Álgoálbmot- ja našunála minoritehtaid ossodat

Álgoálbmot- ja našunála minoritehtaid ossodat lea bajit ovddasvástádus hábmet ja oktiiordnet stáhta politihka sámi álbmoga ja nationála unnitloguid guovdu.

Sámepolitihkas čuovvola ossodat ráđđehusa mihttomeari láhčit ahte sápmelaččat sáhttet ovdánahttit ja nannet kultuvrraset, gielaideaset, ja ealáhus ja ealáhus- ja servodateallimeaset. Ossodat bargá maiddái Norgga osiin riikkaidgaskasaš eamiálbmotpolitihka ovdánahttimis ja sámi gažaldagaid ovttastahttit davvi riikkaid dásis.

Politihkas nationála unnitloguid ektui galgá ossodat áŋgiruššat ahte guldalit ja vuhtiiváldet nationála unnitloguid, nu go boahtá ovdan Eurohpáráđi rámmakonvenšuvnna mihttomeriin gáhttet nationála unnitloguid ja eurohpalaš regiovdna- ja unnitlohkogielaid lihtus.

Ossodat čuovvola bušeahttaáššiid ja hálddahuslaš áššiid mat gusket Sámediggái ja váikkuha oktavuhtii ja ságastallamii gaskal Ráđđehusa ja Sámedikki. Ossodat čuovvola maiddái vuollásaš doaimmahusa: Riikkaidgaskasaš boazodoalloguovddáža.