Venezuela - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Colombia.

Antallet internasjonale flygninger til og fra Venezuela er begrenset. Norske borgere trenger gyldig pass for å reise til Venezuela og kan oppholde seg i landet inntil 90 dager uten visum.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26.06.23 - FORTSATT GYLDIG

Venezuela - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til grenseområdene til Colombia og Brasil, Arco Minero-regionen, nordlige og østlige deler av delstaten Sucre (inkl. Paria-halvøya) og Paraguaná-halvøya i delstaten Falcón.

Innreisebestemmelser kan endre seg raskt. Gjør deg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser og påse at reisedokument er gyldig for innreise.

Visum: Norske borgere trenger ikke visum for å besøke Venezuela. Som turist får man opphold i inntil 90 dager. For forlengelse av visum må du kontakte migrasjonsmyndighetene. Å overskride oppholdsperioden uten tillatelse kan medføre bøter ved utreise. Det er viktig å påse at du får innreisestempel i passet ved ankomst.

Pass: Innreise forutsetter gyldig pass med minst tre måneders gyldighet utover reisens varighet. Du må betale flyplassavgift ved utreise med mindre den allerede er inkludert i billetten.

Reiseregistrering: Vi oppfordrer alle norske borgere som skal reise til Venezuela å registrere sin reise i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no

Lenker til sider med utfyllende informasjon

Det er et mye kriminalitet i Venezuela. Vi anbefaler at tilreisende utviser stor forsiktighet. Besittelse og bruk av våpen er ikke uvanlig, særlig blant kriminelle grupper i de store byene. Sammenstøt mellom statlige sikkerhetsstyrker og kriminelle grupper forekommer, og kan utgjøre en risiko for sivile. I 2024 vil det avholdes presidentvalg. Norske borgere anbefales derfor å følge ekstra nøye med på utviklingen via internasjonale og nasjonale nyheter. Det er en stor fordel å kjenne noen som bor i Venezuela som kan bistå tilreisende under oppholdet.

Demonstrasjoner: Den sosiale og politiske situasjonen i Venezuela er spent. Spontane demonstrasjoner og voldelige konfrontasjoner kan oppstå i Caracas og andre byer. Vær forsiktige og hold deg unna områder der demonstrasjoner foregår eller planlegges organisert. Veisperringer og tåregass kan bli brukt, og plyndring og ødeleggelse av bygninger kan forekomme. Vi anbefaler at du holder deg løpende orientert om situasjonen.

Terror: Risikoen for terrorangrep i Venezuela er lav. Unngå reiser til grenseområdene til Colombia og Brasil, samt Arco Minero-regionen, da det er påvist at flere væpnede grupper har tilhold i disse områdene. Militære konfrontasjoner mellom det venezuelanske militæret og disse gruppene kan ikke utelukkes, og risikoen for kidnapping er høyere i disse regionene.

Trafikk og reiser innenlands: Unngå å ta taxi på gata eller bruke kollektivtransport. Taxi bør som regel reserveres per telefon gjennom hoteller eller restauranter fra et pålitelig selskap. Trafikken i Venezuela er uoversiktlig og ulykkesstatistikken er høy.

Såkalte checkpoints finnes langs veiene i store deler av landet, og er som regel kontrollert av politiet eller militæret. Det har vært rapportert at politifolk eller militæret tar betalt ved checkpoints. Be om skriftlig begrunnelse hvis du utsettes for den type utpressing. Tilgangen på bensin kan være begrenset utenfor Caracas og andre store byer.

Vurder flyselskapet grundig om du skal fly innenlands. Informasjon om vedlikehold av fly er begrenset og det har vært flere ulykker med småfly.

Infrastruktur: Plutselige strømbrudd og vannmangel kan oppstå hvor som helst i landet. Tilgangen til internett er uforutsigbar og begrenset utenfor de store byene og mobildata er stort sett kun tilgjengelig for personer med venezuelanske telefonabonnementer.

 

Det venezuelanske helsevesenet holder en gjennomgående dårligere standard enn i Norge. Mange offentlige sykehus mangler utstyr og medisiner, og de sanitære forholdene er langt under norsk standard. Det anbefales derfor ikke å benytte seg av offentlige sykehus. Flere private klinikker i Caracas holder god standard og kan benyttes i nødsituasjoner, men prisnivået er høyt. Husk alltid å tegne reiseforsikring før avreise.

Koronavirus (covid-19): Det er ikke lenger krav om å vise vaksinasjonskort eller negativ Covid-19-test ved innreise. Enkelte flyselskaper kan likevel be om å se vaksinasjonskort før avreise.

Medisiner: Mangel på medisiner og annet utstyr på offentlige sykehus er en stor utfordring i Venezuela. Dersom du har kroniske sykdommer eller tar medisiner regelmessig, bør du selv ta med nødvendige medisiner.

Vaksiner: Venezuelanske myndigheter anbefaler tilreisende å være vaksinert mot gulfeber. Sjekk med den venezuelanske ambassaden i Oslo om det er påkrevet å vise vaksinasjonskort ved innreise. Kolera, dengue, hepatitt, malaria, gulfeber og zika finnes. Sjekk Folkehelseinstituttets anbefalinger for reisevaksine i god tid før avreise: Reisevaksiner - FHI

Sanitære forhold: De sanitære forholdene på hoteller og restauranter i Caracas og andre store byer er gjennomgående tilfredsstillende. Reisende bør ikke drikke vann fra springen. Vann på flaske anbefales. Det er ikke uvanlig at noen reisende opplever magebesvær på grunn av den uvante bakteriefloraen.

