Danmark - reiseinformasjon

Alle som reiser inn i Danmark skal teste seg for covid-19 før ankomst. Dette gjelder ikke ferdigvaksinerte eller tidligere smittede med korona. Det er ikke krav om karantene hvis du kommer fra Norge, og heller ikke restriksjoner på hvem som får lov å reise inn i landet. Fra og med 10. september er alle de nasjonale koronarestriksjonene opphevet, men innreiserestriksjonene gjelder fremdeles. Se mer under avsnittet «Innreise/mellomlanding/utreise».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

De som kommer fra Norge kan reise inn i Danmark uten et bestemt formål og slipper for karantene. Alle skal fortsatt vise negativ Covid-19-test ved innreise, bortsett fra ferdigvaksinerte og de som er bosatt i Danmark. Dette unntaket gjelder også de som har hatt korona. Ikke vaksinerte som kommer fra «gule» fylker, skal dessuten teste seg etter ankomst. Hold deg oppdatert på Rejser til eller via Danmark.

Det er passfrihet i Norden, men du skal kunne sannsynliggjøre at du er nordisk statsborger. For innreise i Danmark kreves norsk pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Nødpass aksepteres også.

Nordiske statsborgere under 18 år er fritatt fra kravet om selvstendig legitimasjon hvis personen reiser med en forelder/verge som også er nordisk statsborger og som kan identifisere seg.

For nordiske statsborgere under 18 år som reiser alene gjelder samme regler som for voksne.

Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Danmark. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Danmark er et sikkert land å ferdes i som turist og kan på mange måter sammenlignes med Norge. Danske sikkerhetsmyndigheter har tett kontakt med sine samarbeidspartnere for å motvirke og eventuelt forhindre terrorhandlinger. Følg med på myndighetenes anvisninger for å holde deg orientert i slike situasjoner.

Det er svært mange syklister i Danmark. Det er svært viktig å være oppmerksom på disse i bybildet.

Ved reiser til Grønland skal man være oppmerksom på at det er store avstander, og verken høy beredskap eller god mobil- eller bredbåndsdekning overalt. Vis fornuft og vær forberedt på værskifte på turer.

I Danmark har man offentlig sykesikring og krav på gratis behandling på sykehus og hos legen. Medlemmer av norsk folketrygd har krav på samme behandling som danske borgere ved akutt oppstått sykdom og skade. Det anbefales likevel å medbringe Europeisk helsetrygdkort.

Koronavirus (covid-19): Du finner informasjon hos den danske Sundhedsstyrelsen - forside. Informasjon om vaksinasjon, test og koronapass finner du på den danske samlesiden om korona corona | covid-19 (coronasmitte.dk)

Vannet fra springen kan drikkes. 

Som i alle storbyer bør man også i København ta forholdsregler for å unngå lommetyver samt utvise normal forsiktighet på kvelder og netter. I likhet med andre europeiske storbyer kan det være nyttig å følge med i medieomtale av lokale hendelser. Utover dette er det ingen spesielle forholdsregler man bør ta ved reise i Danmark.

Enkelte deler av Danmark kan rammes av oversvømmelser ved ekstremvær, men dette medfører sjelden fare for liv og helse.

Ingen.

Nødnummer til brann, ambulanse, politi: 112
UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatene.

Danmark. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Danmark