Danmark - reiseinformasjon

Det er ikke krav om anerkjennelsesverdig formål for innreise til Danmark eller karantene hvis du kommer fra Norge. Alle som reiser inn i Danmark skal teste seg før og etter ankomst. Dette gjelder ikke ferdigvaksinerte eller tidligere smittede med covid-19. Se mer under avsnittet «Innreise/mellomlanding/utreise».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Det er forskjellige regler for innreise til Danmark avhengig av om det land som du har fast bopel i, er på listen over gule, oransje eller røde lande. I utgangspunktet er det krav om fremvisning av negativ covid-19-test ved innreise. Norge er for tiden karakterisert som et gult land, dvs. det er ikke krav om anerkjenneslesverdig formål for å få lov til å reise inn i landet, og det er ingen krav om karantene. Dette gjelder foreløpig frem til 19. juni. Les mer på den offisielle samlesiden om korona: For udlændinge med fast bopæl i udlandet (coronasmitte.dk).

Det er passfrihet i Norden, men du skal kunne sannsynliggjøre at du er nordisk statsborger. For innreise i Danmark kreves norsk pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Nødpass aksepteres også.

Nordiske statsborgere under 18 år er fritatt fra kravet om selvstendig legitimasjon hvis personen reiser med en forelder/verge som også er nordisk statsborger og som kan identifisere seg.

For nordiske statsborgere under 18 år som reiser alene gjelder samme regler som for voksne.

Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Danmark. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Danmark er et sikkert land å ferdes i som turist og kan på mange måter sammenlignes med Norge. Danske sikkerhetsmyndigheter har tett kontakt med sine samarbeidspartnere for å motvirke og eventuelt forhindre terrorhandlinger. Følg med på myndighetenes anvisninger for å holde deg orientert i slike situasjoner.

Det er svært mange syklister i Danmark. Det er svært viktig å være oppmerksom på disse i bybildet.

Ved reiser til Grønland skal man være oppmerksom på at det er store avstander, og verken høy beredskap eller god mobil- eller bredbåndsdekning overalt. Vis fornuft og vær forberedt på værskifte på turer.

I Danmark har man offentlig sykesikring og krav på gratis behandling på sykehus og hos legen. Medlemmer av norsk folketrygd har krav på samme behandling som danske borgere ved akutt oppstått sykdom og skade. Det anbefales likevel å medbringe Europeisk helsetrygdkort.

Koronavirus (covid-19): Du finner informasjon hos den danske Sundhedsstyrelsen - forside. Informasjon om vaksinasjon, test og koronapass finner du på den danske samlesiden om korona corona | covid-19 (coronasmitte.dk)

Vannet fra springen kan drikkes. 

Som i alle storbyer bør man også i København ta forholdsregler for å unngå lommetyver samt utvise normal forsiktighet på kvelder og netter. I likhet med andre europeiske storbyer kan det være nyttig å følge med i medieomtale av lokale hendelser. Utover dette er det ingen spesielle forholdsregler man bør ta ved reise i Danmark.

Enkelte deler av Danmark kan rammes av oversvømmelser ved ekstremvær, men dette medfører sjelden fare for liv og helse.

Ingen.

Nødnummer til brann, ambulanse, politi: 112
UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene.

Danmark. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Danmark