Ohcan dokumeantaarkiivvas

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat

Dokumeantaráju birra

Historjjálaš arkiivvas gávnnat don ovddeš ráđđehusaid dieđuid, ovdamearkka dihte preassadieđáhusaid, ođđasiid ja sártniid ovddeš ráđđehusáigodagain. Don gávnnat maiddái boarásmuvvan áigeguovdiláššiid dálá ráđđehusain dás. Arkiiva sisttisdoallá dasa lassin dokumeanttaid main lea eahpegustovaš sisdoallu, ovdamearkka dihte boarásmuvvan johtočállosiid.

Sisdoallu mii lea sirdon arkiivii ii ođasmahtto, ja dieđut leat danne historjjálaččat.

 

 

 

 • Sisdoallošládja

  Ođđasat

Čájeha 1701-1719 oktiibuot 1719 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Doaibmabidjoguovllu Finnmárkku ja Davvi Romssa birra

  07.11.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 169/2003 Beaivi: 07.11.2003 [ Norsk versjon ] Doaibmabidjoguovllu Finnmárkku ja Davvi Romssa birra Odne almmuha Ráđđehus stuoradikkedieđáhusa mas guorahallojuvvojit gaskaoamit doaibmabidjoguvlui Finnmárkui ja Davvi Romsii.

 • Sámi bušeahtaide ollu lassáneapmi

  08.10.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 162/2003 Beaivi: 08.10.2003 [ Pressemeldingen på norsk ] Sámi bušeahtaide ollu lassáneapmi Ruhtajuolludeapmi sámi doaimmaide evttohuvvo lasihuvvot 19 miljovnnain ruvnnuin jagi 2004, ja das galgá 17 miljovdna Sámedikki bušehttii.

 • Garrasit nannet sámegiela

  08.10.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 164/2003 Beaivi: 08.10.2003 [ Pressemeldingen på norsk ] Garrasit nannet sámegiela Jagi 2004 lea biddjon velá 7 miljovnna ruvnno guovttegielalašvuođabargui sámigiela hálddašanguovlluide. – Ráđđehus áigu daiguin ruđaiguin nannet

 • Álgoálbmot gelbbolašvuodaguovddáš

  01.09.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Presseadieđáhus Nr.: 128/2003 Beaivi: 01.09.2003 Álgoálbmot gelbbolašvuođaguovddáš Stáhtačálli Anders J. H. Eira Gielda-ja guovlludepartemeanttas rahpá odne 1.beaivvi čakčamánu Álgoálbmotvuoigatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáža Guovdageainnus.

 • Kultuvrradiedádus ja sámegiella

  01.09.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Presseadieđáhus Nr.: 127/2003 Beaivi: 29.08.2003 Kultuvrradiedádus ja sámegiella Uddni almmut ráddidus Kultuvrradiedádusáv mij galggá liehket njuolgadusdahkken giella- ja kultuvrrapolitihkkaj boahtte lågev jahkáj. Diedádus tsuojggi sámegiella

 • Kulturdieđáhus ja sámegiella

  01.09.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Presseadieđáhus Nr.: 127/2003 Beaivi: 29.08.2003 Kulturdieđáhus ja sámegiella Odne ráđđehus almmustahttá Kulturdieđáhusa, mii galgá leat boahtte logijagi giella- ja kulturpolitihka láidesteaddjin ja mearrideaddjin. Dieđáhus čujuha ahte sámegiella

 • Stáhttatjálle Eira Árranin

  28.08.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Presseadieđáhus Nr.: 123/2003 Beaivi: 28.08.2003 Stáhttatjálle Eira Árranin Stáhttatjálle Anders J. H. Eira Suohkan- ja guovllodepartementan oassálasstá Sámedikke presidenta Sven-Roald Nystøa siegen Árrana – julevsáme guovdátja tsieggimlávke II

 • Stáhtacálli Eira Árranis

  28.08.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Presseadieđáhus Nr.: 123/2003 Beaivi: 20.08.2003 Stáhtačálli Eira Árranis Stáhtačálli Anders J. Eira Gielda- ja guovludepartemeanttas oassálastá ovttas sámediggepresideanttain Sven-Roald Nystøin Árrana - julevsámi guovddáža nuppi huksenceahki

 • 3,8 miljovnna kruvnnu juolluduvvon sámi ulbmiliidda

  16.07.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 109/2003 Dato: 16.07.2003 3,8 miljovnna kruvnnu juolluduvvon sámi ulbmiliidda Ráđđehus bidjá dál árjjaid lasihit sámegiela geavaheami almmolaš ávvosis ja juohkit eambbo dieđuid sámi dilálašvuođaid birra. Dása lea Ráđđehus várren

