Velg land

Bangladesh - reiseinformasjon

Normal, internasjonal luftfart til/fra Bangladesh er gjenopptatt. Endringer i reiserestriksjoner kan komme på kort varsel. For øvrig informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Bangladesh kreves norsk pass med minimum seks måneders gyldighet.

Visum. Visum er påkrevd. Fra Norge søker man visum hos den bangladeshiske ambassaden i Stockholm før utreise. Det bør beregnes minst to uker fra passet sendes fra visumsøker, til passet kan forventes returnert. 

Når man fyller ut søknadsskjema til visum, kan man oppleve tekniske problemer. Det kan være hensiktsmessig å ikke forsøke å laste opp passbilde digitalt, da dette kan forsinke prosessen ytterligere. Passfoto må uansett legges ved som fysisk kopi.

Norske borgere kan søke visum ved ankomst i Bangladesh (visa on arrival), men det er delte erfaringer med denne ordningen. Blant annet har ordningen under pandemien opphørt på kort varsel uten at det er gitt beskjed. Ambassaden anbefaler derfor å søke visum på forhånd for å unngå unødvendige problemer. 

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt id-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til bangladeshisk politi og kontakte ambassaden i Dhaka. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Dhaka og prosessen kan ta flere dager.

Trafikk. Trafikksikkerheten på veiene i Bangladesh er dårlig og trafikken utgjør den største hverdagsrisikoen. Ulykker skyldes hensynsløs kjøring, et kaotisk trafikkbilde, ukyndige sjåfører og et stort antall teknisk dårlige kjøretøyer. Det er særlig å krysse gatene som fotgjenger som er farlig. Ferdsel på veiene etter mørkets frembrudd frarådes. Planlegg lengre turer godt. Legg inn god margin for eventuelle forsinkelser og/eller motorstopp. De fleste utlendinger leier sjåfør og unngår å kjøre selv. Offentlig transport (buss, taxi osv.) bør unngås.

Terror. Etter et alvorlig angrep i 2016 har det ikke vært terrorangrep rettet mot utlendinger i Bangladesh. Likevel kan det ikke utelukkes at angrep kan komme, og at utlendinger kan bli rammet, selv om de ikke er målgruppen. Reisende må utvise aktsomhet og bør unngå større ansamlinger.

Politisk uro. Det forekommer ofte politiske demonstrasjoner som i blant kan bli voldelige. Demonstrasjonene varsles som regel i forkant og pågår vanligvis ikke i områder hvor utlendinger hyppig ferdes. Likevel bør man trekke seg raskt unna dersom store folkemengder samles. Det anbefales å følge med i lokale og sosiale medier og unngå å ferdes i områder med store folkemengder eller der slike aksjoner er planlagt.

Covid-19. Smittetallene har holdt seg lave i Bangladesh de siste månedene, og landet er tilbake i en tilnærmet normal tilstand. Ved et eventuelt nytt oppbluss av smitte, er høy befolkningstetthet og generelt lav overholdelse av smitteverntiltakene risikomomenter. Ved opphold i Bangladesh under en smittesituasjon bør man derfor ta forholdsregler for å holde avstand ved å unngå kollektivtrafikk og andre folkemengder. Helsevesenet er generelt utilfredsstillende, og i perioder med høy smitte kan kapasiteten bli sprengt. Den enkeltes ansvar for eget smittevern understrekes.

Innreiserestriksjoner. Innreiserestriksjoner ble underveis i pandemien endret hyppig.  Nå er det ikke lenger innreiserestriksjoner til landet. De til enhver tid siste opppdateringer fra myndighetene finnes på denne siden: COVID-19 (caab.gov.bd)

Lokale restriksjoner. Rutinene rundt bruk av masker, temperaturscreeninger, sosial avstand og andre restrikasjoner er nå klassifisert som «avslappet». Det er imidlertid fortsatt oppfordret til maskebruk ved arbeid på sykehus og for personer med lavt immunforsvar m.m.

