Budsjett- og styringsavdelingen

Budsjett- og styringsavdelingen koordinerer, kvalitetssikrer og følger opp departementets arbeid med statsbudsjettet. Avdelingen har videre ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i departementet, samt etatsstyringen av Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. Avdelingen har også ansvaret for koordinering av forskning og utvikling i departementet, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, tverrgående oppgaver i styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen), høringssaker, økonomiforvaltningen i departementet og departementets interne planlegging og styring. Avdelingen er sekretariat for Beregningsgruppen for folketrygden.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Budsjett- og økonomiseksjonen

  Budsjett- og økonomiseksjonen (BØS) har ansvar for oppgaver knyttet til statsbudsjettet, økonomistyring i departementet og koordinering av høringssaker.

  Avdelingsdirektør Grethe Karila

 • Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet

  Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet (SSA) har ansvar for etatsstyringen av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten og skal ivareta det strategiske og langsiktige arbeidet mot underliggende virksomheter.

  Avdelingsdirektør Camilla Landsverk

 • Styrings- og FoU-seksjonen

  Styrings- og FoU-seksjonen (SFS) har ansvar for koordinering av etatsstyring og riksrevisjonssaker, samt departementets arbeid med FoU og intern styring i departementet og samfunnssikkerhet i sektoren.

  Avdelingsdirektør Ellisiv Taraldset