Høring - Sametingsvalget - endringer i forskrift om valg til Sametinget

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt på høring utkast til endring av § 39a i forskrift om valg til Sametinget. Høringsfrist er 1. oktober 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2012