feber, hepatitt, rabies, polio og  kjønnssykdommer er blant utfordringene. Det somatiske og psykiske helsetilbudet i Laos er mangelfullt, og ved alvorlig sykdom anbefales det å søke helsetilbud i andre land.

Reisende til Laos oppfordres å kontakte sin lokale helsestasjon eller fastlege for nærmere informasjon om vaksiner og andre forholdsregler. Nyttig informasjon fås også på nettsidene til Folkehelseinstituttet.


Praktisk 

Visa og Mastercard aksepteres i storbyene og på turiststedene, og kan benyttes for uttak av lokal valuta fra minibanker.

Åpningstidene: Banker og offentlige kontorer har normal åpningstid kl 8.30-15.30.

Laos ligger foran Norge i tid; fem timer ved sommertid, og seks timer ved vintertid.

Nødnumre: Politi 191, brannvesen 190, ambulanse 195. 

Ved behov for konsulær bistand kontakter man den norske ambassaden i Hanoi på telefon:
+84 4 3974 8900 eller pr e-post: emb.hanoi@mfa.no
Åpningstiden er kl 8.30-12.00/13.00 – 16.30 (mandag – fredag)

Ambassadens besøksadresse: 
Hanoi Tower, 8th Floor
49 Hai Ba Trung Street
Hanoi
Vietnam

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Laos er generelt et tolerant land, og man kan stort sett kle seg som man vil. Dersom man skal besøke et tempel eller en pagode, forventes det at man kler seg respektfullt. Man kan bli nektet adgang dersom man ankommer i shorts. Når man besøker et annet land, er det i alle henseender viktig å utvise skjønn og vise respekt for landets kultur.

Befolkningen i Laos er sammensatt. Under halvparten er etniske laoter eller såkalte ”lavlands-laoter”. Det finnes 160 forskjellige etniske minoriteter - herunder etniske kinesere, vietnamesere og små samfunn av sørasiatisk opprinnelse.

Det offisielle språket er lao, som er et tonalt språk nært beslektet med thai. Omtrent halvparten av befolkningen snakker lao. De etniske minoritetene snakker egne språk som hmong og khmu. 

I Laos gjelder laotiske lover og regler. Utlendinger bør alltid ha med seg passet, eller kopi av personaliasiden og visum med innreisestempel, slik at man kan identifisere seg ved behov. Det slås hardt ned på narkotikaforbrytelser, og smugling av narkotika kan straffes med dødsstraff.