Riikkaidgaskasaš ja juridihkkasekšuvdna (RJS)

Sekšuvnna ovddasvástádus lea miellahttuvuohta álbmotoajus, oadjodoarjagiid riikkaidgaskasaš koordineren, guovtti riikka gaskasaš oadjošiehtadusat, mánnáruđa ovdamáksin ja álbmotoadjolága hálddahuslaš mearrádusat, maiddái oaju boastut geavaheami njuolggadusat.