Bangladesh - reiseinformasjon

Bangladesh er i hovedsak et trygt reisemål, men opplever periodevis politisk uro og demonstrasjoner. Landet er også utsatt for naturkatastrofer og infrastrukturen er tidvis dårlig. Vi anbefaler reisende å registrere seg i UDs reiseregistrering og å laste ned appen Reiseklar.

Husk pass: For innreise i Bangladesh kreves norsk pass med minimum seks måneders gyldighet.

Visum: Visum er påkrevd. Fra Norge søker man visum hos den bangladeshiske ambassaden i Stockholm før utreise. Man bør beregne minst to uker fra passet sendes til man kan forvente å få det tilbake. Enkelte visumsøkere har også opplevd at prosessen tar lenger tid enn dette. Nettsiden hvor man søker visum er teknisk ustabil. Passfoto må legges ved søknaden som fysisk kopi.

Norske borgere kan søke 30-dagers visum ved ankomst i Bangladesh (visa on arrival), men det er delte erfaringer med denne ordningen.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt id-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til bangladeshisk politi og kontakte ambassaden i Dhaka. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Dhaka. Prosessen kan ta flere dager.

Trafikk: Trafikksikkerheten på veiene i Bangladesh er dårlig. Ulykker skyldes hensynsløs kjøring, et kaotisk trafikkbilde, ukyndige sjåfører og teknisk dårlige kjøretøyer. Det er særlig å krysse gatene som fotgjenger som er farlig. Ferdsel på veiene utenfor de større byene etter mørkets frembrudd, frarådes. Planlegg lengre turer godt. Legg inn god margin for eventuelle forsinkelser og/eller motorstopp. De fleste utlendinger leier sjåfør og unngår å kjøre selv. Offentlig transport (buss, tog, osv.) bør unngås.

Terror: Etter et alvorlig angrep i 2016 har det ikke vært terrorangrep rettet mot utlendinger i Bangladesh. Likevel kan det ikke utelukkes at angrep kan ramme utlendinger i fremtiden. Reisende bør utvise aktsomhet og unngå større ansamlinger.

Politisk uro: Det forekommer ofte politiske demonstrasjoner. Disse kan tidvis bli voldelige, særlig i forbindelse med valggjennomføring. Demonstrasjonene varsles som regel i forkant og pågår vanligvis ikke i områder hvor utlendinger pleier å oppholde seg. Likevel bør man trekke seg raskt unna dersom store folkemengder samles. Det anbefales å følge med i lokale og sosiale medier og unngå områder der slike aksjoner er planlagt.

Covid-19: Smittetallene har holdt seg lave i Bangladesh siden 2022, og landet er tilbake i en tilnærmet normal tilstand. Ved et eventuelt nytt oppbluss av smitte, er høy befolkningstetthet og generelt lav overholdelse av smitteverntiltakene risikomomenter.

Innreiserestriksjoner: Innreiserestriksjoner ble underveis i pandemien endret hyppig.  Nå er det ikke lenger innreiserestriksjoner til landet. De til enhver tid siste oppdateringer fra myndighetene finnes på denne siden: COVID-19 (caab.gov.bd)

Lokale restriksjoner: Rutinene rundt bruk av masker, temperaturscreeninger, sosial avstand og andre restriksjoner er nå klassifisert som «avslappet». Det er imidlertid fortsatt oppfordret til maskebruk ved arbeid på sykehus og for personer med lavt immunforsvar m.m.

Den generelle helsesituasjonen og det generelle helsetilbudet i Bangladesh er av gjennomgående lav standard. Mangelfull hygiene og fare for sykehusinfeksjoner er utbredt. Folkehelseinstituttet gir helsefaglige reiseråd og veiledning for Bangladesh. Ta kontakt med helsepersonell i Norge i god tid før utreise for vurdering av anbefalte vaksiner.

Sykdommer: Denguefeber forekommer i hele Bangladesh. Det er også rapportert om tilfeller av chikungunya og zikavirus. Beskyttende påkledning, myggnetting og myggmiddel er det viktigste forebyggende tiltakene. For reiser i enkelte områder bør malariaprofylakse vurderes. Matforgiftning og bakterie- og parasittinfeksjoner kan forekomme. Luftforurensningen i Dhaka er svært høy i den tørre årstiden (november-mars), noe som kan forårsake helseplager for personer med astma eller andre luftveissykdommer.

Volds- og vinningskriminalitet forekommer i Bangladesh. Ta forholdsregler og vær forsiktig til enhver tid. Unngå gjerne å ha dyre smykker, gjenstander av høye verdi eller store summer i kontanter på deg.

Man bør så langt som mulig unngå å ferdes ute etter mørkets frembrudd. Politiet er som regel hjelpsomme overfor utlendinger, selv om korrupsjon er et problem. Kvinner bør imidlertid ikke møte alene på politistasjonen pga. risikoen for seksuell trakassering. Meld fra til ambassaden om ethvert tilfelle av overgrep.

Bangladesh rammes regelmessig av flom og fra tid til annen også sykloner og jordskjelv. Planlegger man reiser i Bangladesh under monsuntiden (hovedsakelig juni til oktober), bør man undersøke på forhånd om det går an å ferdes som normalt.

Deler av Bangladesh ligger i risikosone for jordskjelv, og konsekvensene kan bli alvorlige dersom landet skulle rammes av et kraftig jordskjelv. Reisende bes ta nødvendige forbehold for innenlandsreiser og oppholdssteder. Myndighetene har begrenset kapasitet til å håndtere større katastrofer.

Når man reiser til Bangladesh, er man underlagt bangladeshisk lovgivning. Den kan avvike betydelig fra den norske. Forholdene i fengsel kan være svært vanskelige.

Narkotika: Bangladesh har strenge straffer for innførsel og besittelse av narkotika. Bangladeshere har ikke lov til å være i besittelse av alkohol uten særskilt tillatelse. Dette gjelder ikke utlendinger, men det er relativt få steder som serverer alkohol og det er strenge kvoter ved innreise.

LHBTI: Homofili er forbudt og kan straffes med fengsel i opptil to år. Loven anvendes svært sjelden, men homofile anbefales å utvise forsiktighet på offentlige steder.

Kvinner: Situasjonen for kvinner kan oppfattes som krevende og restriktiv sett med norske øyne. Det er tilrådelig å utvise aktsomhet, særlig om man reiser alene.

Kvinner bør bruke ledige klær som dekker skuldre og knær når man ferdes utendørs/blant lokalbefolkningen. Bruk av offentlige transportmidler (særlig busser) bør unngås da det kan forekomme ran eller seksuelle overgrep mot kvinner. Kvinner bør unnlate å håndhilse på bangladeshiske menn, med mindre mennene selv tar initiativ til det, ettersom kroppskontakt med kvinner er uakseptabelt for enkelte.

Besittelse av pornografi eller annen «uanstendig» litteratur, filmer e.l. er forbudt. Samvær med prostituerte er forbudt.

Lokalt nødnummer: 999

Kontaktinformasjon til turistpolitiet: Bangladesh Police – Tourist police.

Ambassadens telefonnummer: +880 255668570. For nødssituasjon eller krise utenfor åpningstid, kontakt UDs døgnoperative senter.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

Bangladesh. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Bangladesh