Gulaskuddan - Rámmaplána láhkaásahus Sámi allaskuvlla sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpuin

Lávdegoddi, mas ledje mielde sámi alit oahpu, skuvladoaimma ja ealáhusaid áirasat, nammaduvvui čakčamánu dán jagi, ja oaččui bargun ráhkadit rámmaplánaevttohusa ođđa sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahpu várás. Rámmaplánas addojuvvojit bajit dási mearrádusat dán oahpu várás. Departemeanta lea ožžon lávdegotti evttohusa ja sádde dán dál gulaskuddamii. Ođđa oahppu doaibmagoahtá 2010 čavčča rájes.

Stáhtus: Ferdigbehandlet

Gulaskuddanáigemearri: 08.02.2010

Lávdegoddi, mas ledje mielde sámi alit oahpu, skuvladoaimma ja ealáhusaid áirasat, nammaduvvui čakčamánu dán jagi, ja oaččui bargun ráhkadit rámmaplánaevttohusa ođđa sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahpu várás. Rámmaplánas addojuvvojit bajit dási mearrádusat dán oahpu várás. Departemeanta lea ožžon lávdegotti evttohusa ja sádde dán dál gulaskuddamii. Ođđa oahppu doaibmagoahtá 2010 čavčča rájes.
(10.12.2009)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dán ášši dokumeanttat (PDF-hámis):


Gulaskuddanreivve ja adreassalisttu (PDF)

Gulaskuddannotáhtta - Ođđa rámmaplána láhkaásahus Sámi allaskuvlla sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpuid 1.–7. dássái ja 5.–10. dássái (PDF)

Rámmaplána láhkaásahus Sámi allaskuvlla sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpuid 1.–7. dássái ja 5.–10. dássái (PDF)


Gulaskuddanreivve sáhttá maiddái lohkat HTML-hámis jus ohcá bajábealde fálus. (Gulaskuddannotáhta ja láhkaásahusevttohus leat goit dušše olámuttos PDF-hámis.) Geavahettiin fálu sáhtát maiddái lohkat gulaskuddancealkámušaid mat bohtet. Dáid almmuhuvvojit PDF-hámis dađe mielde go bohtet departementii.

Cealkámušat mat bohtet gulaskuddanáigemeari maŋŋá eai almmuhuvvo. Gulaskuddancealkámuša vejolaš almmuheapmi ii váikkut departemeantta árvvoštallamii.


Logan dihtii PDF-fiillaid, ferte leat installerejuvvon PDF-lohkki, omd. Adobe Reader. Prográmma lea nuvttá ja sáhttá vižžojuvvon dás: http://get.adobe.com/no/reader/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dát ášši lea meannuduvvon čuovvovaš bohtosiin:

Máhttodepartemeanta mearridii njukčamánu 1.b. 2010 Láhkaásahus sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpuid 1.–7. dási ja 5.–10. dási rámmaplánii. Láhkaásahusa gávnnat Lovdata vuolde. Geahča maid departemeantta johtočállosa F-05-10 eambbo dieđuid láhkaásahusa birra.

Loga dás láhkaásahusa davvisámegillii