Danmark - reiseinformasjon

Det er åpent for innreise fra hele Norge uansett formål med innreisen, men med krav om å fremlegge negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer. Man slipper å legge frem negativ test hvis man bor i Møre og Romsdal eller Trøndelag (som regnes som åpne), eller har et «anerkjennelsesverdig formål» med innreisen. Det er ingen karanteneplikt i Danmark. Innreiserestriksjoner til sju kommuner i Nordjylland ble opphevet den 19. november. For øvrig informasjon om koronavirus se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 28. NOVEMBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Satakunta, Syd-Österbotten, Södra Karelen, Centrala Tavastland, Norra Savolax, Östra Savolax og Lappland, samt Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.

Snarveier:

Sikkerhet

Danmark er et sikkert land å ferdes i som turist og kan på mange måter sammenlignes med Norge. Som i alle storbyer bør man også i København ta forholdsregler for å unngå lommetyver samt utvise normal forsiktighet på kvelder og netter. I likhet med andre europeiske storbyer kan det være nyttig å følge med i medieomtale av lokale hendelser. Utover dette er det ingen spesielle forholdsregler man bør ta ved reise i Danmark.

Danske sikkerhetsmyndigheter har tett kontakt med sine samarbeidspartnere for å motvirke og eventuelt forhindre terrorhandlinger. Publikum bes følge med på myndighetenes anvisninger for å holde seg orientert i slike situasjoner. Den norske ambassaden har løpende kontakt med danske myndigheter når det gjelder det generelle trusselbildet og sikkerheten til norske borgere. Les mer om det danske politiets etterretningstjenestes trusselvurdering på deres hjemmeside.

Reiser med offentlige kommunikasjonsmidler (tog, metro, fly, buss og ferge) anses som trygt i Danmark.

Enkelte deler av Danmark kan rammes av oversvømmelser ved ekstremvær, men dette medfører sjeldent fare for liv og helse.

Vær oppmerksom på at bilister ikke overholder høyre vikeplikt som i Norge. I Danmark er det forkjørsrett for de som kjører på den største veien, ellers er det skiltet.

Ved reiser til Grønland skal man være oppmerksom på at det er store avstander, og verken høy beredskap eller god mobil- eller bredbåndsdekning overalt. Vis fornuft og vær forberedt på værskifte på turer.

Alle som reiser oppfordres til å ha reiseforsikring i orden. 


Innreise

Nordmenn og andre med bopel i fylkene Møre og Romsdal eller Trøndelag kan reise fritt inn Danmark uten et bestemt formål eller negativ covid-19-test. Alle andre må ha et anerkjennelsesverdig formål for å reise inn, eller kunne vise en negativ test ved innreise, ikke eldre enn 72 timer.

Det er krav om munnbind i kollektiv transport, butikker, museer og på spisesteder før man setter seg. Det er forsamlingsforbud for mer enn ti personer og ingen salg av alkohol etter klokken 22.Vær oppmerksom på at det er grensekontroll ved reise inn i Danmark. Pass bør medbringes på alle reiser.

Transitt gjennom Sverige til Danmark er tillatt.

Transitt gjennom Danmark tillates for både utreise og hjemreise for personer bosatt i Norge. Mer informasjon finnes på dansk politis hjemmeside og på myndighetenes samleside coronasmitte.dk.

Vær oppmerksom på følgende krav ved innreise til Grønland: du skal utfylle en såkalt Sumut-blankett og medbringe dokumentasjon for en negativ covid-19-test, ikke eldre enn fem dager. Ytterligere informasjon finnes på Landslægeembedets nettsider.

Alle som reiser til Færøyene skal testes ved ankomst. Les mer på Coronavirus in the Faroe Islands.

***

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Som det fremgår av denne nettsiden er det norske politiets råd å medbringe gyldig pass på alle utenlandsreiser.

Ved reise til Danmark kan du ta med deg nødvendige medisiner for inntil ett års bruk. Er medisinen oppført på doping- eller narkotikalisten, skal du ha med deg en «Schengen-attest» som utstedes av apoteket.


Helse

Koronavirus (covid-19): Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider og hos den danske Sundhedsstyrelsen.

Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus og Spørsmål og svar om karantene.

***

De helsemessige og hygieniske forhold i Danmark er meget gode. Vannet kan drikkes rett fra springen.

I Danmark har man offentlig sykesikring og krav på gratis behandling på sykehus og hos legen. Norske borgere har krav på samme behandling som danske borgere ved akutt oppstått sykdom og skade. Det anbefales likevel å medbringe Europeisk helsetrygdkort.

Salmonella i egg er helt utryddet. Stafylokokken MRSA finnes i Danmark, men risiko for smitte er lav så lenge man ikke oppholder seg på grisefarmer.

Det er ikke nødvendig med spesielle vaksiner for å reise fra Norge til Danmark, Grønland eller Færøyene.


Praktisk informasjon

Elektrisk materiell som kan brukes i Norge kan også benyttes i Danmark (220 V vekselstrøm – 50 Hz), men støpslene kan være forskjellige. Telefonkontaktene er annerledes enn i Norge. I likhet med Norge har Danmark full GSM-dekning og god bredbåndsdekning. Dette er ikke tilfelle på Grønland.

Valuta: Danske kroner

Alarmtelefon . 112 (over hele landet) - direktenummer ved akutt behov for politi, brannvesen, ambulanse eller miljøberedskap. 114 (over hele landet) - politiets servicenummer ved ikke-akutt hendvendelse eller assistanse. Har du bruk for legevakt, ring 1813 hvis du er i Københavnsområdet. Andre regioner: se http://www.laegevagten.dk/

Offentlige helligdager: 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, Store Bededag, grunnlovsdag 5. juni, Kristi himmelfartsdag, 1. pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag.
Færøyene har flaggdag 25. april og nasjonaldag 29. juli.
Grønland har nasjonaldag 21. juni.

Åpningstider - banker: Det varierer mellom filialer, men mest alminnelig fra 9 eller 10 til 16.00 (torsdag 17.30). Offentlige kontor: 08.30-16.30  -  Ekspedisjonstiden er kortere.

Lukkeloven i Danmark er opphevet og erstattet av en helligdagslovgivning. Det betyr at alle butikker kan holde åpent så lenge de vil alle dager inklusive søndagen, men ikke på andre helligdager. I de større byene, shoppingsentere og supermarkeder, holder butikkene ofte åpent til kl. 18 - 20 på alle hverdager. Lørdager og søndager kan det være særlige åpningstider. 

Tidssone: Færøyene er en time etter Norge/Danmark, Grønland er inndelt i tre tidssoner.

Det er gode sykkelforhold i Danmark, men vis aktsomhet i storbyene da det er mye trafikk både på vei og sykkelsti. Det er gode forbindelser med tog, metro og buss. Billetter skal kjøpes i kiosk/automat eller på nett.

Det er forbudt å røyke på offentlige steder, i kollektiv transport (inklusive perrong) og på arbeidsplasser i Danmark. Loven praktiseres ikke så strengt som i Norge.