Venezuela - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Colombia.

President Maduro har innført unntakstilstand og strenge smitteverntiltak. Negativ covid-19-test er påkrevet ved innreise. Det settes opp svært få internasjonale flyvninger, og det er derfor begrensede muligheter for innreise og utreise. Det anbefales å sette seg godt inn i tiltak og lokalt regelverk. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

 

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 01.06.2017 - FORTSATT GYLDIG

Venezuela - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle ikke-nødvendige reiser til og opphold i Venezuela.

Sikkerhet

Venezuela er et av landene i verden med høyest kriminalitet, og reisende må utvise den største forsiktighet. Det kan forekomme demonstrasjoner og voldelige konfrontasjoner i gatene i hovedstaden Caracas og andre byer. Man kan møte veisperringer og tåregass kan bli brukt. Reisende bes være spesielt forsiktige og holde seg på avstand fra demonstrasjoner. Det anbefales at man holder seg løpende orientert om situasjonen.

Den generelle kriminaliteten i Venezuela har lenge vært høy. Caracas ligger nær toppen av kriminalitetsstatistikken på verdensbasis. Spesielt er mordtallene urovekkende høye, og særlig i Caracas-området. Ved den internasjonale flyplassen Maiquetia rapporteres det om kidnappinger og ran som begås av fiktive taxisjåfører. Ran, drap og overfall er dagligdags i de største byene i Venezuela. Kidnappinger mot løsepenger er også svært utbredt. Hvis man reiser i Venezuela, bør man ha kontakt med en pårørende som vet reisedetaljene og som man kan kontakte hvis man blir overfalt eller kidnappet.

De fleste drap foregår i de fattige bydelene som dekker åsene rundt Caracas. Disse områdene bør unngås. Kriminalitet som rammer turister er vanligvis pengemotivert, i form av tyveri og bevæpnede ran. Hendelser skjer både på dag- og kveldstid. Det anbefales derfor å være spesielt forsiktig ved valg av bosted og generelt med hvor man ferdes. Man bør unngå å ferdes alene. Bagasje og personlige eiendeler bør holdes under nøye oppsikt på flyplasser, busstasjoner etc.

Reisende bør unngå å dra inn i grenseområdene mellom Colombia og Venezuela da det finnes ulike væpnede grupperinger samt et betydelig innslag av ulovlige aktiviteter av ulike slag.

Man bør ikke ta taxi på gata men reservere taxi pr. telefon gjennom hotell og restauranter o.l. fra et pålitelig selskap, eller organisere seg med egen transporttjeneste. Tilfeller av sjøkapring har også forekommet i venezuelansk farvann.

Ved bruk av innenlandsk fly bør man vurdere flyselskapet. Det finnes useriøse aktører, og det har vært en rekke ulykker med småfly. 

Oversvømmelser forekommer i regntiden over hele landet. I regntiden kan større jordskred forekomme.

Venezuela rammes jevnlig av små og større jordskjelv.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Alle reisende anbefales å registere seg på reiseregistrering.no.

Venezuela er visumfritt for opphold inntil tre måneder. Du bør sørge for at passet har minst seks måneders gyldighet etter innreisedato.

Hvis man skal oppholde seg over lengre tid eller arbeide i Venezuela, kan man søke om visum før innreise på den venezuelanske ambassaden i Oslo eller etter innreise på et konsulært kontor. Journalister må søke om visum ved kommunikasjonsministeriet i Caracas for å komme inn til Venezuela og dette skal man i teorien kunne gjøre gjennom den venezuelanske ambassaden. Den norske ambassaden i Bogota anbefaler å gjøre dette i god tid før reisen. For mer informasjon om visumregler ta kontakt med den venezuelanske ambassaden i Oslo.

Ved utreise betales flyplassavgift dersom denne ikke er inkludert i billetten.

Ved ankomst til Maiquetia, den internasjonale flyplassen i Caracas, bør man være årvåken på alle måter, og ikke minst ved valg av taxi. Det anbefales å bli hentet av venner, forretningskontakter, hotell- eller turoperatører. Man bør også være påpasselig ved veksling av penger på flyplassen.

Kontakt den venezuelanske ambassade i Oslo for mer informasjon:

Venezuelas ambassade
Drammensveien 82
Postboks 2820 Solli, 0204 Olso
Kontortid: 09.00 - 15.00
Konsulær seksjon: 09.00 - 12.30 (man-fre)
Tlf: 22 43 06 60, 22 43 01 65
Faks: 22 43 14 70


Helse

Koronavirus (covid-19): Utenriksdepartementet har oppfordret alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Norske borgere som bor fast i utlandet bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning.

