Danmark - reiseinformasjon

Fra og med 27. desember skal man fremvise en negativ test ved innreise til Danmark, uansett vaksinasjonsstatus. Tidligere smittede og barn under 15 år slipper test. Det er ikke krav om karantene hvis du kommer fra Norge. Det er krav om koronapass mange steder. Se mer under avsnittet «Innreise/mellomlanding/utreise».

De som kommer fra Norge kan reise inn i Danmark uten et bestemt formål og slipper karantene. Fra og med 27. desember skal alle innreisende uten fast bopel i Danmark fremvise en negativ test før innreise, uansett vaksinasjonsstatus. De med fast bopel i Danmark skal enten fremvise negativ test ved ankomst eller ta en test senest 24 timer etter ankomst. Test foretatt før innreise skal enten være hurtigtest ikke eldre enn 48 timer før ankomst eller PCR-test maks 72 timer gammel.   

Det er krav om koronasertifikat (koronapass) mange steder, og det er krav om munnbind på offentlig transport, i butikker o.l.

Hold deg oppdatert på Rejser til eller via Danmark.

Det er passfrihet i Norden, men du skal kunne sannsynliggjøre at du er nordisk statsborger. For innreise i Danmark kreves norsk pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Nødpass aksepteres også.

Nordiske statsborgere under 18 år er fritatt fra kravet om selvstendig legitimasjon hvis personen reiser med en forelder/verge som også er nordisk statsborger og som kan identifisere seg.

For nordiske statsborgere under 18 år som reiser alene gjelder samme regler som for voksne.

Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Danmark. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Danmark er et sikkert land å ferdes i som turist og kan på mange måter sammenlignes med Norge. Danske sikkerhetsmyndigheter har tett kontakt med sine samarbeidspartnere for å motvirke og eventuelt forhindre terrorhandlinger. Følg med på myndighetenes anvisninger for å holde deg orientert i slike situasjoner.

Det er svært mange syklister i Danmark. Det er svært viktig å være oppmerksom på disse i bybildet.

Ved reiser til Grønland skal man være oppmerksom på at det er store avstander, og verken høy beredskap eller god mobil- eller bredbåndsdekning overalt. Vis fornuft og vær forberedt på værskifte på turer.

I Danmark har man offentlig sykesikring og krav på gratis behandling på sykehus og hos legen. Medlemmer av norsk folketrygd har krav på samme behandling som danske borgere ved akutt oppstått sykdom og skade. Det anbefales likevel å medbringe Europeisk helsetrygdkort.

Koronavirus (covid-19): Du finner informasjon hos den danske Sundhedsstyrelsen - forside. Informasjon om vaksinasjon, test og koronapass finner du på den danske samlesiden om korona corona | covid-19 (coronasmitte.dk)

Vannet fra springen kan drikkes. 

Som i alle storbyer bør man også i København ta forholdsregler for å unngå lommetyver samt utvise normal forsiktighet på kvelder og netter. I likhet med andre europeiske storbyer kan det være nyttig å følge med i medieomtale av lokale hendelser. Utover dette er det ingen spesielle forholdsregler man bør ta ved reise i Danmark.

Enkelte deler av Danmark kan rammes av oversvømmelser ved ekstremvær, men dette medfører sjelden fare for liv og helse.

Ingen.

Nødnummer til brann, ambulanse, politi: 112
UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene.

Danmark. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Danmark