Bušeahtta- ja stivrenossodat

Bušeahtta- ja stivrenossodaga ovddasvástádus lea koordineret, kvaliteahtasihkkarastit ja čuovvulit departemeantta barggu stáhtabušeahtain, dutkan ja ovdánahttimiin, Riikkarevišuvnnain gulahallan, ovttadagaid gaskasaš doaimmat vuolit etáhtaid stivrema oktavuođas ja gulaskudaanáššit. Ossodagas lea maid ovddasvástádus Bargo- ja čálgoetáhta ja Oadjorievtti etáhtastivremis, departemeantta ekonomiijahálddašeames, suorggi servodatsihkarvuođas ja departemeantta siskkáldas plánemis ja stivremis.

Ossodaga ovddasvástádussii gullá maid gulahallat Riikkarevišuvnnain, háhkansuorgi, čuovvulit departemeantta bargiidpolitihka ja siskkáldas arkiivavuogádagaid, áššemeannudeapmi ja DGT. Ossodaga ovddasvástádus lea maid koordineret departemeantta barggu gulaskuddanáššiiguin, ja doaimmat lanjaid ja huksenáššiid jođiheami oktavuođas.

Ossodat lea Álbmotoaju meroštallanjoavkku čállingoddi.

Ossodagas leat dát sekšuvnnat:

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat:

 • Bušeahtta- ja ekonomiijasekšuvdna

  Bušeahtta- ja ekonomiijasekšuvnna (BES) ovddasvástádussii gullet bargamušat stáhtabušeahta oktavuođas, departemeantta ekonomiijastivren ja guladskuddanáššiid koordineren.

  Ossodatdirektevra Grethe Karila

 • Stivren- ja DuO-sekšuvdna

  Stivren- ja DuO-sekšuvnna (SDS) ovddasvástádus lea koordineret etáhtastivrema ja riikkarevišuvdnaáššiid, ja departemeantta DoU-barggu ja departemeantta siskkáldas stivrema ja suorggi servodatsihkarvuođa.

  Ossodatdirektevra Ellisiv Taraldset

 • Strategiija- ja Bargo- ja čálgodirektoráhta stivrensekšuvdna

  Strategiija- ja Bargo- ja čálgodirektoráhta (SBS) ovddasvástádus lea Bargo- ja čálgodirektoráhta ja Oadjorievtti etáhtastivren, ja dat galgá fuolahit strategalaš ja guhkes áigodaga barggu vuolit etáhtaid oktavuođas. Sekšuvnnas lea bušeahttaovddasvástádus etáhtaid jođihankapihttaliin ja koordinere departemeantta bušeahttabarggu dán guovtti doaimma ovddas. Sekšuvdnii gullá maiddái koordineret Riikkarevišuvnna áššiid Bargo- ja čálgodirektoráhta ja Oadjorievtti oktavuođas.

  Ossodatdirektevra Camilla Landsverk