Suddjen vahátlaš filmmaid vuostá

Den teknologiske utviklingen har ført til en kraftig økning i tilbudet og tilgjengeligheten av audiovisuelt innhold.  Norske barn og ungdom mellom 9 og 15 år brukte nesten 4 timer på TV, Internett, DVD og kino en gjennomsnittsdag i 2013. Når audiovisuelle medier får en stadig større plass i barns liv, øker også risikoen for å komme i kontakt med innhold som kan være skadelig.

 

Mánáid ja nuoraid vuoigatvuohta suddjejuvvot sisdoalu vuostá mii sidjiide sáhttá leat vahágin lea mearriduvvon Mánáidkonvenšuvnnas artihkal 7, muhto maiddái Vuođđolágas § 100, mii addá  vejolašvuođa spiehkastit ovddalgihtiisensuvrra gildosis jos doaibmabijuid oktavuođas šaddá dárbu “suddjet mánáid ja nuoraid ealligovaid vahátlaš váikkuhusaid vuostá”.  Ulbmil olahuvvo lágaid ja riikkaidgaskasaš ovttasbarggu bokte.