Penšuvdnafágalaš sekšuvdna (PFS)

Sekšuvnna ovddasvástádus lea álbmotoaju ahkepenšuvdna, doarjja maŋŋái báhcán náittosguoibmái ja mánáide, álbmotoaju fidnoroasmmohuvvannjuolggadusat, almmolaš bálvaluspenšuvdnaortnegiid njuolggadusat, šiehtadusain nannejuvvon penšuvnna stáhtadoarjaga njuolggadusat, penšuvdna- ja oadjodoarjagiid oktiiordnema njuolggadusat, buohccedivššáriid penšuvdnaortnet, mearraolbmuid penšuvdnaoadju, guolásteddjiid penšuvdnaoadju, soahtepenšuvdna ja hávdádandoarjja.