 • Ráddehus dáhttu beavttálmahttit sámi jienastuslogu

  04.07.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 103/2003 Beaivi: 04.07.2003 Ráđđehus dáhttu beavttálmahttit sámi jienastuslogu Gielda- ja guovlodepartemeanta evttoha nuppástusaid sámeláhkii § 2-6 čuovvolan dihte Sámedikki evttohusa, man mielde sámi jienastuslohku galggašii

 • Miljovnna kruvnnu miellaguottuid buorideapmái

  24.06.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Gielda- ja guovlodepartemeanta lea juolludan miljovnna kruvnnu ovttasbargoprojektii Sámedikkiin. Prošeavtta mihttumearri lea earret eará lasihit dieđuid sámi dilálašvuođaid birra, ja oaččohit eambbosiid čálihit iežaset sámi jienastuslohkui. (

 • Juolludeamit sámi doaimmaide bisuhuvvojit

  15.05.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 67/2003 Beaivi: 15.05.2003 Rievdaduvvon nášunálbušeahtta 2003 Juolludeamit sámi doaimmaide bisuhuvvojit Ráđđehus ii evttot rievdadusaid sámi doaimmaid juolludemiide 2003 rievdaduvvon nášunalbušeahtas. Priváhtta fitnodagaid ja

 • Buot stáhta etáhtat galget sáhttit atnit sámegiel` bustávaid

  12.05.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Sámegiella ja dárogiella leat ovttadássásaš gielat Norggas. Okta dain deháleamos sámegiela bisuheami doaimmain lea láhčit dili nu ahte sámegiel` bustávaid sáhttá atnit dihtoroktavuođas. Danne lea ráđđehus mearridan stáhta ossodagaid galgat

 • Sámi leavgga geavaheapmi

  11.04.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 34/2003 Beaivi: 11.04.2003 Sámi leavgga geavaheapmi Gonagas lea odne stáhtarádis nannen Stuorradikki láhkamearrádusa rievdadit e.e. sámelága. Lága sáni mielde láhka doaibmagoahtá dálánaga. Dás lea sámi leavga ásahuvvon Norgga

 • Strategiija sámegillii ja IKT'ii

  25.02.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 20/2003 Dato: 25.02.2003 Strategiija sámegillii ja IKT'ii Ráđđehusa strategiija IKT hárrái almmolaš suorggis ovdanbuktojuvvui guovvamánu 18. beaivvi. – Olihan dihte eambbo sámegiela geavaheami, de lea okta guovddáš ulbmilin dat

 • Ráddehus rahpá sámegiel ODIN-siidduid interneahtas

  06.02.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 12/2003 Beaivi: 06.02.2003 Ráđđehus rahpá sámegiel ODIN-siidduid interneahtas - Lean hui ilus, go beasan rahpat ráđđehusa sámegiel ODIN-siidduid odne sámi álbmoga beaivvi, dadjá gielda- ja guovloministtar Erna Solberg. Sámegiel

 • Sámi ja Norgga leavggat ráddehuskvartálas sámi álbmoga beaivvi

  05.02.2003 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 11/2003 Beaivemearri: 05.02.2003 Sámi ja Norgga leavggat ráđđehuskvartálas sámi álbmoga beaivvi Ráđđehus sávvá sámiide lihku sámi álbmoga beivviin, ja vuosttaš gearddi levgejuvvo sihke sámi ja Norgga leavggain ráđđehuskvartálas

 • Sámi leavgga geavaheapmi cállo Norgga láhkii

  20.12.2002 Preassadieđáhus Kommunal- og regionaldepartementet

  Preassadieđáhus Nr.: 138/2002 Beaivemearri: 20.12.2002 Sámi leavgga geavaheapmi čállo Norgga láhkii Ráđđehus evttoha ahte sámi leavgga geavaheapmi galgá čállot sámeláhkii ja láhkii mii guoská levgemii gielddaid almmolaš visttiin. Ráđđehus evttoha

 • VIIDDIDA RÁVTTOŠVUOMI ÁLBMOTMEAHCI GOS LEA MÁILMMI DAVIMUS BEAHCEVUOVDI JA MÁ?GGAŠLÁJAT CÁZÁDATMEAHCCI

  19.12.2002 Preassadieđáhus Miljøverndepartementet

  Gonagas lea stáhtaráđis odne mearridan viiddidit Rávttošvuomi álbmotmeahci Finnmárkkus ja seammás ásahit Rávttošvuomi suodjemeahci. Dáppe lea máilmmi davimus beahcevuovdi ja máŋggašlájat čázádatmeahcci. Guovlu lea guhká leamaš sámi geavahan- ja