Gulaskuddan - Sámediggeválga - rievdadusat Sámediggeválggaid láhkaásahussii

Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta sádde dákko bokte gulaskuddamii Sámediggeválgga láhkaásahusa § 39a rievdadusevttohusa. Gulaskuddanáigemearri lea mánnodat golggotmánu 1.b.2012:s.

Stáhtus: Ferdigbehandlet

Gulaskuddanáigemearri: 01.10.2012