Norske reisende bør generelt holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon fra venezuelanske helsemyndigheter finner man på helsedepartementet sine nettsider.  

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

For offisielle helsefaglige reiseråd se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Annen viktig informasjon:

  • President Maduro har innført «Estado de Alarma» (unntakstilstand)
  • Smittevernregler endres fortløpende, og det er den enkelte reisendes ansvar å sette seg godt inn i tiltak og lokalt regelverk. Det er påkrevd negativ PCR-test ved innreise. Ved ankomst må den reisende ta en ny PCR-test.
  • Det settes opp svært få internasjonale flyvninger. Per 7. januar er det kun mulig å reise til Venezuela via Mexico, Bolivia og Tyrkia.
  • Landegrensene til Colombia og Brasil er stengt.

***

Det venezuelanske helsevesenet holder en gjennomgående dårligere standard enn i Norge. Husk som alltid å tegne reiseforsikring før avreise.

Mangel på mange vitale husholdningsprodukter, medisiner og annet utstyr på sykehusene kan gjøre det vanskelig å få en ideell legebehandling når det måtte være nødvendig. Man bør derfor selv medbringe nødvendige medisiner.

Venezuelanske myndigheter anbefaler alle reisende å være vaksinert mot gulfeber. Det anbefales å sjekke med den venezuelanske ambassaden i Oslo om det er påkrevet å vise vaksinasjonskort ved innreise.

Gjennomgående er de sanitære forholdene på hoteller og restauranter tilfredsstillende. Vann på flaske anbefales. Tilreisende kan få noe lettere magebesvær pga. den uvante bakteriefloraen. Kolera, dengue, hepatitt, malaria, gulfeber og zika forekommer. Spesielt malaria og gulfeber er et problem i rurale områder inne i landet. Ta kontakt med norske helsemyndigheter før utreise.


Praktisk informasjon

For utenlandske besøkende i Venezuela er valutasystemet en særlig utfordring. Det opereres med flere ulike valutakurser. Den offisielle kursen ligger fast på ti bolivares pr. dollar (USD), mens en annen offisiell kurs, Dicom, ligger mye høyere og brukes ofte av hoteller og turiststeder. Det eksisterer et parallelt svart marked med mye høyere kurs, men det frarådes å veksle med lokale personer på flyplassen eller på gata. Vekslingskontoret på flyplassen veksler dollar til bolivares, likeledes større hoteller. Det er ikke mulig å veksle fra bolivares til utenlandsk valuta.

Kredittkort kan brukes i større byer, men grunnet den økonomiske krisen kan det være vanskelig å ta ut kontanter i minibank. Det anbefales å medbringe amerikanske dollar Man bør vise aktsomhet ved uttak i minibanker, og aldri gi fra seg kortet ved betaling i restauranter og barer.

Banker har åpent fra 09:00 til 15:00. Offentlige kontorer har vanligvis åpningstider mellom 09:00 og 17:00, men dette bør sjekkes på nettet. Butikkenes åpningstid varierer, men er vanligvis 09.00-19.00. Noen kontorer og butikker holder stengt mellom 13.00 og 15.00.

Venezuela har 110 volt strøm. Fastnettet er utbygd stort sett over hele landet, men gamle linjer kan forringe kvaliteten i noen områder. Mobilnettet er godt utbygd i byer og tettbygde strøk.

Tidsforskjell i forhold til Norge er: - 5 timer (- 6 timer når det er sommertid i Norge).

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Publikum kan kontakte UDs døgnoperative senter på tlf. +47 23 95 00 00 og på e-post: UDops@mfa.no.

Reisende oppfordres til alltid å medbringe pass. En kopi av passet er ikke gyldig legitimasjon.

Engelskkunnskaper er ikke særlig utbredt og det vil være en stor fordel å kunne litt spansk. Venezuelanere er uformelle og hyggelig mennesker, og man kommer langt med alminnelig høflighet og folkeskikk. I enkelte forretningssammenhenger forventes en viss kleskode.

Narkotikasmugling straffes med lange fengselsopphold (typisk ti år) under svært kummerlige forhold. Forholdene i fengslene er svært vanskelige, og utlendinger gis ingen særbehandling.