Pensjonsfaglig seksjon (PFS)

Seksjonen har ansvaret for det folketrygdens alderspensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle og barn, yrkesskadereglene i folketrygden, regelverket for de offentlige tjenestepensjonsordningene, reglene om statstilskott til avtalefestet pensjon, reglene om samordning av pensjons- og trygdeytelser, pensjonsordning for sykepleiere, pensjonstrygd for sjømenn, pensjonstrygd for fiskere, krigspensjon og gravferdsstønad.