***

Helsetilbud. Den generelle helsesituasjonen og det generelle helsetilbudet i Bangladesh er av gjennomgående lav standard. Mangelfull hygiene og fare for sykehusinfeksjoner er utbredt. Folkehelseinstituttet gir helsefaglige reiseråd og veiledning for utenlandsreiser. Ta kontakt med helsepersonell i Norge i god tid før utreise for vurdering av anbefalte vaksiner.

Sykdommer. Denguefeber forekommer i hele Bangladesh. Det er også rapportert om tilfeller av chikungunya og zikavirus. Beskyttende påkledning, myggnetting og myggmiddel er det viktigste forebyggende tiltakene. For reiser i enkelte områder bør malariaprofylakse vurderes. Matforgiftning og bakterie-/parasitt-infeksjoner kan forekomme. Luftforurensningen i Dhaka er svært høy i den tørre årstiden, hvilket kan forårsake helseplager for personer med astma eller andre luftveissykdommer.

Drikkevann. Vann fra springen bør ikke drikkes. Benytt godkjent drikkevannsfilter eller kjøp drikkevann på flaske.

Volds- og vinningskriminalitet forekommer hyppig i Bangladesh. Ta forholdsregler og vær forsiktig til enhver tid. Man bør så langt som mulig unngå å ferdes ute etter mørkets frembrudd. Politiet er som regel hjelpsomme overfor utlendinger, selv om korrupsjon er et problem. Kvinner bør imidlertid ikke møte alene på politistasjonen pga. risikoen for seksuell trakassering. Meld fra til ambassaden om ethvert tilfelle av overgrep.

Bangladesh rammes regelmessig av flom og fra tid til annen også sykloner. Planlegger man lange reiser i Bangladesh under monsuntiden, bør man undersøke på forhånd om det går an å ferdes som normalt. Deler av Bangladesh ligger i risikosone for jordskjelv, og konsekvensene kan bli alvorlige dersom landet skulle rammes av et kraftig jordskjelv. Reisende bes ta nødvendige forbehold for innenlandsreiser og oppholdssteder.

Når man reiser til Bangladesh, er man underlagt bangladeshisk lovgivning. Disse kan avvike meget fra de norske, og forholdene i fengsel kan være svært vanskelige.

Bangladesh har strenge straffer for innførsel og besittelse av narkotika. Bangladeshere har ikke lov til å være i besittelse av alkohol uten særskilt tillatelse. Dette gjelder ikke utlendinger, men det er relativt få steder som serverer alkohol og det er strenge kvoter ved innreise.

Homofili er forbudt og kan straffes med fengsel i opptil to år. Loven anvendes svært sjelden, men homofile anbefales å utvise forsiktighet på offentlige steder.

Situasjonen for kvinner kan oppfattes som krevende og restriktiv sett med norske øyne. Det er tilrådelig å utvise aktsomhet, særlig om man reiser alene. Kvinner bør bruke ledige klær som dekker skuldre og knær når man ferdes utendørs/blant lokalbefolkningen. Bruk av offentlige transportmidler (særlig busser) bør unngås da det kan forekomme ran eller seksuelle overgrep mot kvinner. Kvinner bør unnlate å håndhilse på bangladeshiske menn, med mindre mennene selv tar initiativ til det, ettersom kroppskontakt med kvinner er uakseptabelt for enkelte.

Besittelse av pornografi eller annen «uanstendig» litteratur, filmer e.l. er forbudt. Samvær med prostituerte er forbudt.

Lokalt nødnummer: 999

Kontaktinformasjon til turistpolitiet: Bangladesh Police – Tourist police.

Ambassadens telefonnummer: +880 255668570. For nødssituasjon eller krise utenfor åpningstid, kontakt UDs døgnoperative senter.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

Bangladesh. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Bangladesh