Selv om antallet voldelige hendelser har gått ned de siste årene, er kriminalitetsraten i Venezuela fortsatt høy. Det meldes stadig om tilfeller av kidnapping mot løsepenger, bilkapringer, ran og overfall med våpen, seksuelle overgrep og drap. Ofre for kidnappinger blir ofte tvunget til å ta ut penger på bankkortet sitt eller overføre penger direkte til gjerningspersonene. Såkalte motorsykkelangrep, der biler og busser blir angrepet av personer på motorsykler, skjer både i byene og utenfor byene. Risikoen for å bli utsatt for kriminalitet er betydelig høyere hvis man reiser alene enn i en gruppe.

Vær forsiktig etter mørkets frembrudd, særlig ved reiser til og fra flyplassen i Caracas. Det har vært rapportert om ran langs veien. Drap og voldelige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og kriminelle grupper skjer som regel i fattige nabolag i åssidene rundt Caracas. Kriminalitet som rammer turister er vanligvis pengemotivert i form av tyveri og væpnede ran. Hendelser skjer både på dag- og kveldstid. Vær spesielt forsiktig når du velger bosted. Kommuner/nabolag som Chacao og Baruta i Caracas anses som de tryggeste områdene i hovedstaden. Bagasje og personlige eiendeler bør holdes under nøye oppsikt på flyplasser og offentlige steder.

Oversvømmelser kan forekomme i regntiden (ca. mai/juni til oktober/november). I regntiden er det ikke uvanlig med større jordskred.

Venezuela rammes jevnlig av små og større jordskjelv.

Alle som oppholder seg i Venezuela er underlagt lokale lover og regler. Spansk er det offisielle språket i landet og engelskkunnskapene til lokalbefolkningen kan være noe begrenset, spesielt utenfor turistområdene.

Narkotika: Narkotikasmugling straffes med lange fengselsopphold under svært kummerlige forhold. Utlendinger får ingen særbehandling i fengslene.

LGBTI+: Seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn eller organisering av LHBTIQ-arrangementer er ikke underlagt juridiske restriksjoner i Venezuela. Likekjønnet ekteskap er derimot ikke anerkjent ved lov i Venezuela. Diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering ved ansettelser er ulovlig og beskyttet ved lov. Diskriminering av LHBTIQ-personer er derimot utbredt og overgrep basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet forekommer. Spesielt på landsbygda kan man oppleve at det er lavere toleranse og aksept blant lokalbefolkningen når det gjelder seksuell legning og kjønnsidentitet. I noen tilfeller kan det oppstå ubehagelige situasjoner, spesielt ved militære og politiposter.

Valuta/veksling: For reisende i Venezuela er valutasystemet en stor utfordring. Det er krevende å veksle til den lokale valutaen og mange utlendinger bruker i dag dollar som betalingsmiddel. Det er ikke mulig å ta ut kontanter i Venezuela med utenlandsk bankkort, men du kan betale med utenlandsk bankkort i de store byene. Det er derfor en fordel å ha med seg tilstrekkelig med kontanter i dollar ved innreise.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 28. februar og 1. mars (carnaval), Skjærtorsdag og Langfredag, 19. April (Declaración de la Independencia), 1. mai, 24. juni (Batalla de Carabobo), 5. Juli (Día de la Independencia), 24. juli (Natalicio del Simón Bolivar), 12. oktober (Día de la Resistencia Indígena), 24. og 25. desember, 31. desember.

Noen av disse helligdagene faller på forskjellige datoer fra år til år og det er ikke uvanlig å flytte dagene til nærmeste virkedag hvis helligdagen faller på en lørdag/søndag.

Nødtelefon: 911 

Ansvarlig ambassade: Ambassaden i Bogota, Colombia
E-post: emb.bogota@mfa.no
Adresse: Carrera 11ª #94-45, Oficina 904, Edificio Oporto
Telefon: +57 651 5500,
Åpningstider: Mandag-torsdag 8.00-12.00 og 13.00-16.00, fredag: 08.00-13.30
Nettside

For henvendelser om pass, nødlidende, innreiseregler og annen bistand til nordmenn ber vi om at e-post sendes: consular.bogota@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Norske konsulater i Venezuela:

Caracas, Venezuela
E-post: consulado.noruegaccs@gmail.com

Isla de Margarita, Venezuela
E-post: josemendoza@scatca.com
Adresse: Ed. Scat, Av. Juan Bautista Arismendi, Porlamar, Margarita
Telefon: +58 (0) 295 274 0027, +58 (0) 295 274 1935
Åpningstider: mandag-fredag 9.00 – 12.00

Puerto Cabello, Venezuela
E-post: josemanuelrodriguez59@hotmail.comjomrod59@gmail.com
Adresse: Venecia Ship Vesca, Calle Comercio #2, Puerto Cabello
Telefon: +58 (0) 242-360 0600, +58 (0) 242 360 0603
Åpningstider: mandag-fredag 9.00 – 15.00

Puerto Ordaz, Venezuela
E-post: pedro_ferrer2@hotmail.compedroferrer59@gmail.com
Adresse: Lloyd Sudamericano C.A., Ed. Residencias Cachamay, Calle el Callao, Local 1, Puerto Ordaz
Telefon: +58 (0) 286-922 8288, +58 (0) 922 8278, +58 (0) 922 5619, +58 (0) 922 0263
Åpningstider: mandag-fredag 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Venezuela. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Venezuela