Ovttasbargu Sámedikkiin riikkaidgaskasaš álgoálbmotáššiin

Ráđđehus atná dehálažžan ahte ráđđehusa ja álgoálbmogiid ovddasteaddjit guoibmálagaid digaštallet ja šiehtadallet riikkaidgaskasaš álgoálbmotáššiid. Norgga guottut riikkaidgaskasaš álgoálbmotáššiide hábmejuvvojit Sámedikki lagaš ovttasbargguin.

Go Sámediggi lea erenoamáš dilis álbmotválljen orgánan, de lea dehálaš sihkkarastit Sámediggái váikkuhanválddi ja ahte Sámedikki gelbbolašvuohta geavahuvvo. Ráđđehussii lea dehálaš doallat lagaš oktavuođa Sámedikkiin riikkaidgaskasaš álgoálbmotáššiid oktavuođas. Sámedikki mávssolaš doaimmaid lassin dáin surggiin addá lagaš ovttasbargu Sámedikkiin dehálaš signála riikkaidgaskasaččat ja sáhttá dan láhkai doaibmat ovdamearkan eará riikkaid ráđđehusaide.  

Sámedikkis ii leat miige formála rievttálaš stáhtusiid ovddastit Norgga riikkaidgaskasaš šiehtadallamiin. Jus Sámedikki ovddasteaddjit galget sáhttit ovddastit dahje oassálastit Norgga stáhta ovddas, de fertejit leat nammaduvvon Norgga šiehtadallansáttagottiide. Ráđđehus atná dehálažžan ahte ráđđehusa ja álgoálbmogiid ovddasteaddjit guoibmálagaid digaštallet ja šiehtadallet riikkaidgaskasaš álgoálbmotáššiid. Norgga guottut riikkaidgaskasaš álgoálbmotáššiide hábmejuvvojit Sámedikki lagaš ovttasbargguin. Dat ge adnojuvvo dehálažžan ahte Sámediggi nu guhkás go lea vejolaš galgá leat ovddastuvvon riikkaidgaskasaš oktavuođain main álgoálbmotáššit leat áššin. Sámedikkis leat leamaš ovddasteaddjit Norgga sáttagottis áigeguovdileamos riikkaidgaskasaš áššiin mat gusket álgoálbmogiid vuoigatvuođaide.