Danmark - reiseinformasjon

Danmark er generelt et trygt og ukomplisert land å reise til, og minner på mange måter om Norge.

Det er passfrihet i Norden, men du skal kunne sannsynliggjøre at du er nordisk statsborger. For innreise i Danmark kreves norsk pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Nødpass aksepteres også.

Nordiske statsborgere under 18 år er fritatt fra kravet om selvstendig legitimasjon hvis personen reiser med en forelder/verge som også er nordisk statsborger og som kan identifisere seg.

For nordiske statsborgere under 18 år som reiser alene gjelder samme regler som for voksne. Dette kravet gjelder ikke for skoleelever under 18 år som reiser i forbindelse med en skoletur eller en fritidsordning. Her kan lærer/voksen ledsager fylle ut en «skolerejseliste» med elevenes navn og formålet med turen. Denne listen fås hos Udlændingestyrelsen.

Reisebevis for flyktninger og utlendingspass aksepteres for innreise til Danmark. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Danmark er et sikkert land å ferdes i som turist og kan på mange måter sammenlignes med Norge. Danske sikkerhetsmyndigheter har tett kontakt med sine samarbeidspartnere for å motvirke og eventuelt forhindre terrorhandlinger. Følg med på myndighetenes anvisninger (www.politi.dk) for å holde deg orientert i slike situasjoner. 

Det er svært mange syklister i Danmark. Det er svært viktig å være oppmerksom på disse i bybildet.

Ved reiser til Grønland skal man være oppmerksom på at det er store avstander, og verken høy beredskap eller god mobil- eller bredbåndsdekning overalt. Vis fornuft og vær forberedt på værskifte på turer.

Kjernekraftverk: Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler norske borgere som befinner seg i Danmark om å orientere seg om situasjonen og følge råd fra lokale myndigheter. Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap i Danmark på nettsidene Danmarks nukleare beredskab i relation til krigen i Ukraine.

I Danmark har man offentlig sykesikring og krav på gratis behandling på sykehus og hos legen. Medlemmer av norsk folketrygd har krav på samme behandling som danske borgere ved akutt oppstått sykdom og skade. Det anbefales likevel å medbringe Europeisk helsetrygdkort.

Vannet fra springen kan drikkes. 

Som i alle storbyer bør man også i København ta forholdsregler for å unngå lommetyver samt utvise normal forsiktighet på kvelder og netter. I likhet med andre europeiske storbyer kan det være nyttig å følge med i medieomtale av lokale hendelser. Utover dette er det ingen spesielle forholdsregler man bør ta ved reise i Danmark.

Enkelte deler av Danmark kan rammes av oversvømmelser ved ekstremvær, men dette medfører sjelden fare for liv og helse.

Nødnummer til brann, ambulanse, politi: 112
UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene.

Danmark. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Danmark