Ekonomiija- ja hálddahusossodat

Ekonomiija- ja hálddahusossodat galgá fuolahit departemeantta hálddahuslaš doaimmaid ja čađahit oktasašdoaimmaid.

Ekonomiija- ja hálddahusossodat galgá fuolahit departemeantta hálddahuslaš doaimmaid ja čađahit oktasašdoaimmaid. Ossodat galgá vástidit bargoveagahálddašeami ja organisašuvnna ja bušeahta ja ekonomiijahálddašeami, sihke departemeantta ja ossodaga vuollásaš etáhtaid.    

Ossodagas leat 6 sekšuvnna

  • Eaiggátvuođa sekšuvdna (SE)
  • Bušeahtta- ja ekonomiijasekšuvdna (BE)
  • DGT- ja oktasašbálvalusaid sekšuvdna (DO)
  • Bargoveagasekšuvdna (BARS)
  • Dokumeantaguovddáš (DOK)
  • Sihkkarvuođa ja gearggusvuođa sekšuvdna (SG)
 

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat:

 • Bušeahtta- ja ekonomiijasekšuvdna (BE)

  Ovttastahttit ja čuovvolit stáhtabušeahta ja stáhtarehketdoalu. Bušeahtta- ja ekonomiijaáššit. Ekonomiija- ja boahtostivrejupmi. Stáhta ekonomiijamearrádusat. Háhkamiid njuolggadusat. Riikkarevišuvdna. OED siskkáldas ekonomiijahálddašeapmi, nugo rehketdoallu, raporteren ja dárkkisteapmi.

 • DGT- ja oktasašbálvalusaid sekšuvdna (DO)

  Diehtojuohkinhálddašeapmi ja arkiivabálvalus. Dokumeanttaid čájeheapmi ja ohcanlobit geahččat arkiivva. Dokumeanttaid addit Riikkaarkiivii. Vuogádagaid ja bargoneavvuid geavaheapmi ja ovddideapmi, ovddidit buriid ja beaktilis siskkáldas bargoproseassaid. Oktasašbálvalusat ja lágideddjiidčuovvoleapmi.